Články / Články Dnes je 1. 6. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Velikonoční mentalita

Pátek, 3.3.2023
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k 2. neděli postní

Pavel Ambros

V postní době si můžeme ověřovat, zda nám není zcela cizí velikonoční mentalita. Proč před tím, než přivede Ježíš apoštoly do Getseman, je směruje na horu Tábor? Bere je na horu, aby si osvojili jiný pohled, Boží pohled na věci, na dějiny, na události. Proměnění si představujeme trochu jako filmový efekt. Ale spočívá v něčem jiném. Ježíš se nezměnil, změnil se pohled apoštolů. Vidí ho takového, jaký je.

Mojžíš a Eliáš jsou dvě postavy, které vystoupily na horu. Zde tito dva velikáni Starého zákona zažili blízkost s Bohem. Jeden představuje Zákon, který směřuje ke Kristu, kde se naplní, druhý znázorňuje proroctví, které Kristus naplní v dějinách.

Výraz byl proměněn (μεταμορφόομαι) znamená přísně etymologicky vzato vidění mimo formy, mimo postavu, přesahování, pohled, který proniká, který vidí skrz. V našem kulturním prostředí je výraz metamorfóza zredukován: je změnou formy. A formy jsou předmětem ostrých sporů. Diskuze nad způsobem podávání svatého přijímání jsou nezřídka ze strany odpůrců vyhrocené. Velmi záhy zjistíte, co už mnozí z nás mají letitou praxí prozkoušené, že spor o formy je pokušením, jak se vyhnout obsahu. Na hoře proměnění se jedná o něco mnohem víc než o změnu formy. O co jde? O zvláštní druh světla. Co zde znamená ono: Byl proměněn, přeměn. Vstupujeme do jiného světla. Vidíme nově, ve světle nebe odkrývajícím. Bez něho nám zůstává neprůhlednost způsobená naší tělesností, naším do starého člověka ponořeným životem. Nyní se tento závoj, žalář, temnice, jež způsobuje hříšnost, stane opět průhledným. Proměna vnáší na světlo nový pohled na člověka. Forma prozářená dovršením člověka ve vzkříšení těla a duše.

Petr může říci jediné: Je dobré být v tomto světle. Nerozumí! Vše je nad jeho chápání. Vycítil, že je to krásné. A krása znamená v jedné věci vidět jinou, hlubší a úchvatnější. Patřit na otevřenou bránu z arestu. Svádění vášní do nás zasévá ztemnění. Doslova: přibíjí nás k tělu a naše neproměňující se tělesnost nás přibíjí k našemu Já bez dalšího. Prostupuje nás naprostá osamělost. Klopýtáme, až upadneme do absolutní uzavřenosti.

Podívejte se dál. Právě nyní, až uvidíte moje umučené, trpící, vysmívané tělo. Co mají vidět? Ježíšovu oběť učiněnou z lásky k Otci, který nás miluje. Rozzářit nás v tomto utrpení může jen Otcova tvář, v níž spatřujeme naše dětství. Krista na hoře odhaluje jeho šat. Je oděn do synovství, které z něho vyzařuje. Apoštolové ho na okamžik vidí jako Syna. Jak my můžeme něco takového vidět? Je zapotřebí pohledu v Duchu, obmytí v Duchu, aby se oči umyly a člověk mohl skutečně vidět.

Přiznejme si: Stali jsme se obětí přesvědčení, že individuální dokonalost je formální. Je formou, na které záleží. Ta však není k ničemu, pokud skrze dobré skutky nepřichází světlo. „Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“

Proměnění je život, v němž se v každém detailu i celku objevuje to, že jsme dětmi Božími. To je smysl dnešního textu. Člověk může stát v naprostém blátě a koupat se ve světle. Dokázat vidět dál, vidět neprůhledné věci průhledně, a tím, dodejme, je zcela ztratit svůj vášnivý pohled. Kdy je křesťan zralý? Když ve všem nachází Krista, když vidí, že Kristus je smyslem všeho. Všechno se sbíhá ke Kristu a v Kristu se otevírá Otci. Bezbřehý obzor. Není tedy třeba neustále se snažit měnit svůj život, hledat místečka, kde je nám psychologicky dobře. Ne, to není evangelní novost. Osvojujeme si takový pohled, který uchopí i naše dovršení. Jak? Možná napoví příklad. Vede se spor o přijímání Krista na ruku. Dlaň je málo důstojná? Kdykoli podávám přijímání na ruku, vidím ji v jiném světle. Je to Kristova dlaň s ránou po hřebu. A eucharistie tuto ránu hojí. Eucharistie je vždy proměna.

Každý z nás dobře ví, kde jsou jeho osobní, námi dobře skrývané neprůhledné věci, kde je vášeň, která nás chce někam přibít: že jen já vidím, jen já slyším a jen já myslím. Zde nám dnešní postní neděle o proměnění Páně pomáhá právě k tomu, abychom uměli odhlédnout od toho, co nás přibíjí k pozemskosti bez perspektivy, a viděli to, co nás připoutává k pro nás otevřenému nebi. Můžeme jej vidět skrze všechny věci, dokonce i skrze věci zašpiněné prachem, ranami, krví září světlo, které nepochází z tohoto světa, ale ze vztahu mezi Otcem a Synem.


Foto: Pavel Langer (Člověk a víra).


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.5.2023 Osmý den v nás
19.5.2023 Záře ve tváři Zmrtvýchvstalého
18.5.2023 Starý svět proměněn a přenesen do náruče Otce
12.5.2023 Přijímat lásku, jež k nám Bůh chová
5.5.2023 Ať se vaše srdce nechvěje!Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za zrušení mučení
Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.

Národní úmysl
Za biřmovance
Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

více »

Nejbližší akce

Jakub Žákavec přijme kněžské svěcení


Absolventský Velehrad 2023


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

Kalendárium

Úmrtí Floriana J. Bahra


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil