Články / Aktuality Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Po stopách svatého Ignáce při pětistém výročí jeho příchodu do Itálie

Středa, 26.4.2023
Itálie. Duchovní doprovázející Pinco Lorenzon a architektka Francesca Giani se shodli na nápadu, že je možné lépe poznat svatého Ignáce tím, že navštívíme místa, kde žil a rozhodoval se podle Ducha. V roce 2015 zorganizovali první pouť po stopách svatého Ignáce z La Storty do Říma. Následovala dvouhodinová setkání na jednotlivých ignaciánských místech – Camerette, Vigna Antoniniana, první dům na kopci San Sebastianello – a pouť nazvaná „Svatý Ignác poslušný Ducha“, kterých se účastnili lidé obeznámení s ignaciánskou spiritualitou a se zájmem o ni.


V roce 2018 díky setkání s Centrem ignaciánské spirituality a P. Paolem Monacem SJ dala společná touha po zpřístupňování ignaciánských míst vzniknout Ignatian Itineraries (Ignácovým itinerářům), což je projekt zaměřený na duchovní význam míst, kde v Itálii žil svatý Ignác z Loyoly, a poznání historie s nimi spojené za pomoci modlitby a meditace.

U zrodu projektu stojí učení P. Francesca Rossi de Gasperis SJ, který metodou La Bible sur le terén (Bible v terénu) vysvětlil, jak znalost země pomáhá člověku porozumět Slovu. S obdobnou myšlenkou pracoval i P. Manuel Ruiz Jurado SJ v knize Místa svatého Ignáce v Římě. Zkušenost poutí na ignaciánská místa v Římě propagovali v devadesátých letech P. Paolo Bizzetti SJ a jezuitští profesoři na Gregoriánské univerzitě.

Tyto poutě jsou zkušeností modlitby, která se odehrává na místech života svatého Ignáce v Itálii za pomoci vyprávění, historických a uměleckých znalostí a využití paměti a intelektu. Skládají se z pěti různých aktivit: Ignaciánské itineráře, Následování poutníka Ignáce, Vidět a zakusit kreslení a meditaci, Poutě na požádání na ignaciánská místa v Itálii a Kurz formace pro průvodce ignaciánskými místy.

Jedná se o krátké poutě do míst, kde v Římě žil svatý Ignác, s prvky ignaciánské spirituality, meditace, modlitby a historických a uměleckých informací. Konají se jednou měsíčně v odpoledních hodinách, začínají tématem, které bylo svatému Ignáci vzácné, a místa se procházejí pěšky.

Itineráře jsou bezplatné a vycházejí z dostupných zdrojů, které popisují život svatého Ignáce a prvních otců v Římě, a to i prostřednictvím setkání se současnými situacemi, které souvisejí s tím, co oni tehdy prožívali. Pokaždé se utvoří nová skupina poutníků a skládá se z třiceti až čtyřiceti lidí. Trasy lze nalézt prostřednictvím odkazů na webu Centra ignaciánské spirituality. K dnešnímu dni bylo nahráno devatenáct tras.

Dne 18. února byla zahájena pouť do Gaety s oslavou pětistého výročí prvního příjezdu svatého Ignáce do Itálie. V březnu se zájemci podívali do starověké španělské poutní nemocnice v Římě, v dubnu vykonali pouť do sedmi kostelů, kterou vykonal sám Ignác během svého krátkého pobytu v Římě. Na konec května je naplánována návštěva Benátska jako připomínka zpoždění při odjezdu do Jeruzaléma.


Zdroj: Jesuits in Europe / Italy.
Foto: Místnost, kde svatý Ignác zemřel (Řím, generální kurie Tovaryšstva Ježíšova).

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.3.2024 Oslava blahoslaveného Johna Sullivana
4.3.2024 Proces blahořečení P. Pedra Arrupeho SJ postupuje vpřed
8.8.2023 Den Brna zve návštěvníky do jezuitského kostela
29.6.2023 Svatý Petr a svatý Ignác
8.6.2023 Děkovná mše svatá při výročí svaté PavlínyNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil