Články / Aktuality Dnes je 8. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

K propuštění Marka Rupnika z jezuitského řádu

Úterý, 25.7.2023
Před měsícem (15. června) informoval P. Johan Verschueren SJ, delegát pro mezinárodní římské domy, o propuštění P. Marka Rupnika z Tovaryšstva. Důvodem k tomuto propuštění byla neposlušnost, které se opakovaně dopustil, když nepřijal příkaz představeného, aby v rámci procesu vyšetřování jeho obvinění ze sexuálního zneužívání opustil komunitu Centra Aletti v Římě a přešel do jiné, jemu určené jezuitské komunity v Itálii.

Kanonické právo dává řeholníkům s posledními sliby měsíční lhůtu, ve které se mohou proti propuštění odvolat. Protože se Marko Rupnik proti tomuto rozhodnutí neodvolal, propuštění vstoupilo v platnost.

V této souvislosti zveřejnil P. Verschueren otevřený dopis, ve kterém více vysvětluje okolnosti tohoto propuštění a naznačuje další kroky související s existencí římského Centra Aletti ve vztahu k jezuitskému řádu. Celý text jeho otevřeného dopisu přinášíme níže.

Ve vztahu s tímto dopisem je třeba chápat včerejší vyjádření českého provinciála a ředitele Centra Aletti v Olomouci, že jeho činnost je stále napojena na jezuitský řád a pracuje nezávisle na římském Centru Aletti.


Otevřený dopis otce Johana Verschuerena SJ

24. července 2023

Drazí bratři a sestry,

již jsem vás informoval, že 14. června 2023 byl otci Markovi Rupnikovi doručen dekret o propuštění z Tovaryšstva Ježíšova, podepsaný otcem generálem. Nyní, když uplynulo třicet dní, které měl na odvolání proti tomuto rozhodnutí Tovaryšstva, můžeme podle nových kanonických norem v tomto ohledu dnes prohlásit, že již není jezuitským řeholníkem. Jak bylo rovněž oznámeno v „Dopise přátelům Centra Aletti“ z 23. června, otec Marko Rupnik sám podal žádost o odchod z Tovaryšstva již v lednu 2023. Tato jeho žádost nikdy nepředstavovala žádné „právo“, protože sliby, které jednou složil v Tovaryšstvu Ježíšově, ho zavazovaly k celoživotnímu závazku poslušnosti a ze strany řeholního společenství neexistuje žádná povinnost takové žádosti vyhovět. Důvodem, proč Tovaryšstvo nechtělo vyhovět jeho žádosti, byla touha zavázat ho k odpovědnosti tváří v tvář tolika obviněním a vyzvat ho, aby se vydal na cestu pravdy a vypořádání se zlem, které ohlásilo mnoho lidí, kteří se cítili zraněni. Bohužel toto naše pozvání nechtěl přijmout, a proto jsme byli nuceni propustit ho z Tovaryšstva z důvodů, které jsme již uvedli na jiném místě.

Jako představitel Tovaryšstva Ježíšova a bývalý vyšší představený Marka Rupnika nemohu než velmi litovat této neústupné a tvrdošíjné neschopnosti postavit se čelem k výpovědi tolika osob, které se cítily zraněné, poškozené a ponížené jeho jednáním a chováním vůči nim. Co bylo řečeno, nevylučuje dobro, které vykonal, a duchovní ovoce, které přinesl mnoha a mnoha dalším lidem v církvi. Je ale potřeba připomenout, co nás učil Ježíš: „Když tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr nebo sestra má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem nebo sestrou; potom teprve přijď a přines svůj dar.“ (Mt 5,23)

Mnozí se nás ptali, proč nebyl zahájen proces, který by vedl ke ztrátě kněžského stavu Marka Rupnika. Rád bych zde připomněl, že to není v kompetenci Tovaryšstva Ježíšova jako takového, ale Svatého stolce. Vždy jsem si jako vyšší představený přál, abych za různých okolností těchto dlouhých a složitých událostí mohl zahájit proces, který by zaručil soudní zjištění skutečností, právo na obhajobu a následný trest (nebo případné zproštění viny), ale různé důvody, včetně současných omezení předpisů týkajících se podobných situací, to neumožňovaly.

Mohu také oficiálně prohlásit, že je pevným přáním Tovaryšstva Ježíšova odčlenit se od Centra Aletti i po právní stránce, a to formálním vystoupením z veřejného sdružení věřících, které nese stejný název, a nalezením nejlepšího způsobu, jak zrušit partnerské vztahy s tímto centrem. Hledáme nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, a to i ve spolupráci s římským vikariátem, na němž je Centrum Aletti v současnosti závislé. Upozorňuji také na to, že v Centru Aletti již neexistuje jezuitská komunita.

Všechny, kteří se jakýmkoli způsobem cítili a cítí zraněni tímto naším bývalým spolubratrem, ujišťuji o své plné solidaritě a otevřenosti k tomu, abychom v budoucnu našli nejlepší způsoby, jak se zamyslet nad tím, jak můžeme najít vnitřní pokoj a smíření prostřednictvím cest, které bychom mohli společně objevovat.

Pokorně v Kristu

P. Johan Verschueren SJ,
delegát pro mezinárodní římské domy a díla Tovaryšstva Ježíšova (DIR)

(hav)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.12.2023 Pracovní setkání ekonomů evropských provincií
28.11.2023 Otec generál Arturo Sosa SJ získal doktorát honoris causa
23.11.2023 Formace vyšších představených Tovaryšstva Ježíšova
7.11.2023 Kdo je otec generál Arturo Sosa SJ?
27.10.2023 Zastavte zabíjení v Izraeli a Palestině!Náš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil