Články / Aktuality Dnes je 15. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Provinční setkání českých jezuitů

Úterý, 9.1.2024
Velehrad. Po roce se čeští jezuité setkali na Velehradě, aby od úterý do čtvrtka 2. až 4. ledna projednali záležitosti důležité pro život provincie. Provinční setkání nemají rozhodovací pravomoc, mají ale posílit vzájemnost jezuitů z různých komunit a typů apoštolátu, a také poskytnout podněty otci provinciálovi a prodiskutovat zásadní témata.


Na prvním místě poskytlo setkání příležitost společně zhodnotit návštěvu generálního představeného P. Artura Sosy SJ v české provincii, která se uskutečnila v polovině loňského listopadu. Tato návštěva byla zhodnocena jako významná pro další budoucí směřování provincie.

8

Druhým těžištěm setkání bylo projednávání návrhu apoštolského plánu českých jezuitů na příštích osm let. Práce na tomto návrhu byly započaty na jaře loňského roku po minulém provinčním setkání. Po prezentaci návrhu a osobní rozjímavé modlitbě se k němu vyjadřovali všichni účastníci nejprve ve skupinkách a následně v plénu. Na základě těchto připomínek a postřehů bude další příprava apoštolského plánu pokračovat.

Vedle těchto hlavních témat se čeští jezuité na setkání seznamovali také např. s ochranou zranitelných osob před zneužíváním nebo se stavem procesu spojování české a slovenské jezuitské provincie.

(hav)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.11.2023 Duchovní obnova moravských jezuitských komunit
17.11.2023 Otec generál Arturo Sosa poznával českou provincii
16.11.2023 Svatá Anežka Česká dala přednost chudým před královským dvorem
14.11.2023 Homilie P. Artura Sosy SJ v olomouckém Centru Aletti
20.10.2023 Generální představený P. Arturo Sosa SJ navštíví českou provinciiNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil