Články / Články Dnes je 15. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Opětovat lásku za lásku

Středa, 27.12.2023
Zahájení jubilejního roku Božského Srdce v Paray-le-Monial

Pavel Ambros

Francouzští jezuité se hlásí o slovo. Právě dnes, 27. prosince, si připomínáme událost dodnes utvářející podobu autentické jezuitské spirituality. Tohoto dne před tři sta padesáti lety, v roce 1673, se svaté Markétě Marii Alacoque zjevilo Ježíšovo Božské Srdce poprvé. Díky blízkosti a mimořádné duchovní citlivosti sv. Claudia de la Colombièra SJ se stal tento mystický dar pramenem duchovní obnovy celé církve. Při adoraci v klášterní kapli jí Pán Ježíš ukázal své Srdce. Přitom i nám – jejím prostřednictvím – říká: „Mé Božské Srdce plane tak silnou láskou k lidem, že už v sobě nemůže zadržet plameny hořící lásky. Žádá si, aby se co nejvíce rozšířily tvým prostřednictvím, zasáhly všechny lidi a obohatily je svými poklady.“

Toto 350. výročí zjevení budeme slavit po celý jubilejní rok. Společně jej otevřou mons. Celestino Migliore, apoštolský nuncius ve Francii, a otec Frédéric Fornos SJ, mezinárodní ředitel Apoštolátu modlitby, dne 27. prosince 2023 slavnostní bohoslužbou v bazilice Božského Srdce v Paray-le- Monial (Sacré-Cœur). Jubilejní rok bude trvat do 27. června 2025, do slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně. Celému roku vtiskuje svoji pečeť základní motto: Opětovat lásku za lásku.

Dávat lásku za lásku znamená přijmout Ježíšovu osobní lásku ke každému z nás, odčinit nedostatek lásky, kterým trpí, a vstoupit do soucitu jeho Srdce s těmi, kdo tolik potřebují jeho útěchu.

Co je jubileum (jubilejní rok)?

Jubileum je čas radosti, výzva k radosti, připomínka významného výročí v životě církve. Je to čas milosti vrátit se k Bohu a přijmout hojnost jeho lásky k nám, překonávající veškerou míru.

Proč jubileum v Paray-le-Monial?

V bazilice Sacré-Cœur v Paray-le Monial se bude od 27. prosince 2023 do 27. června 2025 slavit jubileum u příležitosti 350. výročí zjevení Ježíše svaté Markétě Marii. Toto jubileum je příležitostí přijít na pouť ke kapli Zjevení v klášteře Navštívení Panny Marie. Z podnětu otce Artura Sosy je zde obnovována jezuitská přítomnost.

Toto jubileum je pozváním vydat se na cestu jako odpověď na Ježíšovu výzvu: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte pod těžkým břemenem, a já vám dám odpočinout, neboť jsem tichý a pokorného srdce“ (Mt 11,28). Projít Jubilejní branou znamená vstoupit do Ježíšova Srdce, hluboce obnovit svůj život pokřtěných křesťanů a oplácet lásku za lásku.

Jak můžeme získat plnomocné odpustky?

U příležitosti letošního jubilea Bůh prokazuje své milosrdenství, zejména tím, že poutníkům, kteří se připravili, uděluje plnomocné odpustky, zdarma, je-li člověk disponován. Papež František připomíná, co odpustky jsou:

„Zakoušíme moc milosti, která nás proměňuje, ale zakoušíme také sílu hříchu, který nás podmiňuje. (…) Odpustek je zakoušením svatosti církve, která má účast na všech dobrodiních Kristova vykoupení, aby odpuštění bylo rozšířeno až do nejzazších důsledků, kterých dosahuje Boží láska. Ve svátosti smíření Bůh odpouští hříchy, a ty jsou skutečně smazány, i když negativní otisk hříchů zůstává v našem chování a myšlení. Boží milosrdenství je však silnější. Stává se odpustkem Otce, který se skrze Kristovu nevěstu obrací k odpuštěnému hříšníkovi a osvobozuje ho od všeho, co zůstává z následků hříchu, a umožňuje mu jednat s láskou, růst v lásce, místo aby znovu upadl do hříchu.“ (Misericordiae Vultus, 22)

Jak prožít průběh jubilea?

Zvnitřněním našeho života. Můžeme zde uvést několik příkladů vnitřních a vnějších dispozic:

– Buďme ve stavu milosti a mějme ochotu se zcela odpoutat od hříchu, a to i všedního. To znamená zejména přijímat pravidelně svátost smíření a přijímat Tělo Páně;
– Svou otevřenost a citlivost vůči univerzální církvi projevujme modlitbou na měsíční úmysly papeže Františka;
– Obnovujme soukromě i v našich společenstvích svůj křest;
– Projitím jubilejní branou, jíž se může stát každý chrám zasvěcený Božskému Srdci Páně, a tím dát odpověď na výzvu Ježíše, který řekl: „Já jsem dveře ovcí“ (Jan 10,7);
– Proměňujme milosti, které jsme obdrželi, charismatické i mystické dary, v konkrétní gesta milosrdenství, a to skutky duchovního a tělesného milosrdenství.

Výběr několika důležitých momentů jubilea:

27. prosince 2023: zahájení jubilea Božského Srdce Páně;
2.–3. února 2024: pouť a ztišení zasvěcených osob;
6.–9. června 2024: liturgická oslava jubilea v bazilice Sacré-Cœur, které bude předsedat kardinál Jean-Marc Aveline;
1.–5. května 2024: v Římě se bude konat mezinárodní kolokvium na téma Současný význam smíru a jeho aktuálnost;
14.–16. října 2024: mezinárodní setkání generálních představených mužských a ženských řeholí, jež žijí spiritualitu spojenou s úctou k Božskému Srdci;
27.–29. června 2025: závěrečná liturgická oslava zakončení jubilea v bazilice Sacré-Cœur, jíž bude předsedat Éric de Moulins-Beaufort, předseda francouzské biskupské konference.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.2.2024 Delegáti pro spiritualitu se setkali v Salamance
18.1.2024 Ignác – hledač Boha
28.12.2023 Víkendové duchovní cvičení „Examen“
13.11.2023 Ke komunitnímu rozlišování: několik praktických rad
1.11.2023 Ignaciánská spiritualita pro současnostNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil