Články / Články Dnes je 8. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Řeč podobenství

Pátek, 22.9.2023
Otec Pavel Ambros SJ se zamýšlí nad texty 25. neděle v mezidobí

Pavel Ambros

Před námi se rýsuje několik nedělí s Matoušovými podobenstvími. Na pokračování budeme číst známá i méně známá podobenství. A podobenství má prakticky vždy dvě části. Je v něm akce, která vyvolává reakci, a podle toho můžeme poznat, komu je podobenství určeno. Židé, praví Semité, sdíleli s národy Blízkého Východu zalíbení ve vyprávění historek. Vzpomeňme na oblíbené Příběhy tisíce a jedné noci. Výraz parabole (παραβολή) znamená doslova položení jedné věci vedle druhé, odtud podobnost, přirovnání, srovnání, tajuplný výrok. Záhady provokují lidskou zvídavost, touhu prohloubit poznání dosavadního, rozšiřovat obzory, dostat se do ohniska. Tyto příběhy nejsou polopatické, vyžadují spolupráci člověka, zapojení představivosti. Jak pracuje podobenství? Nastolí téma, které je samo o sobě obtížné a složité. Pro čtenáře či posluchače je objasněno tím, že je přiblíženo tématu jasnějšímu, vždy převzatému ze skutečného života. Z tohoto posledního hlediska se podobenství liší od bajky, která uvádí na scénu zvířata nebo neživé bytosti, a odlišuje se také od mýtu, jenž vychází z nevědomé představivosti lidí jako zosobnění jevů přírody nebo života, a různí se i od alegorie, protože ta něco jiného říká a něco jiného znamená a srovnávací prvek je jí cizí. Rozvíjí vyšší úroveň přemýšlení vázanou na vlastní myšlenkové obsahy, na jejich utváření a zacházení s nimi. V evangeliích se jich nachází téměř padesát.

V dnešním podobenství se Kristus obrací na farizeje. Adresuje svá slova na spravedlivé, na ty, kteří se považují za spasené. Proč si to o sobě myslí? Protože plní to, co bylo předepsáno. Tato zúžená představa dokonalosti je širokosáhle rozšířená. Je stálým pokušením každého náboženství. Je mnohem snazší dělat si své než skutečně brát v úvahu především překvapivé veletoče Boží lásky. Bůh je tím, kdo nám vychází vstříc (Mt 20,1.3.5.6; Lk 15). A to zcela zásadně posouvá perspektivu. Jakým směrem? Od konání, od naší práce, od naší dřiny k Otcově lásce k nám, která v nás vyvolává odpověď lásky.

Podobenství o vinici! Kroutíme nad výsledkem hlavou. Tolik námitek se nám plete do úvah. Proč mají dostat všichni stejně? Zastánci nespravedlivě vykořisťovaných by se dnes ozvali na sociálních sítích a vyhlásili by petici požadující odstranění hospodáře z jeho úřadu. A co rovná práva? Boží svět je jiný. To chápeme právě na základě podobenství o vinici. U Izajáše je to jistě Izrael, vyvolený národ (Iz 5; 24,7; 27,2; 36,16), ale sama o sobě vinice odkazuje také na určitou stabilitu: kdo zasadí vinici, musí čekat mnoho let, než začne nést ovoce, takže se odtamtud jen těžko pohne. O takovou stabilitu usiluje Hospodin u svého lidu. A tak je zajímavé, jak se postupně v Izraeli prostřednictvím proroků z vinice stává nevěsta, žena připravená odevzdat se lásce a být milována (Píseň písní, 7,13). Vinice není jen místem každodenní dřiny, ale místem lásky. To je to, co člověk nechápe a neprožívá, protože vše redukuje na cenu. Ale právě z tohoto východiska začínáme postupně chápat Ježíšovo volání v různé hodiny, v různou dobu pro každého. Ba dokonce několikrát projde kolem, dokud nenajde člověka připraveného odpovědět. Volá, aby dal těmto lidem smysl jejich času, aby tam neseděli zbůhdarma na náměstí, ale aby se nechali nalákat do osidel lásky, která je zcela odlišná od té naší. Jaké jsou naše lásky? Většinou nás nutí vidět věci ze špatného zorného úhlu: Co z toho mám?

Závidíš. Závěrečné poučení je třeba pochopit přímo z textu. Za slovem závidět se skrývá něco velmi hrozivého: „Zdali je tvé oko zlé, protože jsem já dobrotivý?“ Zlé oko [doslovný smyl závidění] je to, které se ptá špatně, nechá se nalákat svůdností, které samotným pohledem bere, krade a ničí. Je to pohled, který nás připoutává k věcem. Pokud vidíme jen pro sebe, totiž že vše mi má sloužit, věci ztrácejí svůj hlas. Hrobové věci mlčí, už nemluví o druhém, jsou bezobsažné. A my nakonec soudíme Boha a jeho dílo, které má jako jediné měřítko lásku. Tak radikálně k nám podobenství hovoří.


Foto: Antolij Konstanovič Vjeněďuchin († 2002); www.painting.ru.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.12.2023 Mariánská dogmata přinášejí stále nové plody Ducha
1.12.2023 Božské není na prodej
24.11.2023 Kristus s hluboce lidskou laskavostí
16.11.2023 Pohlédněme na druhé z jiné strany
10.11.2023 Pochodně prozíravýchNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil