Články / Články Dnes je 14. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

„Čeho bych se měl v postní době vzdát?” – to není dobrá úvodní otázka

Úterý, 21.2.2023
Napsal Joe Laramie SJ, přeloženo a mírně upraveno z webu America – The Jesuit Review

Pavel Banďouch

„Co mám dělat v postní době?” To je špatná otázka. Nebo spíše není první otázkou, kterou bychom si měli položit. Je to až ta poslední. Dovolte mi to vysvětlit.

Na několika místech Duchovních cvičení nás svatý Ignác z Loyoly žádá, abychom se „modlili o milost”. O něco Boha prosíme. Než začneme Boha prosit, musíme si ujasnit: „Co přesně chci?” Není to snadná otázka. Vyžaduje zamyšlení, upřímnost a pokoru. Naštěstí nám Bůh chce pomoci. Během prvního týdne třicetidenních rekolekcí nás Ignác vyzývá, abychom se modlili o milost „překonat sebe sama a uspořádat svůj život” (č. 21). Poté navrhuje několik duchovních cvičení, která mi pomohou tuto milost přijmout. Mezi tato cvičení patří půst, uznání vlastních hříchů a rozjímání před Kristem na kříži. Všimněte si, že začíná milostí a pak přechází k činům.

Možná se cítím ve stresu a vyčerpaný. Po náročném vánočním období přišel náročný začátek roku a já jsem nezpomalil. V tomto postním období budu hledat klid.
Nebo možná propadám lenosti a liknavosti. Přejídám se, sleduji televizi a flákám své povinnosti ve škole, v práci nebo v rodině. Možná jsem během uzavírek způsobených pandemií covidu-19 propadl špatným návykům. Nyní hledám obnovený smysl pro disciplínu a cíl v Pánu.

Prosba o milost vyžaduje, abych se věnoval osobní reflexi neboli ignaciánskému examenu. S Boží pomocí nahlížím do svého srdce. Co se děje? Jak se mi daří? Co potřebuji? Je to jako jít na prohlídku k lékaři Božského srdce, k Ježíši. „Co se mi zdá, že tu je za problém?”
Ignác nás dokonce žádá, abychom upravili své vnější prostředí tak, aby nám pomáhalo v kontemplaci. Když se modlím o svých hříších nebo o Ježíšově umučení, „zbavím se veškerého světla tím, že zavřu okenice a dveře, když jsem ve svém pokoji” (č. 79). Tento instinkt se v postní době odráží i v církvi. K výzdobě oltáře se nepoužívají květiny, aby bohoslužebné prostředí zůstalo střídmé a strohé. Sbory a hudebníci mají během postní doby zachovávat „vznešenou prostotu”, když vedou shromáždění v modlitbě a zpěvu.

Jakou milost hledám v tomto postním období? Jaké praktiky mi pomohou otevřít své srdce Bohu, abych přijal milost, kterou hledám? Církev navrhuje tři klasické prvky duchovní praxe: modlitbu, půst a almužnu. V rámci těchto tradic si všímáme konkrétních činností: vykonání křížové cesty, zdržení se masa, obdarování chudých a zapojení do hmatatelné služby církvi a potřebným.
Mohu vykonávat všechny tyto činnosti. Moje kamarádka je může dělat také. Každý z nás však může usilovat o jinou milost. Ona hledá obnovu a pokoj po smrti člena rodiny, zatímco já se snažím překonat své sobecké sklony. To je součást krásy a tajemství postní doby. Všichni přicházíme před Krista a prosíme o to, co potřebujeme. On nás vidí, zná, miluje a dává nám milost, kterou potřebujeme.

Poté, co jsem Boha požádal o milost, mohu se ho zeptat: „Jakou milost mi chceš dát v této postní době?” Bůh mi možná chce dát přesně tu milost, o kterou žádám. Nebo mi možná chce dát něco většího a odvážnějšího, než o co jsem se osmělil požádat. Nové poslání nebo uzdravení nebo bližší vztah s Bohem? Jaké cvičení po mně Bůh chce, abych přijal, abych mohl otevřít své srdce a svůj život k přijetí této milosti? Návštěva semináře? Jít na rekolekce? Zintenzivnit svou modlitbu?

Bez sebereflexe se můžeme příliš rychle rozhodnout, že prostě „něco během postní doby uděláme”, než zjistíme, o jakou milost usilujeme. Zhubnout a méně se dívat na Netflix je fajn. Ale proč to dělám?

Zkuste tohle. Pokud máte na mysli nějakou postní praxi, přiveďte ji k modlitbě. Třikrát si položte otázku: „Proč?” a odpovězte „protože”.
„Ježíši, přemýšlím, že se v tomto půstu budu méně dívat na Netflix. A tady je důvod, proč to dělám...”

Možná uznávám, že ztrácím příliš mnoho času a vyhýbám se některým důležitým vztahům. Znovu to vnesu do modlitby.

„Ježíši, v tomto postním období chci prohloubit své vztahy s několika klíčovými lidmi - včetně tebe. Chci to udělat, protože...”

Ještě jednou: „Ježíši, vztahy jsou v mém životě nejdůležitější, a já je zanedbávám. Ty mě vyzýváš, abych miloval Boha a miloval své bližní.”
Všimněte si duchovního pohybu. Začali jsme „vypnutím televize” a skončili „láskou k Bohu”, přičemž mezi tím bylo několik klíčových kroků (zanedbával jsem vztahy, a ty jsou pro mě důležité). Moje postní praxe má nyní jasnější smysl pro poslání zakořeněné ve víře. Když si to propojím, možná budu chtít v tomto půstu omezit televizi, abych měl více času na modlitbu a důležité vztahy. To je to, „co bych měl dělat v postní době”. Tím jsme nezačali, tím jsme skončili.

V letošním postním období se ptejte sami sebe: Jakou milost hledám? Jakou milost mi chce Bůh dát? Po rozjímání nad těmito otázkami bude jasné, „co bych měl dělat v postní době”.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.3.2024 Může být náš půst pestřejší, než si obvykle myslíme? (2)
5.3.2024 Může být náš půst pestřejší, než si obvykle myslíme? (1)
14.2.2024 Plastiky Marka Trizuljaka v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné
13.2.2024 Půst je křesťanský pouze tehdy, je-li pozitivní
22.2.2023 Půst, almužna, modlitbaNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil