Články / Názory Dnes je 14. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Chvilka nad Fiducia supplicans

Středa, 10.1.2024
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ

Pavel Ambros

Deklarace Fiducia supplicans o pastoračním významu požehnání přinesla lehce předvídatelnou mediální třenici. Ale nejen zde. Jak se v situaci zorientovat?

Prohlášení Dikasteria pro nauku víry je pokračováním série dokumentů učitelského úřadu papeže Františka, jejichž cílem jsou pastorační přístupy spojené s inkluzí na jedné straně, na straně druhé jsou zároveň procesem interiorizace. Vycházet vstříc na periferie a vyloučené, vzdálené či bloudící přivádět do Božího lidu putujícího k Pánu. V papežově jezuitském zorném úhlu je vždy tento pohyb spjat se zvnitřněním. Vstupovat do hraničních situací! V Ignácově pohledu je to vždy propojeno s osobnějším přilnutím k Pánu. Věrností jednotě srdcí!

Řekněme si otevřeně: Nepřijímání papežovy výzvy k vnitřní reformě církve vyrůstá ze strachu opustit klerikální pojetí služby, vystoupit z konformní zóny svátostné a nesvátostné pastorace. Proč? V ní lze vykonávat moc (jurisdikci, úřad, úkol, svěřenou službu) stereotypně. Klerikální pojetí je zasíťováno do užívání duchovní, i legitimní, moci. Nemá nic společného s rozlišením mezi všeobecným kněžstvím všech věřících a hierarchickým kněžstvím. I laici vytvářejí klerikální (mini)struktury, osobující si právo zacházet s dary a plody Ducha po svém.

Co je podstatné: Žehnání v pojetí čerstvě vydaného prohlášení Fiducia supplicans zachovává rozdíl žehnání coby projevu univerzálního kněžství a coby výrazu svátostného kněžství. Klíčová k pochopení je první věta. Je to důvěra věřícího Božího lidu, který se modlí, ona základní dispozice církve, skrze niž „dostává dar požehnání, který tryská z Kristova Srdce skrze jeho církev“. Požehnání je dar od Boha. Kde je zdroj tohoto daru? Otevřené Kristovo Srdce, jež objevujeme v adoraci. Mezi naší osobní adorací tajemství a zkušenosti účinnosti Boží blízkosti v životě existuje přímá souvislost. Boží intimita se stává skrze požehnání v našem životě aktivní. Boží přebývání může být činné v životě každého! Ten, kdo žehná, nachází plody požehnání nejdříve u sebe, a proto je přeje a zprostředkovává druhým.

Způsob žehnání druhým v neregulérních situacích je především momentem osobního setkání, důvěrné rozmluvy, duchovního rozhovoru spojeného s rozlišováním. Je chvílí, stává se událostí společné touhy jít dál způsobem, který je vlastní Ježíši. Požehnání totiž otevírá horizont setkání s Pánem ve slávě, jeho hloubka souvisí s očekáváním paruzie. Ta je teprve okamžikem, jímž člověk osobně vnímá spásu svého těla. Proto je požehnání tak úzce spojeno s otázkou etické transparentnosti, se všemi rovinami naší tělesnosti. S proměnou lidského v božské. Požehnání otevírá cestu k věčnosti. „Vše, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení.“ A s tím související: „Věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí.“

Buďme pozorní! Žehnání těm, kdo žijí v neregulérních situacích, je mylně interpretováno, když horizont setkání s Pánem při dovršení životní cesty je záměrně zaměněn za jiny cíl: za uznání společenské role. Proto nemůže být zaměňováno, ani jen zdáním, za žehnání snoubencům nebo manželům.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
25.10.2023 Směrem k církvi, která se modlí, je pokorná a naslouchá
23.10.2023 Pro naši hlubší účast na synodě ještě není pozdě
19.10.2023 Synodální církev od nejstarších křesťanských komunit až po současnost
11.10.2023 Duchovní cvičení před zahájením synody
5.10.2023 Rozlomit sedmou pečeťNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil