Články / Názory Dnes je 21. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Přítomnost jezuitů na Evropském synodálním setkání v Praze

Úterý, 7.2.2023
Za církev synodální (16)

Pavel Ambros

Téměř dvě stě katolíků z evropských zemí – biskupů, kněží, řeholníků a laiků – se v neděli sešlo v Praze na týdenním kontinentálním shromáždění (5.–12. února 2023). Přibližně tři sta devadesát dalších sleduje diskuze prostřednictvím videa. Předsedové národních biskupských konferencí se pak od čtvrtka 9. února sejdou za zavřenými dveřmi.

Synodální proces v Evropě je ve více směrech bezprecedentní. Především proto, že evropské církve ještě nikdy nebyly takto vyzvány, aby pracovaly na své společné budoucnosti. Na rozdíl od latinskoamerických nebo asijských církví, které tento typ setkání pořádají často, to v Evropě není zvykem. Naše místní církve jsou často považovány za velmi „národní“, ale nyní jsou nuceny otevřít se ostatním. Za předpokladu, že tento specificky evropský přístup bude součástí skutečné duchovní dynamiky synodálního procesu, slibuje toto setkání být opravdu zajímavé. Národní přístupy se mohou začít proměňovat v katolické, všeobecné.

Představme pětici jezuitů, kteří se osobně účastní pražského setkání. Na prvním místě je to i širší veřejnosti známý arcibiskup lucemburský kardinál Jean-Claude Hollerich SJ. Od roku 2018 je předsedou Komise biskupských konferencí Evropského společenství (COMECE). V roce 2021 byl Hollerich zvolen místopředsedou Rady evropských biskupských konferencí (CCEE). Jeho role v synodálním procesu je klíčová: Papež František jej jmenoval v roce 2021 generálním zpravodajem šestnáctého řádného generálního shromáždění biskupské synody. Téma synody je dáno jasně: Za synodální církev: společenství, účast, poslání. Je to právě kardinál Hollerich s životní zkušeností misionáře v Japonsku, který ukazuje na důležitost katolicity a vyjití zpoza národních specifik, jejichž význam se v plnosti ukáže až v celku. Jeho slovy: „Každý člen hraje svou vlastní roli a respektuje roli a přínos ostatních. Musíme v této cestě pokračovat a nezaměňovat přitom synodalitu za pouhou metodu, ale přijmout ji jako formu církve a styl, jak máme naplňovat společné poslání evangelizovat.“

Další jezuita patří mezi zástupce Ruska na pražském setkání. Otec Stephan Lipke SJ vstoupil do jezuitského řádu v roce 2006. Po noviciátu působil nejprve v pastoraci u svatého Michala v Mnichově. V letech 2012 až 2017 působil jako učitel a kaplan v Tomsku na Sibiři. Po svém působení na Filipínách byl ředitelem Institutu svatého Tomáše v Moskvě.

Třetím účastníkem synodálního setkání je litevský jezuita Jānis Meļņikovs SJ, který byl v roce 2022 zvolen předsedou Unie evropských konferencí vyšších představených (UCESM). Inicioval na Litvě dva videoprojekty: podcast Experimentální rozhovory a minutový projekt podobný homilii Nedělní zamyšlení.

Dva jezuité pracují v organizačním týmu tohoto evropského setkání v Praze. Italský jezuita otec Giacomo Costa SJ (nar. 1967) v redakční radě. Před vstupem do Tovaryšstva studoval v Bologni obory umění, hudby a scénického umění. Stal se následovníkem známého jezuity specialisty na sociální vědy Bartolomea Sorgeho. Polský jezuita otec Leszek Gęsak SJ (1965) je součástí týmu, který komunikuje s medii. Otec Leszek přednáší v Krakově a na římské Gregoriáně. Od roku 2020 je tiskovým mluvčím Polské biskupské konference.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.1.2024 Chvilka nad Fiducia supplicans
25.10.2023 Směrem k církvi, která se modlí, je pokorná a naslouchá
23.10.2023 Pro naši hlubší účast na synodě ještě není pozdě
19.10.2023 Synodální církev od nejstarších křesťanských komunit až po současnost
11.10.2023 Duchovní cvičení před zahájením synodyNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil