Články / Aktuality Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy




Aktuality

         A     A     A

Den Země a Tovaryšstvo Ježíšovo

Úterý, 25.4.2023
V sedmdesátých letech vzniklo hnutí podobně smýšlejících lidí, kteří chtěli řešit negativní dopady lidské činnosti na planetu. S podporou dvaceti milionů občanů Spojených států amerických se zrodil Den Země, který si připomínáme 22. dubna. Byl předznamenán schválením řady významných zákonů, které stanovily první standardy pro čistý vzduch a vodu. V devadesátých letech se Den Země stal celosvětovou záležitostí, kterou ve sto jednačtyřiceti zemích slavilo více než dvě stě milionů lidí. Dnes Den Země slaví více než miliarda lidí ve sto třiadevadesáti zemích.


Přestože se Den Země vždy týká ochrany životního prostředí, má každý rok nové téma. Letošní téma zní Investujte do naší planety, což je výzva, která byla součástí encykliky papeže Františka Laudato si‘ z roku 2015. V encyklice Svatý otec označil ekologickou ekonomii za jeden ze sedmi cílů: vyzval pro všechny katolické instituce, aby se zbavily jakéhokoli majetku, který těží z ekologické nespravedlnosti, a aby investovaly pouze do udržitelných postupů.

Není tedy žádným překvapením, že v Univerzálních apoštolských preferencích (UAP) z roku 2019 římský biskup učinil ekologickou ekonomii součástí poslání Tovaryšstva Ježíšova. Konkrétně se udržitelnost a boj proti ekologické nespravedlnosti staly součástí preference Péče o nás společný domov. Jezuité a jejich instituce po celém světě byli požádáni, aby sloužili takovým způsobem, který podporuje moudrou správu planety a jejích zdrojů.

V letech po zveřejnění encykliky Laudato si‘ Tovaryšstvo Ježíšovo a jeho služby našly nové způsoby, jak jednat na základě výzvy papeže Františka k ochraně nejen životního prostředí, ale i lidí, kteří jsou nejzranitelnější vůči environmentálním důsledkům neudržitelných obchodních praktik. V roce 2016 se jezuité v anglické Kanadě připojili k hrstce dalších katolických institucí, aby oznámili, že se zbavují fosilních paliv. V roce 2017 učinili stejný závazek italští jezuité, ke kterým se připojila skupina katolických řádů. V roce 2018 se univerzita v Seattlu stala první jezuitskou univerzitou, která oznámila úplný odstup od fosilních paliv.

UAP z roku 2019 znásobily závazek Tovaryšstva odpovědět na výzvu Svatého otce; tak univerzity v Creightonu, Georgetownu a spousty dalších jezuitských univerzit po celém světě oznámily nebo dokončily svůj odchod od používání fosilních paliv. V roce 2021 dokončili jezuité v Británii odprodej fosilních paliv v portfoliu 500 milionů dolarů, které podporují jezuitské služby po celé Velké Británii.

Závazek Tovaryšstva následovat výzvy Laudato si‘ a UAP nekončí u fosilních paliv. Několik institucí Tovaryšstva zahájilo programy s cílem vzdělávat další generaci v ekologických otázkách a zároveň naslouchat jejím myšlenkám o světě, jak si ho ona představuje. Univerzita Ateneo de Manila na Filipínách vyhradila šestnáctiakrový kampus lesů s divokou zvěří ekologické výchově a ochraně, zatímco Univerzita Santa Clara vyvinula programy pro přímé řešení ekologických škod, včetně výzkumu bakterií, které by mohly rozkládat mikroplasty v našich oceánech.

Toto je jen malá ukázka toho, jak jezuitské instituce uvažují o Dni Země. Zbývá mnoho práce, ale pokud velká celosvětová instituce, jako je Tovaryšstvo Ježíšovo, dokáže najít způsoby, jak vnést ideu Dne Země do svých komunit, budoucnost může vypadat tak, že se všichni budeme starat o náš společný domov.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článek



Související články
21.2.2024 Mezinárodní sympozium o duchovních cvičeních a ekologické konverzi
15.11.2023 Summit o klimatu v Dubaji
17.10.2023 Jezuitské centrum spirituality v Keni podporuje ekologii
1.9.2023 Dny vděčnosti za stvoření v letošním roce
9.5.2023 V Irsku se setkali evropští provinciálové



Náš tip





Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil