Články / Aktuality Dnes je 21. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Formace vyšších představených Tovaryšstva Ježíšova

Čtvrtek, 23.11.2023
Řím. Od 29. října do 12. listopadu se na generální kurii v Římě konalo setkání třinácti provinciálů a regionálních představených, kteří byli jmenováni v nedávných měsících. Jejich formace zahrnovala chvíle modlitby, čas strávený s otcem generálem, setkání se všemi úkoly kurie a pokyny, jak řídit finanční správu i péči o osoby.


Mezi tím vším byl také čas na sdílení zkušeností a na projevy bratrství mezi jezuity z různých částí světa. To jim pomohlo rozvinout větší smysl pro univerzální Tovaryšstvo a větší touhu spolupracovat pro stále lepší službu Pánu a světu v duchu Univerzálních apoštolských preferencí. Na konci setkání shrnuli své zkušenosti dva z nových provinciálů:

Vietnamský provinciál P. Phạm Tuấn Nghĩa SJ

„Toto dvoutýdenní kolokvium mi pomohlo zažít atmosféru milosti a lásky. Měl jsem výborné příležitosti pozorně naslouchat tomu, jak každý z účastníků upřímně sdílí starosti, výzvy a radosti. Byl jsem také svědkem neúnavné obětavosti a trpělivosti našich spolubratrů jezuitů, kteří pracují na generální kurii a poskytují velkou podporu otci generálovi. Díky koordinaci P. Josého Magadii nám různí řečníci pomohli lépe porozumět Tovaryšstvu, jeho struktuře, naší roli vyšších představených atd. Vážím si těchto bratrů a sester, kteří působí jako prodloužené ruce Boží Prozřetelnosti pro Tovaryšstvo jako celek a pro naše regiony. Jejich přítomnost a vedení na zasedáních kolokvia nám pomohly jasně vidět, jak se o nás Tovaryšstvo stará, jak nás vychovává, povzbuzuje a podporuje naše poslání. Starostlivá přítomnost otce generála na našem prvním setkání, během liturgie a na našich individuálních setkáních mi dala pocítit jeho otcovskou a bratrskou lásku.

Během svého pobytu v Římě jsem byl také potěšen tím, že mnoho jezuitů – nejen třináct účastníků kolokvia, ale také ti v kurii a v komunitách Canisio, Bellarmino a Gesù – projevovalo opravdový zájem o situaci naší provincie. Všichni se se mnou radovali, když jsem s nimi sdílel informace o vietnamské provincii s jejími sto kandidáty, dvaceti sedmi novici, sto čtyřiceti dvěma scholastiky (včetně osmi bratrů), osmi formovanými bratry a sto deseti kněžími. Každý vidí tento rostoucí počet jezuitů jako Boží milost působící v provincii. Kromě toho je přítomnost mladých vietnamských jezuitů ve více než osmnácti zemích po celém světě mnohými vnímána jako jasné znamení Boží milosti pro celé Tovaryšstvo. V současné době bylo sedmnáct vietnamských jezuitů aplikováno do různých provincií nebo regionů po celém světě. Jsem si jist, že tento počet bude i nadále narůstat, a to díky Boží milosti a také díky našim modlitbám a obětavosti našich mladých jezuitů ad maiorem Dei gloriam.

Venezuelský provinciál P. Alfredo Infante SJ

„Být společně a modlit se, uvažovat a sdílet s různými provinciály z Asie, Evropy a Latinské Ameriky a poznávat komunitu generální kurie a její pracovní týmy – všechny tyto aktivity poskytly dobrou příležitost k obnovení našeho povědomí o univerzalitě Tovaryšstva: rozmanité tělo sjednocené stejným duchem, posláním a způsobem jednání a vtělené podle „osoby, času a místa“, s jednotným řízením pod otcovským vedením otce generála.

Žijeme v měnící se době plné možností pro poslání a zároveň s velkými výzvami vzhledem k tomu, že se objevují ideologické a náboženské fundamentalismy, autokratické politické modely a extraktivistické ekonomiky, které ohrožují lidské soužití i celé stvoření. Toto setkání nás přivedlo do kontaktu s Ignácovým vědomím, že jsme „nejmenší Tovaryšstvo“ a že pouze spoluzodpovědností a spoluprací s ostatními můžeme pokračovat v poslání být znamením spravedlnosti a smíření následováním Ježíše Krista, který nám říká: Jako mě poslal můj Otec, tak já posílám vás.

Naše rostoucí povědomí o našich zraněních jakožto apoštolského těla a přímé svědectví oběti zneužívání moci a sexuálního zneužívání nás vedly k tomu, abychom se zavázali k pravdě, spravedlnosti a nápravě. Jsme odhodláni implementovat prostředky pro kulturu péče a ochrany, která je v souladu s naším posláním spravedlnosti a usmíření.

Nakonec zmíním některá klíčová slova, která rezonovala v mém duchu: univerzální poslání, modlit se, rozlišovat, sloužit, starat se, chránit, naslouchat, doprovázet, duchovní rozhovor, spoluzodpovědnost, komunikovat, vést, spravovat, plánovat, rozpočet, moc, 'osoba, čas, místo', 'způsob postupu'. Postavme se k Ignáci, když stojíme před posláním být vyšším představeným, a jednoduše řekněme: Nalož se mnou podle své vůle. Dej mi svou lásku a milost, ty mi stačí.“


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.3.2024 Setkání evropských jezuitských archivářů
29.2.2024 Pokračuje vyšetřování Rupnikova případu
26.2.2024 Pět let Univerzálních apoštolských preferencí
6.2.2024 Thomas Hollweck SJ novým provinciálem středoevropské provincie
30.1.2024 Jezuitská škola pro domorodé děti v SydneyNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil