Články / Aktuality Dnes je 31. 3. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Komise pro roli žen v apoštolských dílech Tovaryšstva Ježíšova

Úterý, 14.3.2023
Rok 2023 je druhým rokem existence Komise pro roli a odpovědnost žen v Tovaryšstvu Ježíšově. V těchto dvou letech realizovala různé aktivity jako odpověď na výzvu otce generála Artura Sosy SJ.


Otec generál od komise očekával vyhodnocení, jak si jezuité a jejich instituce přivlastnili čtrnáctý dekret 34. generální kongregace, který nese titul „Jezuité a situace žen v církvi a občanské společnosti“. Další hodnocení se týkalo účasti a postavení žen a struktury spolupráce na všech úrovních v institucích Tovaryšstva Ježíšova a jeho apoštolských děl. Třetím úkolem bylo dávat doporučení různým úrovním vedení v Tovaryšstvu Ježíšově k posílení poslání Tovaryšstva s aktivní účastí žen.

Mezi dubnem 2022 a lednem 2023 vypracovala komise pod vedením Institutu filipínské kultury manilské univerzity na Filipínách globální průzkum, jehož cílem je poskytnout vhled do následujících otázek: Jaká je role a odpovědnost žen v rámci jezuitských institucí a aktivit podle vnímání žen a mužů, včetně řeholních sester a jezuitů? Jak se tyto představy o ženách promítají do současných praktik a způsobů, jak postupovat v jezuitských institucích? Jaká doporučení může komise pro ženy předložit generálnímu představenému jezuitů, aby posílila další zapojení žen do jezuitských institucí?

Tato práce vedla k osobnímu setkání na generální kurii v Římě v říjnu 2022, které stanovilo způsob postupu v rámci globální komise, v níž jsou dimenze lidské a sociální spravedlnosti jádrem každé úvahy, diskuze a rozhodování k dalším krokům.

Komise se setkala s otcem generálem Arturem Sosou, jeho generální radou, se členy Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii a se zástupci Jezuitské služby uprchlíkům. Komisaři navíc vedli rozhovory s podsekretářkou biskupského synodu sestrou Nathalií Becquart a se zástupci řeholních sester z Unie generálních představených. Tato setkání měla pro práci komise velký význam, protože kladla zvláštní důraz na zkušenost žen v Tovaryšstvu Ježíšově a s ním.

Probíhající průzkum reaguje na ducha čtrnáctého dekretu 34. generální kongregace a naši současnou společenskou realitu. Je výsledkem společného úsilí komise a týmu Institutu filipínské kultury, protože probíhaly měsíce konzultací, přezkoumávání, kontextualizace a předběžného testování, a to nejen mezi komisí a výzkumným týmem, ale také s komisaři nejbližšími jezuitským kolegům, aby vznikl průzkum, který by byl kulturně citlivý a globálně přijatelný. Průzkum byl již přeložen do devíti jazyků, aby se zvýšila jeho dostupnost.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
30.3.2023 Nové začlenění pákistánských jezuitů
7.2.2023 Poslední dva obrazy ze série „Nebeské srdce“
30.1.2023 Novým provinciálem maďarských jezuitů byl jmenován P. Attila András SJ
26.1.2023 Sedmý a osmý obraz ze série „Nebeské srdce“
23.1.2023 Čtyřsté výročí britských jezuitůNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl
Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

více »

Nejbližší akce

Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kněze


Duchovní cvičení


Radost evangelia Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro seniory


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry

Výročí narození sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil