Články / Aktuality Dnes je 21. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Otec generál Arturo Sosa SJ získal doktorát honoris causa

Úterý, 28.11.2023
Kluž. Dne 17. listopadu obdržel P. generál toto vyznamenání od Babeş-Bolyai University v rumunské Kluži.


„Senát Babeş-Bolyai University v Kluži uděluje titul doctor honoris causa ctihodnému otci Arturu Sosovi Abascalovi SJ, generálnímu představenému Tovaryšstva Ježíšova, za jeho podporu akademického teologického vzdělávání, za jeho podporu kultury solidarity na mezinárodní úrovni a za přínos Tovaryšstva Ježíšova akademické tradici Kluže od založení jezuitské akademie - Academia Claudiopolitana - v roce 1581, jejíž dědictví je dodnes živé na Babeş-Bolyai Univerzity."

Tato univerzita má velmi důležitou jezuitskou tradici v této části Transylvánie, kde většina obyvatel pochází z maďarské kultury. Stejně jako ostatní evropské univerzity - Praha, Vídeň, Vilnius aj. - i tato se vyvíjela v několika etapách. Její počátky jsou jednoznačně spojeny s Tovaryšstvem Ježíšovým, protože papež Řehoř XIII. svěřil univerzitu Kluži roku 1581 jezuitům. Jezuité provozovali univerzitu do zrušení Tovaryšstva roku 1773. Dále se univerzita vyvíjela pod císařskou, královskou a republikánskou autoritu v závislosti na politické situaci regionu.

Jezuitské dědictví je zde stále velmi živé. Babeş-Bolyai Univerzity, jejíž jméno je povzneseno třemi rumunskými vědci, nabízí nejkomplexnější teologický program ve střední Evropě. Dvě katedry - římskokatolická teologie a řeckokatolická teologie - společně nominovaly P. Artura Sosu na čestný doktorát.

Během ceremonie vedoucí a děkani obou kateder představili otce Sosu členům univerzity. Zdůraznili zejména jeho podporu vysokoškolského vzdělávání. Profesor Oláh Zoltán a děkan Diósi Dávid z katedry římskokatolické teologie podtrhli sociální angažovanost otce Sosy. „Od mládí se zabýval zlepšováním životních podmínek venezuelského lidu a po dokončení studií filozofie a teologie získal titul Ph.D. v oboru politologie na Central University of Venezuela. Motivace tohoto zájmu o politiku byla vyjádřena v rozhovoru těsně po jeho jmenování generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova: „Jedna z věcí, která se mi dnes zdá důležitá, je posilovat smysl pro globální občanství.“ V letech 1976 až 1996 byl Arturo Sosa redaktorem a poté šéfredaktorem časopisu SIC (Caracas), který je zaměřený na sociální a politickou etiku; pod jeho vedením získal v roce 1979 národní novinářskou cenu. Tato úspěch svědčí o jeho citlivosti vůči zranitelným oblastem společnosti a jeho živém zájmu o problémy, kterým čelí venezuelský lid.

Vedoucí a děkan katedry řeckokatolické teologie profesoři Marius Grigore Furtună a Cristian Barta zdůraznili, do jaké míry úloha generálního představeného podpořila vzdělávání na všech úrovních, včetně sítě Fe y Alegría, která je venezuelského původu a podporuje sociální vzestup nejzranitelnějších. Poděkovali Tovaryšstvu Ježíšovu za to, že umožnilo mnoha členům univerzitní komunity využívat stipendia na jezuitských univerzitách, zejména na Papežské gregoriánské univerzitě a Papežském východním institutu. Na závěr uvedli: „Udělení titulu doctor honoris causa generálnímu představenému Tovaryšstva Ježíšova podtrhuje na úrovni univerzity posvěcení akademické tradice a ocenění přínosu jezuitského školství v Transylvánii. Konečně jsme přesvědčeni, že toto gesto může otevřít novou spolupráci s rozsáhlou akademickou sítí Tovaryšstva Ježíšova.“

Poté promluvil osobně otec generál. Hovořil na téma synodalita církve, konkrétněji z vlastní zkušenosti latinskoamerického křesťana a jezuitského řeholníka.

„Význam tohoto tématu pro život a poslání dnešní církve je nesporný. Pro papeže Františka je synodalita „cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí“. Z latinskoamerické zkušenosti inspirované eklesiologií 2. vatikánského koncilu nelze s tímto hodnocením nesouhlasit. Bůh chce, aby církev byla synodální: aby všichni křesťané kráčeli společně jako synové a bratři. Pokud církev taková není, není to církev Ježíše Nazaretského, i když je to velmi účinná instituce s velkým společenským významem.

Obtíže církve být synodální však jdou ruku v ruce s potřebou být synodální. V zavedeném řádu není žádná synodalita. Pro zavedený řád existují pouze jednotlivci, kteří se vztahují k těm, které chtějí, a pro to, co chtějí, a společenské organizace, které usilují o vlastní zisk, jako jsou globalizované korporace. Vztahy jsou sekundární, hledání vlastní výhody primární.

Na druhé straně z latinskoamerické církevní perspektivy to, co existuje, nejsou jednotlivci, ale vztahy, když jsou svobodné, horizontální a otevřené k sebedarování. Je tomu tak proto, že na rozdíl od současných představ většiny křesťanů není náš Bůh absolutním panovníkem: podle svatého Tomáše „vztah v Bohu není jako náhoda spojená s předmětem; je samotnou božskou podstatou, a proto je subsistentní“. Není to tak, že Otec, Syn a Duch existují a jsou příbuzní; kdyby tomu tak bylo, byli by tři bohové. To, co existuje, je vztah, který je odlišuje (Otec, Syn a Duch) a drží pohromadě (jeden pravý Bůh). Stejně tak v církvi musí mít přednost synovské a bratrské vztahy, a nikoli nauky, předpisy a obřady nebo instituce a její osobnosti. To Bůh očekává od církve pro toto třetí tisíciletí; to je to, v co Bůh pro církev doufá, ale není to to, co v dnešní církvi převládá. Ne že by tyto vztahy úplně chyběly, ale ještě to nejsou ty, které udávají tón.“


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.3.2024 Setkání evropských jezuitských archivářů
29.2.2024 Pokračuje vyšetřování Rupnikova případu
26.2.2024 Pět let Univerzálních apoštolských preferencí
6.2.2024 Thomas Hollweck SJ novým provinciálem středoevropské provincie
30.1.2024 Jezuitská škola pro domorodé děti v SydneyNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil