Články / V médiích Dnes je 15. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
V médiích

         A     A     A

Ignác – hledač Boha

Čtvrtek, 18.1.2024
Nový film o duchovních cvičeních

Alena Rousová

Co hýbe jezuity v jejich jádru? Klasická odpověď na tuto otázku zní: Duchovní cvičení svatého Ignáce. Ale o co jim jde? Co se děje v duchovních cvičeních? Film „Ignác – hledač Boha“ se pokouší na tyto otázky odpovědět jak vzdělávacími informacemi, tak působivými obrazy a vyprávěními: promlouvá k mysli i k srdci.


Při radikálním hledání Boha Ignác ve svém mystickém zážitku u řeky Cardoner ve Španělsku zjišťuje, že Bůh k němu mluví nejen v Písmu a tradici, ale že je skutečně přítomen ve všem. Ignác systematizuje své zkušenosti ve svých Duchovních cvičeních, aby byla cestou pro všechny, kdo hledají Boha. Ignaciánská duchovní cvičení jsou dodnes nejen duchovním základem jezuitů po celém světě, ale také tisícům dalších lidí formují vztah s Bohem.

Tento nový animovaný dokument o zakladateli jezuitů odhaluje širokému publiku jeho vnitřní hledání Boha a zve diváky, aby se sami stali hledači duchovních skutečností. Boha nelze nalézt odtažením se od světa, ale v jeho objevování, oceňování, ba v jeho láskyplném objetí. Toto bylo poselství jezuitů v průběhu staletí, poselství, které může katolickou církev dodnes změnit, aby se stala více mystickou, více otevřenou, více objímající, a především více milující.

Dokážeš opravdu ve všem najít Boha? Jak najdu Boží vůli pro mě? Film Ignác – hledač Boha přebírá základní poznatky a procesy ignaciánských duchovních cvičení a převádí je do působivého, a někdy až provokativně živého vizuálního jazyka. Ignác ve svých Duchovních cvičeních žádá exercitanta, aby použil všechny duševní schopnosti, zvláště představivost. Věrný této ignaciánské metodě využívá film uměleckou imaginaci k aktivaci všech mentálních schopností. Tento přístup má teoretické zázemí v psychologii. Jde o to, že naše podvědomí není dobré v porozumění věcnému jazyku. Rozumí však symbolům a obrazům.

Lze tvrdit, že Ignác ve svých cvičeních objevil tento psychologický fakt dávno předtím, než Carl Gustav Jung mluvil o kolektivním archetypálním nevědomí nebo než modernější psychologické přístupy objevily holistické, mimojazykové podvědomé zpracovávání informací v pravé hemisféře mozku. Obrazy ve filmu mají promlouvat k podvědomí. Jsou částečně založeny na obrazech vytvořených velkými malíři Ignácovy doby, jako byli Tizian a El Greco. Víc než se snažit intelektuálně pochopit význam těchto obrazů by je měl divák nechat ponořit do podvědomí, které je pro náboženské poznání tak důležité. Racionální mysl bude živena odbornými rozhovory, které poskytují základní znalosti o duchovních cvičeních.

Film je k dispozici ve čtyřech jazykových verzích: v angličtině, italštině, španělštině a němčině. Byl vyroben v roce 2023 pod vedením P. Christofa Wolfa SJ a Siegmara Warneckeho v Loyola Productions Mnichov.

Trailer
Film
Webové stránky filmu


Zdroj/Foto: jesuits.global.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.2.2024 Delegáti pro spiritualitu se setkali v Salamance
28.12.2023 Víkendové duchovní cvičení „Examen“
27.12.2023 Opětovat lásku za lásku
13.11.2023 Ke komunitnímu rozlišování: několik praktických rad
1.11.2023 Ignaciánská spiritualita pro současnostNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil