Články / Dokumenty Dnes je 19. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

         A     A     A

Nóta Římského vikariátu o ukončení kanonické vizitace Centra Aletti v Římě

Středa, 20.9.2023
Přeložil P. Pavel Ambros SJ

Pavel Ambros

Řím. Vatikánský deník L’Osservatore Romano a informační portál Svatého stolce VaticanNews zveřejnily 18. září 2023 informaci o Nótě Římského vikariátu týkající se závěrů kanonické vizitace Centra Aletti. Podle Vatikánského rozhlasu „vizitace zpochybňuje obvinění ex-jezuity. Obvinění vůči Marku Rupnikovi z údajného sexualizovaného násilí na ženách se nepotvrdila. Vyplývá to z prohlášení, které v pondělí 18. září vydal Římský vikariát.“ Přinášíme překlad celé nóty.


Po zprávách, které rozšířily tiskové agentury, a po sděleních podepsaných P. Johanem Verschuerenem, delegátem P. generála pro mezinárodní domy v Římě, týkajících se některých událostí kolem otce Marka Rupnika a souvisejících také s Centrem Aletti, nařídil kardinál vikář dne 16. ledna 2023 vykonat kanonickou vizitaci Veřejného sdružení věřících římské diecéze Centrum Aletti, zřízené 5. června 2019. Jejím cílem bylo prozkoumat „vývoj uvnitř sdružení a věcnou opodstatněnost otázek vznášených některými instancemi“. Vyšetřováním byl pověřen Rev. P. Giacomo Incitti, profesor kanonického práva na Papežské univerzitě Urbaniana.

Předmětem kanonické vizitace bylo zejména „vyšetření způsobu vedení sdružení a efektivního fungování jeho řídících orgánů; posouzení života sdružení ve všech jeho aspektech, včetně vztahů členů se zakladatelem a s vedením, jakož i dynamiku vztahů mezi samotnými členy, a to i rovněž s ohledem na období před 5. červnem 2019“. Šetření probíhalo pečlivě a důvěrně, prostřednictvím komunitních setkání a značného počtu osobních rozhovorů se současnými členy i s mnoha lidmi, kteří z různých důvodů přišli do styku s životem a činností Centra. Dne 23. června 2023 předložil vizitátor závěrečnou zprávu.

Ze zprávy jasně vyplývá, že v Centru Aletti probíhá zdravý komunitní život bez zvláštních problémů. Vizitátor mohl konstatovat, že členové Centra Aletti, ačkoli jsou rozhořčeni obviněními a způsobem, jakým s nimi bylo zacházeno, se rozhodli mlčet – navzdory vystupňované úpornosti médií – a střežit srdce a nenárokovat si bezúhonnost, s níž by mohli soudit druhé. Celá kauza podle názoru vizitátora pomohla lidem žijícím v Centru Aletti posílit jejich důvěru v Pána, protože si uvědomovali, že dar Božího života naplňuje i chvíle zkoušek.

Zároveň nové požadavky, které se objevily a bylo nutno je vyhodnotit i ve světle rozhodnutí Tovaryšstva Ježíšova opustit Centrum Aletti, si vyžádaly některé nezbytné první změny statutu, jež se nedotkly záměrů spojených s jeho založením.

Na základě závěrečné zprávy kardinál vikář po ověření, že neexistují důvody pro další opatření daná jeho kompetencemi, rozhodl o ukončení kanonické vizitace.

Jak bylo výslovně požadováno v dekretu o jmenování, s ohledem na dopad na život sdružení, vizitátor Incitti svědomitě prozkoumal hlavní obvinění vznesená proti otci Rupnikovi, především to, které vedlo k dekretu o exkomunikaci. Na základě rozsáhlého studovaného spisového materiálu byl vizitátor schopen zjistit, a v důsledku toho i poukázat na závažné nesrovnalosti v postupech, jejichž zkoumání vedlo také k důvodným pochybnostem ohledně samotné žádosti o exkomunikaci.

Vzhledem k závažnosti těchto zjištění postoupil kardinál vikář zprávu příslušným orgánům.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.3.2024 Večery křesťanské spirituality
11.3.2024 Večery křesťanské spirituality v Centru Aletti během letního semestru
5.2.2024 Soukromá audience olomouckého Centra Aletti u papeže Františka
19.1.2024 Pouť Centra Aletti do Říma
24.7.2023 Vyjádření České provincie Tovaryšstva k postavení Centra Aletti v OlomouciNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil