Články / Dokumenty Dnes je 29. 2. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

         A     A     A

Žít jako jezuita v Evropě

Úterý, 19.9.2023
Dopis nového prezidenta Jezuitské konference evropských provinciálů (JCEP) P. Dalibora Reniće SJ

Alena Rousová

Konference evropských provinciálů sdružuje provincie a regiony na území Evropy a Blízkého východu. Jejím prezidentem je od 31. srpna Dalibor Renić SJ, který byl do té doby chorvatským provinciálem.


Drazí přátelé,

jelikož přebírám předsednictví Konference evropských provinciálů, toto číslo JCEP-News mi dává příležitost podělit se s vámi o některé úvahy o tom, co jsem zažil jako jezuita v Evropě. Vlastně mě to vrací k příkladu svatého Ignáce a prvních jezuitů. Když čtu jeho Autobiografii a dopisy a spisy prvních společníků, udivuje mě skutečnost, že celá Evropa jako by byla jedinou oblastí, ve které žili. Pocházeli z různých zemí, z nichž každá měla svou vlastní identitu, ale jejich ignaciánské duchovní zkušenosti jim umožnily rozlišovat společně, přizpůsobit se práci v týmu a být komunitou.

Moje setkání s dalšími jezuity na evropské úrovni začala v noviciátě. Jako scholastik jsem se kvůli studiím a kurzům pohyboval po Evropě. Žil jsem v mezinárodních jezuitských komunitách. Přišlo mi přirozené, že jezuitskou komunitu tvoří bratři z různých zemí a kontinentů a že naše díla jsou stejně bohatá na rozmanitost našich laických partnerů v misii. Viděl jsem také složitost naší konference, rozmanitost našich institucí a naší mentality, ale bylo jasné, že to, co nás spojuje, je mnohem mocnější. Ocenil jsem různé způsoby, jak spolupracujeme a jsme solidární.

Nové apoštolské poslání

Jet do Bruselu na novou misi je docela změna v mé apoštolské orientaci. Přicházím z prostředí intelektuálního apoštolátu a univerzity. Jako provinciál Chorvatska jsem byl zapojen do rady a shromáždění JCEP, ale stále cítím, že se toho musím tolik naučit. Mějte se mnou tedy prosím trpělivost. Přijal jsem však toto nové poslání se všemi jeho výzvami jako běžnou událost ve svém životě, která se neliší od jakékoli změny služby v mé domovské provincii.

Budu hledat příležitosti, abych vás osobně poznal prostřednictvím setkání v našich apoštolských sítích a dalších návštěv. Každý týden budeme cestovat na mezinárodní setkání, buď já, nebo můj socius Herminio Rico, nebo některý z delegátů. Ano, musíme se dál poznávat. Blízký východ, severní Afrika a střední Asie jsou také součástí naší konference. Evropa se nyní skládá z některých poměrně velkých provincií, které se mohou zdát soběstačné, a z těch menších, které nesmějí zapomínat, že stále mají svůj díl odpovědnosti. Jsme stále více propojeni a rozhodnutí jedné provincie často ovlivní všechny ostatní.

Evropský kontext Bruselu

JCEP má zvláštní poslání v kontextu evropských institucí v Bruselu. Papež František vyzval Evropskou unii, aby znovu objevila svou původní touhu po pravdě, spravedlnosti a věčnosti a aby byla i nadále svědkem demokracie, solidarity a smíření s celým světem. Vyzval nás také, abychom se nevzdávali evangelizace Evropy tím, že bude dobré poselství slyšet a bude účinné při proměňování srdcí a kultur.

Pokračování v rozlišování

Cíle naší konference jsou definovány jejím Apoštolským plánem 2021–2026, který navazuje na Univerzální apoštolské preference Tovaryšstva. Jsem vděčný svému předchůdci Francku Janinovi, který nás provedl procesem rozlišování, abychom se ujistili, že apoštolský plán a preference se rodí z naslouchání Duchu. Stejně jako on jsem také přesvědčen, že naší prioritou je nadále rozlišovat, co nám říká Duch Ježíše Krista, abychom se i nadále učili, jak být v neustálém dialogu s Bohem a mezi sebou navzájem, navzdory rozptýlení naší doby. Z velké části žijeme v relativním materiálním zabezpečení ve srovnání se zbytkem světa, ale život církve a společnosti v evropském kontextu je také zkušeností chudoby a nedostatku, protože vidíme úbytek našich vlastních členů a některých apoštolských děl. Rozlišujeme, co nás Kristus vyzývá, abychom si ponechali, co už nechali být a jaké nové projekty začít. Koneckonců, budování církve, která rozlišuje, je také prioritou, kterou papež František Tovaryšstvu nastínil.

Globální solidarita

Po všem řečeném o spolupráci na úrovni konference zůstává naše ignaciánské perspektiva vždy globální. V mnoha ohledech evropské jezuitské instituty a sítě poskytují formaci a podporu projektům jinde. V letošním roce budeme všichni meditovat nad dopisem otce generála De Statu Societatis a přispějeme vlastním příspěvkem, připraveni přijmout celý svět v perspektivě Nejsvětější Trojice.

Brzy navštívím Ukrajinu. Doporučuji do vašich modliteb úsilí mnohých o nastolení míru a spravedlnosti v této „probodnuté straně“ naší konference. Nezapomínáme na naše bratry a sestry v jiných částech světa, kteří jsou oběťmi nejistoty a pronásledování, zejména nedávno v Nikaragui a Myanmaru.

Většina z vás, ať už jezuité nebo laičtí partneři, zažila konferenci prostřednictvím některé z našich apoštolských sítí. Vaše zpětná vazba pravidelně popisuje tato setkání jako události prožitého přátelství a inspiraci pro misii. To je srdce konference a chci, aby to tak zůstalo.

S bratrským pozdravem Váš Dalibor Renić SJ


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Conference of European Provincials.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.2.2024 Pět let Univerzálních apoštolských preferencí
6.2.2024 Thomas Hollweck SJ novým provinciálem středoevropské provincie
30.1.2024 Jezuitská škola pro domorodé děti v Sydney
23.1.2024 Australská provincie přivítala P. generála Artura Sosu SJ
15.1.2024 Rozšířená rada otce generála se zabývala formací jezuitů i jejich spolupracovníkůNáš tip

Svoboda místo strachu z promeškání aneb FOMO jinak

Samuel Prívara, Miroslava Veselková

Někdy možná máme pocit, že o něco v životě přicházíme. Ostatní nám připadají spokojenější, úspěšnější, jejich život vypadá zajímavěji. Jindy se pro něco rozhodneme, ale vzápětí nás napadne, jestli na nás někde nečeká něco lepšího…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nevyléčitelně nemocné
Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu.

Národní úmysl
Za správce církevního majetku
Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy a zodpovědnosti.

více »

Nejbližší akce

Výstava Křesťanský demokrat JUDr. Bedřich Hostička


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice Svatoantonínské


Duchovní obnova - Srdce Ježíšovo


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Postní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Breve Catholicae fidei


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil