Články / Aktuality Dnes je 18. 5. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Dny ignaciánské pedagogiky

Pondělí, 16.10.2023
Ludwigshafen. Setkání jezuitských škol středoevropské provincie se konalo ve dnech 21. až 23. září v Zentrum für Ignatianische Pedagogik (Centru ignaciánské pedagogiky, ZIP) v německém Ludwigshafenu.


Každé dva roky se pracovníci této mezinárodní sítě setkávají v Ludwigshafenu, aby společně reflektovali vlastní pedagogickou práci ve školách, internátech nebo celodenních zařízeních. V letošním roce byla pozornost zaměřena na ignaciánskou pedagogiku.

V posledních letech probíhá intenzivní práce na kompatibilním překladu vlastního křesťanského vzdělávacího přístupu v různorodé sekulární společnosti a na digitalizaci škol v síti. V roce 2023 byla na pořadu dne hloubková reflexe vlastní tradice, tedy ignaciánské pedagogiky jako svébytné verze křesťanského humanismu.

K dispozici jsou výsledky výzkumného projektu „Ignatian Personality Formation“ (osobnostní ignaciánská formace)

Během konference byly prezentovány výsledky významného výzkumného projektu realizovaného ve spolupráci se ZIP. „Výzkumný projekt Ignatian Personality Formation byl zadán univerzitou v Bernu, institutem vzdělávacích věd, profesory Anhaltem a Ruckerem. Cílem bylo určit pozici ignaciánské pedagogiky z hlediska pohledu pedagogické vědy,“ vysvětluje ředitelka ZIP Ulrike Gentner, „výsledky jsou nyní k dispozici.“

Jaký vývoj lze vidět v tomto pojetí vzdělávání z hlediska pedagogické vědy? Jak lze hodnotit přínos této formy křesťanského humanizmu z pohledu pedagogické vědy s ohledem na výzvy současného pojetí výchovy? A k tomu samozřejmě patří i otázka, kde se oproti součinnosti moderních konceptů (sebe)vědomě nasazují další akcenty vhodné pro obohacení moderního diskurzu, například o tom, jak mohou být vzdělávání a školy úspěšné.

Široká škála osobnostních pedagogik

„Na studiu je vzrušující, že Rucker zařazuje ignaciánskou pedagogiku v oblasti vzdělávací vědy jako speciální druh osobnostní pedagogiky. V našich vzdělávacích kurzech je otázka přínosu vzdělání pro rozvoj člověka často ústřední - nyní máme pedagogickou klasifikaci, abychom se domluvili i v tomto oboru,“ říká Verena Urban ze ZIP.

„Dny ignaciánské pedagogiky“ nebyly jen časem pro teoretickou reflexi pedagogických koncepcí. Na workshopech měli praktici ze škol, internátů a jeslí příležitost prohloubit vlastní chápání ignaciánské pedagogiky a přeorientovat svou vlastní výchovnou práci ve třídě i v běžném školním životě. V letošním roce byla zdůrazněna tato témata:

- Globální občanství – výchova k odpovědnosti za stvoření a (globální) společnost.
- Ignaciánský pedagogický rozvoj – vyučování a učení s radostí a důvěrou.
- Slova jako ukazatele! - Směrem k pedagogice založené na autoritě uznání.

Zamyslet se nad globálním rozměrem

„V jezuitských školách by se mladí lidé měli naučit jednat spravedlivě, solidárně a zodpovědně. Pokud tento cíl bereme vážně, musíme vždy brát v úvahu globální rozměr,“ říká Kai Stenull ze ZIP, který vedl workshop Global Citizenship (globální občanství). „Vůdčí princip globálního občanství je koncept, který skvěle zapadá do ignaciánské pedagogiky,“ zdůrazňuje Kai Stenull. „Politickým vzděláváním mládeže v Domě Henricha Pesche chceme posílit ctnosti mladých lidí, které jsou nezbytné pro svět jednadvacátého století.“

Alexander Mack z týmu ZIP dodává: „Obzvláště zřetelné je to na příkladu klimatu.“ Zdůrazňuje, že důležitým úkolem politické výchovy mládeže je informovat mladé lidi o těchto změnách, reflektovat jejich dopady a ukazovat jim možnosti aktivní účasti. „Politická výchova mládeže posiluje odolnost mladých lidí a toleranci k nejistotě. Nabízíme mladým lidem prostor pro experimentování s vlastními činy, na individuální i strukturální, lokální i globální úrovni,“ říká s odkazem na širokou škálu ZIP nabídek.

Pro ochranu důvěry

„Téma ochrany důvěry je v ignaciánské pedagogice důležité. Ignác z Loyoly svou pedagogikou daleko předběhl dobu a požadoval, aby studenti nezažili násilí z rukou jezuitů,“ zdůrazňuje Cathrin Rieger ze ZIP, která vedla workshop Slova jako ukazatele. Šlo o porušování hranic a o to, jak by mohla vypadat vztahově orientovaná pedagogika.

Kromě workshopů byla možnost vzájemného poradenství o vlastní pedagogické práci. Málokdy se sejde tolik odborných znalostí z pedagogické praxe. Nakonec se účastníci zamysleli ve workshopech nad současnými formami duchovní praxe a modlitby a podělili se o příklady dobré praxe.

Síť ignaciánských škol

Na setkání v Ludwigshafenu se sešli zástupci sítí regionálního vzdělávání, která zahrnuje třináct škol z Německa, Rakouska, Litvy a Maďarska a také Centrum ignaciánské pedagogiky. Setkání se zúčastnili také zástupci Evropské sítě jezuitských škol, což je organizace sdružující všechny jezuitské školy v Evropě a na Blízkém východě, Jesuit Worldwide Learning – instituce, která umožňuje uprchlíkům z celého světa studovat, a partneři spojení s prací sítě.

„Dny ignaciánské pedagogiky“ byly také vhodnou kulisou pro přivítání Gabriele Hüdepohl, která je novou delegátkou pro školní vzdělávání středoevropské provincie. V oblasti školního vzdělávání zastupuje vedení středoevropské provincie uvnitř i navenek.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Germany.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
25.3.2024 Univerzitní kaplani se sešli na Maltě
18.3.2024 Vzdělávání ve Středoevropské provincii Tovaryšstva Ježíšova
14.3.2024 Vzdělávání ve Středoevropské provincii Tovaryšstva Ježíšova
6.3.2024 Nová jezuitská škola v Marseille
8.2.2024 Pařížské Centre Sèvres má nový názevNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů
Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl
Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě
Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

více »

Nejbližší akce

Duchovní obnova pro mládež


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil