Články / Dokumenty Dnes je 8. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

         A     A     A

Nóta Římského vikariátu o ukončení kanonické vizitace Centra Aletti v Římě

Středa, 20.9.2023
Přeložil P. Pavel Ambros SJ

Pavel Ambros

Řím. Vatikánský deník L’Osservatore Romano a informační portál Svatého stolce VaticanNews zveřejnily 18. září 2023 informaci o Nótě Římského vikariátu týkající se závěrů kanonické vizitace Centra Aletti. Podle Vatikánského rozhlasu „vizitace zpochybňuje obvinění ex-jezuity. Obvinění vůči Marku Rupnikovi z údajného sexualizovaného násilí na ženách se nepotvrdila. Vyplývá to z prohlášení, které v pondělí 18. září vydal Římský vikariát.“ Přinášíme překlad celé nóty.


Po zprávách, které rozšířily tiskové agentury, a po sděleních podepsaných P. Johanem Verschuerenem, delegátem P. generála pro mezinárodní domy v Římě, týkajících se některých událostí kolem otce Marka Rupnika a souvisejících také s Centrem Aletti, nařídil kardinál vikář dne 16. ledna 2023 vykonat kanonickou vizitaci Veřejného sdružení věřících římské diecéze Centrum Aletti, zřízené 5. června 2019. Jejím cílem bylo prozkoumat „vývoj uvnitř sdružení a věcnou opodstatněnost otázek vznášených některými instancemi“. Vyšetřováním byl pověřen Rev. P. Giacomo Incitti, profesor kanonického práva na Papežské univerzitě Urbaniana.

Předmětem kanonické vizitace bylo zejména „vyšetření způsobu vedení sdružení a efektivního fungování jeho řídících orgánů; posouzení života sdružení ve všech jeho aspektech, včetně vztahů členů se zakladatelem a s vedením, jakož i dynamiku vztahů mezi samotnými členy, a to i rovněž s ohledem na období před 5. červnem 2019“. Šetření probíhalo pečlivě a důvěrně, prostřednictvím komunitních setkání a značného počtu osobních rozhovorů se současnými členy i s mnoha lidmi, kteří z různých důvodů přišli do styku s životem a činností Centra. Dne 23. června 2023 předložil vizitátor závěrečnou zprávu.

Ze zprávy jasně vyplývá, že v Centru Aletti probíhá zdravý komunitní život bez zvláštních problémů. Vizitátor mohl konstatovat, že členové Centra Aletti, ačkoli jsou rozhořčeni obviněními a způsobem, jakým s nimi bylo zacházeno, se rozhodli mlčet – navzdory vystupňované úpornosti médií – a střežit srdce a nenárokovat si bezúhonnost, s níž by mohli soudit druhé. Celá kauza podle názoru vizitátora pomohla lidem žijícím v Centru Aletti posílit jejich důvěru v Pána, protože si uvědomovali, že dar Božího života naplňuje i chvíle zkoušek.

Zároveň nové požadavky, které se objevily a bylo nutno je vyhodnotit i ve světle rozhodnutí Tovaryšstva Ježíšova opustit Centrum Aletti, si vyžádaly některé nezbytné první změny statutu, jež se nedotkly záměrů spojených s jeho založením.

Na základě závěrečné zprávy kardinál vikář po ověření, že neexistují důvody pro další opatření daná jeho kompetencemi, rozhodl o ukončení kanonické vizitace.

Jak bylo výslovně požadováno v dekretu o jmenování, s ohledem na dopad na život sdružení, vizitátor Incitti svědomitě prozkoumal hlavní obvinění vznesená proti otci Rupnikovi, především to, které vedlo k dekretu o exkomunikaci. Na základě rozsáhlého studovaného spisového materiálu byl vizitátor schopen zjistit, a v důsledku toho i poukázat na závažné nesrovnalosti v postupech, jejichž zkoumání vedlo také k důvodným pochybnostem ohledně samotné žádosti o exkomunikaci.

Vzhledem k závažnosti těchto zjištění postoupil kardinál vikář zprávu příslušným orgánům.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.7.2023 Vyjádření České provincie Tovaryšstva k postavení Centra Aletti v Olomouci
17.9.2018 Čeští jezuité zvou na pouť přátel a spolupracovníků
12.4.2018 Jezuité duchovně podporují křesťanské podnikatele
13.10.2017 Papežský východní institut slaví sto let
8.4.2016 Papež František slavil eucharistii s členy římského Centra AlettiNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil