Články / Články Dnes je 5. 10. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Přebývání v druhém je božská existence

Pátek, 2.6.2023
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ o Nejsvětější Trojici

Pavel Ambros

Trojice. Je to tak složité, že jsme v koncích se svojí náboženskou násobilkou? Rozmlouvejme společně o tomto tajemství. V naší tradici svátky, které následují po Velikonocích, prakticky syntetizují tajemství, které se slaví od Vánoc do Velikonoc. Svátek Nejsvětější Trojice otevírá dílo spásy, které odhaluje tajemství Boží pravdy, jež se v Janově evangeliu soustředí na Otcovu lásku k nám v Synu, poslaném jako dar, který nás, pokud jej přijmeme, činí Božími dětmi.

Teprve Duch nás činí schopnými přijmout Syna. Je to pouze Duch, který od Syna bere a nám dává to, co je mezi Otcem a Synem; to, co se tam děje, nám může být přístupné pouze díky daru Ducha Svatého. A je to on, kdo nás učí vyslovovat Boží jméno: „Abba, Otče“. On nás totiž vkládá do Syna. To je Boží láska, v Duchu Svatém nám dává přijmout Syna a Syn nás vkládá do Otcovy lásky, vkládá nás do tohoto věčného společenství, do tohoto společenství, které je jedním Bohem a rozšiřuje na nás, kteří jsme stvoření, život Věčného. A protože Syn je pravý člověk a pravý Bůh, jeho přijetím přijímáme také pravého člověka, nejen pravého Boha.

Nevíme, co je člověk, až do chvíle, kdy objevíme, že jsme Bohem milováni, až do chvíle, kdy je nám v Synu dáno pravé lidství. Synovo není jen božská přirozenost, neboť Kristus nevychází z božské přirozenosti, ale je zplozen z Otce; Synovo je božská přirozenost učiněná synovskou.

Je to božská přirozenost zcela vlastněná Synem, je to synovská božská přirozenost, ne jen nějaká božská přirozenost sdílená všemi třemi. Každý ji vlastní integrálně, proto je v Synovi integrálně synovská, a když se zjevuje, zjevuje Otce, protože zjevuje synovství. V tom spočívá Boží existence, že jeden přebývá v druhém. Kristovo zjevuje Otce a Syn se v tomto okamžiku uskutečňuje v plnosti.

Přebývání v druhém je božská existence a pro nás to znamená, že druhý se realizuje, když mě vyvede, a já se realizuji, když vyvedu druhého. To se děje s námi lidmi, když nás Bůh miluje: uvádí nás do této existence skrze Syna daného do našich rukou, což je naše osvobození od individuálního, ztraceného života (život směřující k smrti, bios / βίος /) k životu ve společenství, kde přebýváme jeden v druhém, kde se stáváme společnou strukturou. A začínáme žít tento život, který je zoè (ζωή), život, který je definitivní, nezvratný.

Trojice je způsob existence církve. Pravá láska totiž nekončí aktem lásky, ale otevírá se, zapojuje se do společenství, které končí v Otci. „Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“ (Mt 5,16). Nebojme se ani důvěrného tónu, když o Trojici hovoříme.


Foto: Nejsvětější Trojice, katedrála sv. Dominika, Calzada.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
29.9.2023 Příběhy spásy
22.9.2023 Řeč podobenství
15.9.2023 Zajatí láskou – nezaujatí sami sebou
8.9.2023 Život a neživot
1.9.2023 Lidský um, nebo duchovní inteligence?Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za církev na synodě
Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem Svatým na periferie světa.

Národní úmysl
Za řeholníky a řeholnice
Modleme se za ty, kdo se zcela zasvětili Bohu, aby žili ve svých komunitách v pokoji a vzájemné lásce.

více »

Nejbližší akce

Varhanní recitál


více »

Nejbližší duchovní akce

Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Duchovní obnova pro všechny


Kněžské exercicie


Duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka bl. Didaka de San Vitores

Památka bl. Jana Beyzyma


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil