Články / Články Dnes je 8. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Dívat se na život z Boží strany

Úterý, 15.8.2023
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Pavel Ambros

Jak můžeme nejplodněji vstoupit do tajemství slavnosti Nanebevzetí Panny Marie? Tím, že zmlkneme před Božím tajemstvím, ke kterému jsme každý z nás zván. V tajemném mlčení Božího vtělení, zahaleném v příběhu dnešního evangelia nám dobře známém, je skryto vždy více, než jsme schopni pochopit. Nemylme se, že se nám zdá, že text známe. Smyslem vtělení, jak o něm zpívá Panna Maria ve svém Magnificat, je povýšení ponížených a ujímání se služebníků. Svatý Ignác z Antiochie zajímavě podotýká: Před knížetem tohoto světa zůstala skrytá tři tajemství: vtělení a narození Krista. Dále kníže tohoto světa nepochopí Kristovu smrt. Proč? Protože nikdy nepochopí, že je možné položit život za druhého. A konečně nepochopil nanebevzetí čili zesnutí Panny, protože není sto nahlédnout lásku Syna, která vstupuje do každého umírání a spolu s námi umírá a vstává z mrtvých. Křesťané nemluví jen o Bohu, který promlouvá, ale také o Bohu, který mlčí. Bůh není jen srozumitelné slovo. Je také mlčícím, nedostupným, nepochopitelným rozumem až do chvíle konečného dovršení.

„Poté, co Kristus zemřel na kříži a tělo zůstalo odděleno od duše, ale vždy spojeno s božstvím, sestoupila jeho blahoslavená duše do pekla, stejně spojená s božstvím; vysvobodil odtud spravedlivé duše, a když se vrátil do hrobu a vstal z mrtvých, zjevil se s tělem i duší své blahoslavené Matce.“ Tak hovoří instrukce k meditaci duchovních cvičení sv. Ignáce. Ve vyznání víry neříkáme, že vstoupil do pekla: „Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa.“ Do pekel je v množném čísle! Tento článek víry je možná našemu modernímu vědomí nejvíc cizí: těch několik biblických textů, které o něm zdánlivě hovoří, je tak složitých, že se k němu můžeme stále vracet. Máme zmlknout! Před čím? Před tím, do čeho nás uvádí tajemství dnešního svátku. Na nebe vzetí. Před tím je však sestoupení do všech pekel, které lidstvo prožívá na světě. Kristus při bolesti, samotě, opuštění a umírání sestupuje k nám tak, jak sestupuje ke své Matce, když se její dny pozemského života dovršují.

8

Dnes jsou si lékaři mnohem více než dříve vědomi, že je nutná spolupráce pacienta. Podobně tomu může být i s naším vzkříšením. Jak? Například pozorností k našim vnitřním postojům. Ukažme dnes na tři:

1. Je omylem se domnívat, že my sami víme, kam máme jít a jakého cíle máme dosáhnout. Když půjdeme s Kristem denně, pak nepochybně poznáme na konci naší cesty, že to byla cesta, kterou jsme měli jít. Věcem nerozumíme předem, ale až tehdy, když se na ně díváme z Boží náruče.

2. Smrt je tranzit, přechod do věčnosti; věčnost není dlouhá doba ani zastavení času, ale rozpomínání a setkání všech v nebeské liturgii. Naučme se své vlastní smrti říkat tak, jak jí říkali mnozí svatí: přátelské setkání se sestrou smrtí, drží-li nás za ruku Vítěz nad smrtí.

3. Nevěřme v utopie, ale v duchovní inteligenci. Slovo utopie znamená nikde, žádné místo. Ideální představy jsou zde od toho, aby nás nalákaly svým zdáním a pak praskly jako bublina z bublifuku. Rozvíjejme naopak duchovní inteligenci, která se učí ve třech krocích v praktickém životě. Ať se stane cokoliv, vždy mějme připravenu odpověď v síle Ducha na tomto místě: Důvěřuji. Toto se stalo, vím – odpusť. Pomoz mi. Těmito třemi vnitřními úkony srdce spolupracujeme na našem vzkříšení.


Foto: Korunovace Panny Marie, El Greco, 1603–1605; Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, Illescas. Nanebevzetí nad nairobskými slumy, bratr Mickey McGrath OSFS.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.12.2023 Mariánská dogmata přinášejí stále nové plody Ducha
1.12.2023 Božské není na prodej
24.11.2023 Kristus s hluboce lidskou laskavostí
16.11.2023 Pohlédněme na druhé z jiné strany
10.11.2023 Pochodně prozíravýchNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil