Články / Aktuality Dnes je 9. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Na cestě s Ignácem po Svaté zemi

Čtvrtek, 23.2.2023
Mladí čeští a slovenští jezuité navštívili ve dnech 6. až 12. února Svatou zemi. Zprávu z cesty zaslali P. Peter Buša a P. Jaroslav Mudroň ze Slovenska.


Minulý rok jsme slavili pětisté výročí obrácení svatého Ignáce z Loyoly. Během období jeho rekonvalescence se v Ignácovi zrodila touha po tom, aby hned po uzdravení mohl jít do Jeruzaléma. To se nakonec i uskutečnilo, a proto si v roce 2023 připomínáme pět set roků od jeho pouti do Svaté země. Svatý Ignác se dostal do Jeruzaléma 4. září 1523. Měl pevné předsevzetí zůstat tam a navštěvovat svatá místa, ale nakonec ve Svaté zemi strávil necelý měsíc. Z Jeruzaléma odešel s dalšími poutníky zpět do Evropy 23. září 1523.

Při příležitosti tohoto výročí se skupina devíti mladých jezuitských kněží z české a slovenské provincie, doprovázených delegátem pro formaci, vydala na pouť do Svaté země. Jako Ignác i my jsme chtěli navštívit Jeruzalém a další místa v dnešním Izraeli a na území Palestiny. Nám se podařilo absolvovat pouť trochu v předstihu: od 6. do 12. února.

Ignác byl v Jeruzalémě ubytovaný na místě pro poutníky na vrchu Sion. Nás přijala komunita jezuitů při Papežském biblickém institutu v Jeruzalémě. Náš společně strávený čas v Izraeli byl vyplněný sdílením, přátelskými rozhovory a samozřejmě putováním po svatých místech v Jeruzalémě, v Galileji a v Betlémě tak, jak před pěti sty roky putoval Ignác.

První dny nás provázelo chladné a deštivé počasí. Naše první kroky vedly do baziliky Božího hrobu, kde jsme brzy ráno slavili mši svatou, a potom strávili čas v tichu a modlitbě z větší části na Kalvárii. Skrz uličky starého Jeruzaléma, přeplněné lidmi, ale ještě více změtí různých exotických chutí a silných vůní, naše kroky vedly do západní části města na horu Sion a do večeřadla. Další den jsme šli do Getseman a do kaple Dominus flevit, nazvané podle tradice, že tam Ježíš zaplakal nad Jeruzalémem. Kaple ve tvaru velké slzy nám poskytla prostor na bratrské slavení eucharistie a na meditaci v tichu. Vyvrcholením našeho výstupu byla návštěva Olivové hory a místa, odkud se Ježíš vznesl do nebe. Olivová hora byla posledním svatým místem, které Ignác navštívil před svým návratem do Evropy, a ve své autobiografii na to vzpomíná takto: „Zmocnila se mě velká touha před odchodem ještě jednou jít na Olivovou horu, když není Pánova vůle, abych zůstal na těchto posvátných místech. Na Olivové hoře je kámen, z kterého náš Pán vystoupil na nebesa, a ještě teď jsou na něm vidět vytlačené stopy; kvůli nim jsem se tam chtěl vrátit, abych je ještě jednou mohl uvidět.“ Podobně jako Ignác i my jsme mohli vidět tento kámen a dotknout se místa, odkud Ježíš vystoupil podle tradice do nebe.

Kromě Jeruzaléma jsme další den putovali k řece Jordánu, na místo, kde podle tradice Jan Křtitel pokřtil Ježíše. Potom následovala návštěva Jericha, Hory pokušení a krátká zastávka u Mrtvého moře. Následující den jsme šli do Nazareta, Kafarnaa a na místo primátu svatého Petra. Po společné mši svaté na břehu Galilejského moře jsme si vychutnávali ticho večera a západ slunce nad jezerem, kde se vedle nás rybáři připravovali na noční rybolov podobně jako kdysi Ježíšovi učedníci. Na zpáteční cestě do Jeruzaléma jsme se zastavili v Jaffě, přístavním městě u Tel Avivu, kam před pěti sty roky doputoval lodí Ignác s dalšími poutníky.

Nakonec nesměla chybět ani návštěva Betléma. V malé středověké kapli vedle baziliky Narození jsme slavili vánoční mši svatou a zazpívali si koledy. Svatý Ignác se jako kněz toužil vrátit do Betléma, aby tam slavil svoji primici. V té době se totiž po studiích a vysvěcení chystal přijít do Svaté země spolu se svými společníky. Nakonec se jim to ale nepodařilo. Proto svoji první liturgii sloužil v římské bazilice Panny Marie Sněžné na oltáři nad jesličkami, v kterých viděl zpřítomněnou Svatou zemi.

Byla sobota, židovský sabat, když jsme se vrátili z Betléma, a proto jsme večer šli ke Zdi nářků, abychom tu zažili atmosféru modlitby židovských bratrů a sester.

Poslední den, v neděli, jsme se před cestou domů zastavili na Chrámové hoře, kde dříve stál jeruzalémský chrám a kde se dnes nacházejí dvě mešity. Je odtud pěkný výhled na Olivovou horu a okolí.

Ignácův pobyt skončil po necelém měsíci, náš trval týden. Jako on i my jsme se vrátili do Evropy z této země plné kontrastů, vůní a chutí, ale poznamenané i napětím a častými nepokoji, abychom povzbuzeni návštěvou svatých míst mohli pokračovat v našich posláních a apoštolátech jako věrní Ignácovi následovníci a přátelé v Pánu.


Převzato z webu Jezuiti – Spoločnosť Ježišova na Slovensku.
Foto: Jaroslav Mudroň, Jakub Garčár, Peter Buša, Samuel Prívara.
Další fotografie ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.10.2023 Sto padesáté výročí jezuitské farnosti v Dánsku
14.12.2022 Nová aplikace Jezuitská pouť
11.10.2022 Večer důvěry u jezuitů v Brně
20.9.2022 Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů se vydařila
29.6.2022 Svědectví o putování po Ignaciánské poutní traseNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice Svatoantonínské


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil