Články / Názory Dnes je 5. 10. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Dny vděčnosti za stvoření v letošním roce

Pátek, 1.9.2023
Doba stvoření 1. září až 4. října 2023

Pavel Ambros

Je před námi měsíc, v němž obracíme pozornost k času, který měříme odpočíváním zániku planetárního ekosystému. Probouzí obavy, strach, nejistotu. Jaké místo v této atmosféře globální společnosti najdu já osobně ne se svými názory, ale svým postojem? Papež František ve svém Poselství ke světovému dni modlitby za péči o stvoření předkládá odpověď slovy proroka Ámose: „Ať se valí právo jako voda, spravedlnost jako mohutný potok!“ (Am 5, 24). Připojíme se k řece spravedlnosti a míru, abychom se chopili klimatické a ekologické spravedlnosti a mluvili s komunitami, které jsou nejvíce postiženy klimatickou nespravedlností a ztrátou biologické rozmanitosti, a v jejich prospěch? Jako Boží lid můžeme společně pracovat ve prospěch celého stvoření jako součást oné mocné řeky míru a spravedlnosti.

Ve svém poselství papež nabízí tři kroky nutné ke změně naší mentality vůči daru stvoření. Ekologická citlivost a lidský soucit jsou potřebné, avšak samy o sobě nestačí.

„Jako první, čím přispějeme do této mohutné řeky, je proměna našich srdcí. Ta je nezbytná, má-li začít jakákoli další transformace.“

„Za druhé, přispívejme k toku této mohutné řeky tím, že změníme svůj způsob života. Začněme od vděčného úžasu nad Stvořitelem a stvořením a litujme svých ekologických hříchů.

„A konečně, aby mohutná řeka tekla dál, musíme změnit veřejnou politiku, která řídí naši společnost a utváří životy dnešních i zítřejších mladých. Hospodářská politika, která podporuje nehorázné bohatství privilegované menšiny a vytváří ponižující podmínky pro mnohé další, znamená konec míru a spravedlnosti.“

Poselství papeže Františka je ZDE.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.5.2023 V Irsku se setkali evropští provinciálové
25.4.2023 Den Země a Tovaryšstvo Ježíšovo
29.12.2022 Rozvíjení ekologického přístupu v Taizé
9.11.2022 Ekologická konverze prostřednictvím center spirituality
5.5.2022 Jezuité podporují klimatické protestyNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za církev na synodě
Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem Svatým na periferie světa.

Národní úmysl
Za řeholníky a řeholnice
Modleme se za ty, kdo se zcela zasvětili Bohu, aby žili ve svých komunitách v pokoji a vzájemné lásce.

více »

Nejbližší akce

Varhanní recitál


více »

Nejbližší duchovní akce

Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Duchovní obnova pro všechny


Kněžské exercicie


Duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka bl. Didaka de San Vitores

Památka bl. Jana Beyzyma


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil