Články / Aktuality Dnes je 4. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Deset let s papežem Františkem

Pondělí, 13.3.2023
Dne 13. března se naplňuje deset let od zvolení papeže Františka na Petrův stolec. V souvislosti s tím vám nabízíme reflexe několika jezuitů z různých částí světa.


Je to také můj papež

Otec Patrick Mulemi SJ z Lusaky v Zambii vypráví: Je 13. března 2013. Jsem farářem v Materu, rozlehlé chudé čtvrti Lusaky, hlavního města Zambie. Více než deset tisíc kilometrů daleko v Římě jsou kardinálové v konkláve.

Právě jsem sloužil večerní mši a povídám si s farníky, když vycházejí z kostela. Najednou někdo vykřikne: „Máme nového papeže!“ Spěchám do presbytáře, zapnu televizi a... „je to jezuita!“ Jezuita??? Co to znamená pro církev a Tovaryšstvo Ježíšovo?

Je oznámeno, že si vybral jméno František. Moje první myšlenka je „chudý muž z Assisi“. A mám pravdu. Možná je to tím, že žiji a pracuji v chudé čtvrti. Druhý den po mši svaté, poté, co jsem v eucharistické modlitbě poprvé zmínil „našeho papeže Františka“, ke mně přišla starší žena a s úsměvem mi řekla: „Je to také můj papež.“ V tu chvíli jsem věděl, že Duch Svatý promluvil.

Později jsem se s papežem Františkem setkal při mnoha příležitostech, když jsem pracoval v Římě. Jezuita s františkánským jménem, v dominikánském hábitu. Papež pro všechny. Boží dar církvi. Je papežem, kterého církev v této době potřebuje.

8

Soucit a něha

Otec Martin Ngo SJ je členem západní provincie USA. Zde je jeho osobní zamyšlení: Když jsem si potřásl rukou s papežem Františkem, nejvíce mě zasáhla jeho něha v akci.

Bylo léto 2019 a já jsem byl na stáži v komunikační kanceláři na jezuitské kurii v Římě. Jednoho odpoledne se objevila zpráva, že se uskuteční nenápadná papežská návštěva. Netřeba dodávat, že nic papežského není nenápadné. Rychle vpřed, můj jezuitský šéf během letního období a já jsme vyzbrojeni kamerami a čekáme, že náš jezuitský bratr, který se stal hlavou světové církve, dorazí na místo setkání komunity na dvouhodinovou návštěvu. Už se potím. Papež František přijíždí, vystupuje z bezpečnostního vozu - cvak, cvak, cvak, cvak - ale pak zastavíme. Svatý otec se dívá přímo na nás. Jde k nám. Dívám se na svého jezuitského spolubratra s otázkou: „Co budeme dělat?!“ Na to byla přirozená odpověď: „Pozdrav ho.“ S laskavým pohledem a vřelým úsměvem, který odpovídal jeho podání ruky, vzal na vědomí všechny přítomné. Každého přijímá s něhou. To vychází z hlubokého soucitu s ostatními a se světem, ve kterém žijeme.

Papež František, muž oddaný péči o stvoření, službě marginalizovaným a zranitelným lidem, který se vyslovil proti ekologické nespravedlnosti, chudobě, nerovnosti a diskriminaci a vyzval lidi, aby odložili své rozdíly a spolupracovali pro obecné dobro. Jistě, jako mnoho jiných mám silné emoce vzhledem k současnému společenskému prostředí a určitým problémům v naší církvi – role žen v církvi, přijetí LGBTQ komunit. Přesto žiji v naději na pokračování dialogu a usmíření, jak k tomu papež vyzývá, i když naše církev může být nedokonalá.

Děkuji vám, Svatý otče Františku, že držíte Kristovu korouhev tak, jak jste k tomu byl povolán. Budeme se za Vás i nadále modlit tak, jak jste nás o to požádal první den svého úřadu z balkónu nad náměstím svatého Petra.

8

Inspirace povolání

Rob Rizzo SJ je scholastik z evropské středomořské provincie. V současné době studuje teologii na Filipínách. Zde jsou jeho myšlenky:

Papež František a já vlastně sdílíme zvláštní datum. Ráno ve středu 13. března 2013 jsem se setkal s jezuitou, který měl na starosti řeholní povolání v dané oblasti, a požádal jsem o přijetí k jezuitům. Papežský úřad Svatého otce Františka od té doby doprovází moji formaci.

I když jsem se s ním nikdy nesetkal, cítím se mu být blízký. Mám pocit, že by mi rozuměl – a mnoho lidí to tak cítí. To je jedno z jeho charizmat, které oceňuji. Díky němu se lidé cítí být blízcí Bohu, a že Bůh je blízko nás. Jeho papežství je poseto překvapivými i úsměvnými situacemi, jako když zavolal do novinového kiosku v Buenos Aires, aby zrušil své předplatné, když se stal papežem; nebo když řekl chlapci Emanuelovi, že jeho otec - ateista - byl Bohem milován; nebo kdo by mohl zapomenout na ikonický obraz jeho samotného, když kvůli covidu v březnu 2020 udělil požehnání Urbi et Orbi.

Papež František mě inspiruje svou odvahou čelit problémům, které by se mohly zdát kontroverzní a o kterých bych řekl, že to bylo dříve pro církev tabu. Naše nedostatky ohledně zneužívání ze strany duchovenstva; naše potíže s pochopením a přijetím LGBTQ+ lidí. Pro část mé generace to nejsou záležitosti, které by se daly zamést pod koberec, a bylo povzbudivé vidět, jak se jimi papež začal zabývat.

Více než dovoluje, aby se jeho lidství projevilo – téměř ho odhaluje – protože skrze jeho lidství můžeme vidět Ducha, jak pracuje. Připomíná mi citát svatého Ireneje: „Boží slávou je člověk plně živý.“


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
25.10.2023 Směrem k církvi, která se modlí, je pokorná a naslouchá
23.10.2023 Pro naši hlubší účast na synodě ještě není pozdě
19.10.2023 Synodální církev od nejstarších křesťanských komunit až po současnost
11.10.2023 Duchovní cvičení před zahájením synody
5.10.2023 Rozlomit sedmou pečeťNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil