Články / Články Dnes je 15. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Přijímat ty, kteří zápasí, a hledat ztracené

Pátek, 16.2.2024
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k liturgii 1. neděle postní

Pavel Ambros

„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) Řecky: μετανοεῖτε = přemýšlejte jinak a poté přehodnoťte minulé. Pokusme se vzít vážněji to, co prožíváme nad životem, který nám plyne pod rukama. Copak by nám – v té chvíli – vystačila slova slavného hitu první republiky? „Kde jsou ty chvíle, kde je ten čas, kdy jsem býval mlád! … Cítím, jak mne z toho pocit jediný, pocit smutku cele zaplavil.“ Limonádová vzpomínání, když lkáme sami nad sebou, nikam nevedou. Pomohou jen na chvilku. Takové útěchy mají jepičí život. Dejme vedle toho slova Ježíšova. Nepřicházejí odněkud ze vzduchoprázdna. Reagují na to, co Ježíš prožil při křtu v Jordáně, při pokušení na poušti a zatčení Jana Křtitele. Křest je pro Ježíše, nyní již dospělého muže, okamžikem, kdy uslyšel Boží slovo, které mu bylo adresováno: „Ty jsi můj syn, milovaný.“ Chci ve svém životě vycházet z věčného naříkání nad sebou, nebo ze slova vyřčeného pro nás nebeským Otcem?

Máme zde pozoruhodné slovíčko hned (εὐθὺς = rovně, okamžitě, bezprostředně; pravdivě; bez vytáček), jež v českém liturgickém překladu chybí. V první kapitole Markova evangelia je použit dvanáctkrát: „hned když vystupoval z vody“, „hned ho Duch vypudil do pustiny“, „hned opustili sítě“ atd. Je to dobré upozornění: když si dobrý křesťan může i paty ubrousit za dobrem, hned zakouší zlo jako holou skutečnost. Přesné místo – poušť, pevně stanovený čas – čtyřicet dní, umožňují Ježíšovi přejít od poznání, že zlo existuje, k poznání na vlastním těle, co je zlo. A pokaždé, když člověk čte tento úryvek z evangelia podle Marka, je překvapen, že se evangelista omezuje na konstatování, že zůstal „na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana“. Rádi bychom slyšeli dodatek: a zvítězil. Ale ne! Ježíš obstál, nepodlehl, odolal a vyšel proměněný moudrostí. Definitivní vítězství je spjato s Kristovým příchodem. Nyní je doba zkoušek.

Poznání zla vede k dvojímu poslání: přijímat ty, kteří zápasí; a hledat ztracené. V tomto smyslu rozumějme, co pro mne znamená naplnění času. Čeká i mne úkol druhé v jejich zápasech přijímat a do jejich zápasu vstupovat. A to bez růstu vnitřní dispozice sloužit Božímu plánu spásy nejsme sto zvládnout. Jsme zváni přeorientovat svůj život, dávat mu jiný smysl, než z něj jen těžit pro sebe. Obrátit se a uvěřit v evangelium znamená reagovat na zlo tím, že se rozhodneme dát svému životu smysl, směr, určitý význam. S Pánem vytrvám a setkám se s ním, sám prohraji.

Ono „důvěřuji ti, Pane“ je postoj, který všemu předchází. Všemu, co má mít smysl a význam. Ten netvoříme, ale přijímáme. Není to jen smysl nějakého vzdáleného životního horizontu, nýbrž přijímání smyslu každé ze situací, které den co den prožíváme. Významy mohou být velké nebo malé, ale stojí před námi s celou svou vahou skutečnosti. Když svému Pánu řeknu: důvěřuji Ti. Věřit v evangelium znamená rozhodnout se žít z útržků smyslu, cítit, že sami prosíme o smysl. Připusťme: je to hazard. Víra v Boha je spjata s vysokým rizikem, ale můžeme se opřít o toto jediné slovo, které má váhu. Tím slovem je důvěrná znalost jedinečného a příkladného života Ježíše z Nazareta. Evangelista Marek neříká, že Ježíš na poušti přemohl zlo tím, že ho eliminoval, ale celé jeho evangelium hlásá, že zlo Ježíše nepřemohlo. Ukázal nám způsob zápasu, který promítněme do naší postní doby, přípravy na obnovu křestního vyznání.


Foto: Tajemství Krista ukřižovaného a vzkříšeného.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
12.4.2024 Čas spěchat dále, čas se vracet
5.4.2024 K čemu nás Slovo zve
30.3.2024 Kde je láska, tam jsou i oči
29.3.2024 Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a Vzkříšeného
28.3.2024 Obdarovaný Kristem předává plnost jeho tajemstvíNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil