Články / Články Dnes je 1. 4. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Benedikt XVI. – utrpení, vděčnost, nebeská hudba (3. část)

Středa, 4.1.2023
III. Uslyšel jsem z nebe hlas

Pavel Ambros

Nelze zapomenout na ticho, které se rozestřelo při slavení mše svaté na tuřanském letišti, když Benedikt XVI. navštívil v roce 2009 české země. Velký zástup ztichl. Způsob, jímž papež pozvedal proměněnou hostii k nebesům, změnil celý zástup křesťanů ve vyznavače. Dostalo se jim podílu na milosti jáhna Štěpána. Ticho otevřelo nebesa: „Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici.“ (Sk 7,56) V budoucnu se o něm nebude psát jen v souvislosti s jeho obrannou církevní politikou nebo odvážnou rezignací. Zůstanou po něm živé, dynamické a stále podněcující teologické a duchovní texty. Patří mezi ně jeho velké encykliky o božských ctnostech víry, lásky a naděje. Zůstane po něm jeho úcta k eucharistii: „Tato první základní – v Ježíšově smrti na kříži ve vzkříšení – proměna násilí v lásku, smrti v život pak s sebou nese další proměny. Chléb a víno se stávají Tělem a Krví. Proměna se ale nemůže zastavit tady, naopak, musí teprve naplno začít. Tělo a Krev Krista nám jsou dávány, abychom my sami byli proměněni. My sami se musíme stát Kristovým Tělem, být jeho vlastní tělo a krev. Všichni jíme stejný chléb, to ale znamená, že se my sami stáváme jedním. Tak se adorace, jak už jsme řekli, stává jednotou. Bůh už není pouze před námi jako Zcela Jiný. Je v nás a my jsme v něm. Jeho dynamika nás prostupuje a od nás se chce šířit k ostatním do celého světa, aby se jeho láska stala převládajícím měřítkem světa.“ (Homilie Benedikta XVI. při mši svaté na zakončení Světových dnů mládeže, 21. 8. 2005)

Ratzinger je nazýván Mozartem teologie. Lepším přirovnáním by mohl být Carl Maria von Weber nebo Anton Bruckner. Oba jsou symbolem rakousko-německého romantismu. Dějiny, krása a láska jsou základními zájmy romantického hnutí a Ratzinger v Brucknerově stylu splétal své analýzy těchto vztahů do silně polyfonních esejů s použitím bohatého harmonického jazyka. Podařilo se mu vyzdvihnout tyto opomíjené prvky katolického myšlení, aniž by zavrhl to, co bylo považováno za prvky klasické. V tomto smyslu byl Ratzinger teologickou obdobou hudební syntézy Mozarta a von Webera či Brucknera, pokud by něco takového bylo možné. Byl to však „tón“, „hudba“ v jeho srdci, která tryskala ze způsobu prožívání ticha. V jeho srdci rezonovala nebeská liturgie: „Ten hlas, který jsem slyšel, zněl, jako když zpěváci doprovázejí na citeru svůj zpěv.“ (Zj 14,2)

Když v roce 2006 přistál na mnichovském letišti, aby navštívil svou bavorskou vlast, pronesl krátký uvítací projev. V pozadí byly stále slyšet motory letadla. Milovník hudby si stěžoval, že lidé v hluku světa ohluchli k Bohu. Už neslyšeli tichou Boží hudbu. Tichá Boží hudba: to bylo vnitřní dynamis teologa na papežském stolci po celý jeho život. V přeplněném přednáškovém sále v Münsteru promluvil svým tichým hlasem na zahajovací přednášce na téma: Co je to vlastně Bůh? Podobně jako Karl Rahner jej nazval nezměrným tajemstvím, jemuž se přiblížil a odevzdal se mu srdcem i myslí a v jehož tiché hudbě je nyní trvale ponořen.

Benedikt XVI. se narodil 16. dubna, ve stejný den, kdy zemřel otec Tomáš Špidlík. Jejich setkání v nebi, jak doufáme, bylo předjímáno tím, co o něm řekl v kázání během posledního rozloučení v bazilice sv. Petra v Římě. Jím vyslovená slova se mu stala proroctvím: „Mezi posledními slovy, která pronesl zesnulý kardinál Špidlík, byla tato: Celý život jsem hledal Ježíšovu tvář, a nyní jsem šťastný a klidný, protože odcházím, abych Ho uviděl. Tato překrásná myšlenka, tak jednoduchá, co do formulace téměř dětská, ale přece hluboká a pravdivá, odkazuje bezprostředně k Ježíšově modlitbě, která před chvílí zazněla v evangeliu: ‚Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa‛ (Jan 17,24). Je krásné a útěšné rozjímat o tomto souladu mezi touhou člověka, který si přeje vidět Pánovu tvář, a touhou Ježíše samotného. Ta Ježíšova je však něco mnohem více než touha: je to vůle. Ježíš říká Otci: ‚Chci, aby ti, které jsi mi dal, byli se mnou‛. Právě tady, v této vůli nacházíme skálu, pevný základ víry a doufání. Ježíšova vůle se totiž sbíhá s vůlí Boha Otce. A spolu s působením Ducha svatého tvoří pro člověka jakýsi druh bezpečného, mocného a něžného objetí, které jej uvádí do života věčného.“ Málokterá křesťanská generace, jako je ta naše, může říci, že žila a žije ve století, kde Bůh dává zkoušené církvi, putujícímu Božímu lidu i trýzněnému světu tak velké muže, kteří byli postaveni do takových zkoušek, v nichž mohou svědčit o Boží věrnosti.


Foto: RadioVaticana.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.1.2023 Jan Rybář – malý velký člověk
5.1.2023 Zemřel litevský biskup Jonas Boruta SJ, svědek podzemní církve
3.1.2023 Benedikt XVI. – utrpení, vděčnost, nebeská hudba (2. část)
2.1.2023 Benedikt XVI. – utrpení, vděčnost, nebeská hudba (1. část)
14.10.2022 Zemřel jezuitský historik Kurt Peter Gumpel SJNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za kulturu nenásilí
Modleme se za větší rozšíření kultury nenásilí tím, že se státy i občané budou stále méně uchylovat ke zbraním.

Národní úmysl
Za duchovní povolání
Modleme se za ty, které Pán volá ke kněžství a zasvěcenému životu, aby měli odvahu vydat se za ním cestou následování.

více »

Nejbližší akce

Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení


Radost evangelia Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní cvičení Anamnéza


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry

Výročí narození sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil