Články / Články Dnes je 9. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Osmý den v nás

Pátek, 26.5.2023
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k slavnosti Seslání Ducha Svatého

Pavel Ambros

Dnes končí období padesáti dnů od Velikonoc. Těchto padesát dnů tvoří jeden den. U Jana se všechno odehrává během jediného dne, právě proto, že je to den. Žijeme v tomto dnu, v němž nás prorůstá „život založený na vzkříšení.“ (Bazil Veliký) V osmém dnu žijeme, v něm Kristus přijde ve své slávě. Nemůžeme pálit svíčku pánubohu i čertu. Nemáme před sebou jen další dny pozemského života, ale žijeme i osmý den, Kristův příchod je jeho přicházení do každého dne.

„Po těch slovech na ně dechl“ (Jan 20,22). Toto nové vanutí Ducha, toto gesto Kristova vanutí nám okamžitě připomene vanutí formou vdechnutí, jež je přičteno Bohu při stvoření člověka: „Tehdy utvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl do jeho chřípí dech života; tak se stal člověk živou bytostí“ (Gn 2,7). Co nám tím Jan říká? Nyní, po Kristově zmrtvýchvstání, dochází ke stvoření nového člověka, neboli že se stvoření naplňuje vykoupením.

A to vše se v Janově evangeliu stále opakuje, v prologu („V něm byl život a ten život byl světlem lidí“, Jan 1,4) se říká, že Boží plán obsahoval život; dále že obsahem tohoto života je dětství, protože dává moc stát se Božími dětmi tomu, kdo ho přijme.

Je zajímavé, že ke stvoření člověka v novosti, do života založeného na vzkříšení, dochází ve chvíli, kdy Kristus dává apoštolům poslání. Přijatý život znamená vždy i přijetí poslání a že je přesně stejné jako to, které měl Boží Syn. Jaké bylo jeho hlavní poslání? Vydávat svědectví Otci, vydávat svědectví pravdě, tedy jak být synem. A pro nás? Být dítětem. Ale jak?

Co je hlavním úkolem toho, kdo je Syn? Vzdát chválu Otci a ukázat jeho slávu. Syn svým životem odkrývá Otcovu tvář, jeho lásku. Když jsme dětmi Božími, podílíme se na stejném poslání, vyslání Syna Ježíše Krista, přebývání Syna v něm. Bez přebývání v Otci život Syna není možný. Poslání a život člověka, Božího dítěte, jsou tedy totéž, je to jedna osobní událost, poslání i život v jednom.

Apoštolové měli takový strach z toho, co by se mohlo stát, že se zavřeli. „Ze strachu před židy měli dveře zavřeny.“ (Jan 20,19) Řecký výraz (κεκλεισμένων), který je použit, neznamená prostě zamknout, ale zabednit, to znamená dát závoru, něco, co zablokuje dveře. Kristus jim říká: nebojte se, protože jedinou silou, jak se už nebát, není nabrat odvahu, ale nabýt, získat, osvojit si, prohlubovat a mít nový život, takový život, že člověk už neprožívá strach, protože žije život Syna. Vždyť i Kristus v Getsemanech, když měl strach, neměl jiné východisko, jak ho překonat. Jaký život měl? Neměl „nic jiného“ než svůj vztah s Otcem. Jaké bohatství takto nemít „nic jiného“, lépe „nikoho jiného“!

Nastává nový stav člověka; už není tělem, pozemskou tělesností, jak jí rozuměl v době, když pečoval o své nemoci. Co kdybychom se tím zmýlili v životní adrese? Přece co je tělo, je tělo nyní určené ke vzkříšení. Nyní Kristus dýchl na apoštoly a to, co se narodilo z Ducha, je Duch, je to život Otce. Je to život synovství. Zde je souvislost, v níž rozumíme Kristově otázce Petrovi. Třikrát se ho ptá, zda ho miluje. V Janově evangeliu je to jediné přikázání.

Na tom jediném záleží novému člověku: Na čem? Na specifickém způsobu zájmu, totiž na životu této lásky, která dává vidět Otcovu slávu. Nová existence má v našem životě objevit jinou. Není to jen humanita, lidství, ale lidské přijaté Bohem za vlastní. Nejdříve zahlédneme, poté nahlížíme a konečně vidíme, nazíráme synovství. Jsem dítě nebeského Otce. Bez tohoto zrození shůry, bez obnovy, zrození z Boha, bez přijetí Ducha nikdy nemůžeme odhalit milosrdnou tvář Otce, nikdy nemůže žít životem, který přesahuje hrob.


Foto: Bazilika Božího milosrdenství, Częstochowa (Centro Aletti).


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.12.2023 Nejdůležitější je příchod do našeho srdce
8.12.2023 Mariánská dogmata přinášejí stále nové plody Ducha
1.12.2023 Božské není na prodej
24.11.2023 Kristus s hluboce lidskou laskavostí
16.11.2023 Pohlédněme na druhé z jiné stranyNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice Svatoantonínské


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil