Články / Články Dnes je 1. 4. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Benedikt XVI. – utrpení, vděčnost, nebeská hudba (2. část)

Úterý, 3.1.2023
II. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus

Pavel Ambros

Není to na prvním místě jeho teologická, právem nadmíru oceňovaná teologická práce, co nám zanechává jako svůj trvalý odkaz. Až budoucí generace si vytvoří s jistým odstupem vlastní úsudek nad celkem jeho díla, které připravuje Vatikánská fundace Josefa Ratzingera pod vedením Federica Lombardiho SJ. Zahrnuje desítky svazků jeho publikovaných děl celého jeho života. Nepochybně ho budou považovat za jednoho ze šesti nejvýznamnějších katolických teologů dvacátého století, spolu s Karlem Rahnerem SJ, Yvesem Congarem OP, Romanem Guardinim, Henrim de Lubacem SJ a P. Hansem Urs von Balthasarem. První dva jmenovaní byli jeho kolegy - teologickými odborníky na II. vatikánském koncilu, s nimiž družně spolupracoval. I když se později distancoval od některých aspektů Rahnerovy antropologie, které vycházely z prvků německé idealistické filozofie, nikdy se nepřidal na stranu těch, kteří na Rahnera útočili a snažili se jej obvinit z hereze. Neváhal mu dokonce veřejně vyjádřit svoji vděčnost. Ale jeho nejcennější dědictví nejsou v jeho odborných textech, nýbrž v hloubce jeho spirituality.

Cožpak jeho nejodvážnější krok, který kdy v životě učinil, totiž jeho odstoupení z úřadu, nebyl ničím jiným než vítězstvím Ducha nad jeho přirozeností? Jeho duchovní texty odrážejí vnitřní postoje, rozhodnutí a události víry. Svým bytostným založením byl spíše plachým člověkem; jeho znalost lidské povahy ho zklamala už jako arcibiskupa v Mnichově, zejména v otázce zneužívání. Přesto je jedním z jeho trvalých úspěchů, a to i ve funkci prefekta Kongregace pro nauku víry, zajištění přísného přístupu ke zneužívání. Když Benedikt XVI. v roce 2013 rezignoval, protože poznal, že již není schopen vykonávat petrovskou službu odpovídajícím způsobem, učinil papež onen odvážný krok, o němž budou církevní historici podávat zprávy. Byl to krok založený na jeho zření Pána, na vidění dále, na vlitém mystickém daru, který se stal zdrojem jeho rozlišování, poznání a jednání. Hospodinův hlas k němu promluvil, on jej slyšel a uposlechl. Nebyl tragickou figurou, ale svobodnou lidskou bytostí kráčející vstříc k svému Pánu.


Foto: RadioVaticana.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.1.2023 Jan Rybář – malý velký člověk
5.1.2023 Zemřel litevský biskup Jonas Boruta SJ, svědek podzemní církve
4.1.2023 Benedikt XVI. – utrpení, vděčnost, nebeská hudba (3. část)
2.1.2023 Benedikt XVI. – utrpení, vděčnost, nebeská hudba (1. část)
14.10.2022 Zemřel jezuitský historik Kurt Peter Gumpel SJNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za kulturu nenásilí
Modleme se za větší rozšíření kultury nenásilí tím, že se státy i občané budou stále méně uchylovat ke zbraním.

Národní úmysl
Za duchovní povolání
Modleme se za ty, které Pán volá ke kněžství a zasvěcenému životu, aby měli odvahu vydat se za ním cestou následování.

více »

Nejbližší akce

Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení


Radost evangelia Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní cvičení Anamnéza


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry

Výročí narození sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil