Články / Články Dnes je 31. 3. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy




Články

         A     A     A

Zhloupne tím, že nečeká na svého Pána

Pátek, 3.2.2023
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad liturgickými texty 5. neděle v mezidobí

Pavel Ambros

Minulou neděli jsme viděli jedno podstatné: blahoslavenství vlastně vystihují obraz Krista jako naplnění nové smlouvy. Nová smlouva je hmatatelně vyjádřená v jeho osobě. Božské a lidské v jednom se stávají skutečností. První slovo, které Kristus pronese po slavnostním vytesání nové smlouvy, blahoslavenství, zní: „Vy jste sůl země.“ Blahoslavenství přetváří pokřtěného v sůl této nové smlouvy, nového způsobu lidského bytí. V Lv 2,13 se píše: „S každým svým obětním darem přineseš sůl.“ Sůl jako to, co uchovává a chrání před zkažením, ale je i novou kvalitou oběti i smlouvy. Sůl je také moudrostí, a to natolik, že v Kol 4,6 se říká: „Vaše řeč ať je vždycky laskavá a jadrná.“ Doslova: okořeněná solí, abyste věděli, jak máte každému odpovědět. To je řeč moudrosti, to znamená najít ve všem to, co se počítá a co zůstává, co se nekazí, co není zkažené. Nese v sobě ohnivé zření budoucího. Co je tedy skutečnou solí země a solí moudrosti života?

Svatý Pavel v 1Kor 13 výslovně objasňuje, na čem v životě záleží. Ukazuje, že můžeme obětovat svá těla v ohnivé, prozářené oběti. Stále nám životem zní to nejpodstatnější, co zcela rozeznívá hlubiny Kristova srdce v pohledu na tento svět: „Kdybych neměl lásku.“ „Láska nikdy nepřestává.“ Je to tedy láska, která dává životu pravou chuť, pravou chuť všemu, co se děje. Podoba Kristovy lásky, vyzařující z jeho srdce, utváří způsob existence církve. Když ji odráží, opětuje, rozvíjí, pak koná ono jí svěřené dobro celému lidstvu. Udržuje celé lidstvo v dobru. Aby bylo jídlo chutné, nemusí být všechno slané, ale stačí jen malé množství. Proto je důležité, aby křesťané brali své povolání být solí vážně.

Pozastavme se u toho, co Kristus říká: „Jestliže však sůl ztratí chuť,“ bude-li zbavena své chuti, k čemu je? Ona ztráta chuti je vyjádřeno slůvkem μωραίνω, což doslova znamená: být hloupý, jednat hloupě, dělat hlouposti, dokázat, že je člověk nebo věc hloupá, učinit plochým a nevkusným, co ztratí svou sílu a chuť. Bez slanosti našeho života prohloupíme. Pokud křesťan začne uvažovat bez ohledu na své dovršení, nebere do úvahy proměnu svého těla při vzkříšení, zhloupne tím, že nečeká na svého Pána, nejde mu vstříc, nenalezne nikdy smysl svého bytí ve světě. Když tento svět nebude mít pro něj smysl přípravy k proměně, zavrhne on sám nakonec i svět, nebo svět jeho. Bez čekání na Pána je křesťan jako sůl bez slanosti. Jak tedy zachovat svoji slanost? To, co nás činí slanými, je to, že v nás žije Kristus. Naší jedinou skutečnou starostí je zůstat v Kristu a s Kristem. To je také smysl pozdějšího výroku: „Vy jste světlo světa!“ (Mt 5,14), protože sám o sobě říká: „Já jsem světlo světa.“ (Jan 8,12).

Jsme světlem, pokud je v nás zažehnut jeho život, neboť Boží život je světlo (Jan 1,4), takže podstatnou otázkou je život. Jsme-li zabydleni Božím životem, životem Syna. Místem jeho zjevení se stává naše lidství. Zkrátka, kde se Bůh sám sděluje druhým jako světlo, které osvěcuje. Aby bylo jasno: sůl, která uchovává a činí živé chutným.

Nedbáme-li na to, abychom byli zabydleni božským životem, nesoustředíme-li svou pozornost na své nasazení a konání, co se může stát? Budeme sice konat dobré skutky, ale ty nikdy nebudou schopny vzbudit u lidí obdiv a chválu jediného Boha, Stvořitele a našeho nebeského Otce. Cožpak vlastní dokonalost je smyslem života křesťana? Smyslem je něco jiného: zjevení Otce. Přinášet sůl znamená pozvat, lépe řečeno strhnout sestry a bratry do jeho nebeské záře. Nechat okusit moudrost Boží.


Foto: Ladislav Nosek.


 odeslat článek     vytisknout článek



Související články
31.3.2023 Směřujeme ke Kristu, jemuž se chceme připodobnit v poslušnosti k Otci
24.3.2023 Jeho způsob smrti jim dá nahlédnout do pravdy o životě člověka
17.3.2023 Katechumenát po katechumenátu
10.3.2023 Najdeme svoji Jákobovu studnu?
3.3.2023 Velikonoční mentalita



Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.





Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl
Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

více »

Nejbližší akce

Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kněze


Duchovní cvičení


Radost evangelia Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro seniory


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry

Výročí narození sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil