Články / Aktuality Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Směrem k církvi, která se modlí, je pokorná a naslouchá

Středa, 25.10.2023
Řím. Otec Agbonkhianmeghe Orobator SJ se nedávno stal děkanem jezuitské teologické školy na Santa Clara University v Kalifornii. Posledních šest let byl prezidentem Jezuitské konference Afriky a Madagaskaru (JCAM). Byl vybrán papežem Františkem za člena synody, protože s JCAM sehrál aktivní roli v přípravných fázích synody na africkém kontinentu. Nabízí nám své svědectví.


Jsem členem XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody o synodalitě. Tyto dny byly chvílemi hlubokých, modlitbou nesených rozhovorů v Duchu, když společně hledáme světlo, abychom viděli vůli Boží, a odvahu ji naplnit. Hovořit o synodě jako o okamžiku modlitby se může zdát překvapivé. Pro lidi, kteří jsou obeznámeni s fungováním synody, běžný přístup zahrnuje maraton projevů a zdlouhavá kola hlasování o předem určených textech, připravených předem nebo navržených během zasedání pouze biskupy. Tentokrát tomu tak není: účastníci vykonávají svou práci v malých smíšených skupinách: laici a laičky, řeholníci, kněží a biskupové. Naslouchají jeden druhému v několika kolech duchovního rozhovoru.

Rozložení členů u kulatých stolů vytváří atmosféru modlitebních kruhů. Díky tomu je atmosféra synody modlitební a vede k vnitřní pozornosti vůči působení Ducha Svatého. Projevy a zprávy jsou prokládány chvílemi ticha a vnitřního vybavování skutečností. Ranní liturgie vedené kamaldulskými mnichy jsou pilně připravovány, stejně jako úvahy duchovních poradců.

Téma této synody – „synodalita“, jak je koncipováno papežem Františkem, v sobě zahrnuje společný prostor naslouchání, dialogu a rozlišování nad záležitostmi, které jsou v církvi důležité. V této zkušenosti je něco hluboce ignaciánského, protože rozlišování a duchovní rozhovor předpokládají, že ti, kdo jsou zapojeni, si najdou čas na modlitbu, aby jejich vstupy a zásahy pocházely z prostoru kontemplativního rozjímání. Zjistil jsem, že tato zkušenost obohacuje mou osobní modlitbu. Když se podívám zpět na svou dosavadní zkušenost, tato synoda o synodalitě se stala cestou, jak praktikovat milost naslouchání, dialogu a rozlišování cestou modlitby. Je to nový způsob, jak být církví.

František znovu a znovu připomínal členům synody, že nejdůležitějším protagonistou v tomto cvičení rozlišování je Duch Svatý, stejně jako nejdůležitější dispozice je modlitební a uctivá otevřenost vůči tomu, co Duch říká církvi jako světovému společenství rozlišování.

I kdyby se po synodě nic jiného nezměnilo, integrace společné modlitby a rozlišování do rozhodovacích procesů bude důležitou součástí cíle stát se synodálnější církví. Doufám, že výsledkem synody bude církev, která bude ve svých způsobech jednání více rozlišující – jinými slovy, modlící se, pokorná a naslouchající církev.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.6.2024 Papež František připravuje dokument o Nejsvětějším Srdci Ježíšově
10.1.2024 Chvilka nad Fiducia supplicans
23.10.2023 Pro naši hlubší účast na synodě ještě není pozdě
19.10.2023 Synodální církev od nejstarších křesťanských komunit až po současnost
11.10.2023 Duchovní cvičení před zahájením synodyNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil