Články / Nové knihy Dnes je 25. 9. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Nové knihy

         A     A     A

Dílo Jana Jemelky: Jak povstávají doteky

Čtvrtek, 15.1.2009
Dvousvazková publikace bilancuje tvorbu Jana Jemelky

Jan Regner

Zajímavým počinem obohatilo knižní trh olomoucké nakladatelství Refugium. V edici Slovo a obraz vydalo publikaci, která nese poetický název "Povstávání doteku. Uchopen v skrytu." Je výsledkem spolupráce tří autorů, kteří jsou pod dílem podepsáni: akademického malíře Jana Jemenky (na fotografii) a dvou teologů z centra Aletti, Michala Altrichtra a Luisy Karczubové. Dvousvazková publikace nabízí především ucelené bilancování dosavadní tvorby olomouckého umělce, z jehož dílny již vyšla řada pozoruhodných grafik a vitráží.


V jedné knize se tak spojuje zkušenost jezuitského kněze a teologa, který přes 15 let působí mezi vysokoškolskými studenty, s dílem umělce, jenž s centrem Aletti mnoho let spolupracuje. O výběr a celkové uspořádání jednotlivých částí se pak postarala Luisa Karczubová. Ta se mohla opřít jak o své znalosti z oblasti teologie a umění, tak i o to, že se s oběma autory velmi dobře zná.

"Knižní titul vyrůstal po léta," vysvětluje mladá teoložka. "Pro textovou část knihy jsme zvolili takové dotazy, které otci Michalovi kladou studenti v naší akademické farnosti, případně během duchovních cvičení, které on dává již 20 let." Podle Karczubové tyto otázky odrážejí dnešní tápání a dodává: "Teologie a pastorace vyrůstá z exercicií, a těmi jsme tu všichni vyživováni."

Rozsáhlý materiál bylo prý třeba nejprve sesbírat, roztřídit podle témat a dát mu podobu, která by odpovídala požadavkům pro plynulou četbu. Nejrozsáhlejší část knihy, která má formu rozhovoru, tvoří tři základní okruhy: exercicie, umění a teologie.

"Tato témata jsou pak předuvozena rozjímáním nad nejdůležitějšími exercičními body a zakončena litaniemi," načrtává autorka koncepci nové dvousvazkové publikace. "Zásadní bylo zachovat charakter původního mluveného slova. Proto nakonec různá cenná odbočení toho, kdo odpovídá, považuji za užitečná." Dokreslují prý jednotlivé tématické celky a poukazují na souvislosti. Zatímco první svazek je zaměřen více na slovo, druhý je obrazový a je věnován především grafikám a vitrážím Jana Jemelky.

Jemelka: Inspiraci hledám všude

Olomoucký malíř se svěřil, že mu je zdrojem inspirace vše, co ho obklopuje, ale i vnitřní prožitky. "Inspirace vychází sama z toho, co prožívám - venku i nejintimněji - v kráse i v bolestech. A pak je tady zřejmě cosi, co skrze mne, umělce, může být řečeno lidem prostřednictvím symbolu. To je to, po čem toužím: dokázat oslovovat - tázáním se, radostí z krásy, děkováním, obdivem, voláním," svěřuje se Jemelka, pro kterého je umění především prostředkem k oslavě Boha.

Inspiraci hledá v mnoha oblastech. Jednak v krajině, živé a neživé přírodě, jednak v rodině, ke které patří přátelé a blízcí lidé, ať už žijící nebo zesnulí, a k nimž má osobní vztah. Ale v neposlední řadě i v Bohu, kterého podle svých slov neustále hledá prostřednictvím úsilí "vytvořit krásný obraz".

V tomto kontextu je na místě otázka, zda existuje duchovní umění a čím se charakterizuje. "Začněme tím, že abstrakce v pravém slova smyslu prakticky neexistuje. Kromě programově materialistických snah o nezobrazení ničeho, kde umění nesmí nic znamenat, sdělovat, vyjadřovat," říká Jemenka. "U kvalitního uměleckého díla je nepodstatné, je-li figurální, krajinné, opěvující krásu hmoty ve stvoření symbolem, či metaforicky snové, anebo geometrické."

Pro člověka obdařeného v duši inspirací Ducha, je vše nově vytvořené duchovním uměním, je přesvědčen olomoucký umělec. "A toto duchovní umění je pak blíže Bohu, nebo je Mu více vzdálené." Nejblíže k duchovnímu umění má podle mínění Jana Jemelky snaha zobrazit lásku, nejvzdálenější je prý naopak tvůrce při popírání tajemství.

Nabídnout nefrázovité odpovědi

Úzký vztah mezi umělci a teology je nejen důležitý, ale i oboustraně přínosný, tvrdí Michal Altrichter. "Aby teolog (což je konkrétní podoba teologie) nebyl spokojený se svými definicemi, potřebuje neopanovanou dynamiku života - to je hledání Krásného v krásných věcech," zdůrazňuje. "A naopak aby umělec (což je konkrétní projev umění) nebyl svévolným ustanovovatelem soukromých pocitů či prožitků, pokouší se hledat to, z čeho od nepaměti žili teologové: totiž že se krásné věci nacházejí v Krásném. A protože je to obtížné, není to vůbec fráze."

Ale jakým způsobem může umění teology inspirovat a naopak jak může teologie inspirovat umělce? "Určitě je zapotřebí na tuto otázku odpovídat vždy ve vztahu pro daný případ: jinak musím hovořit s dirigentem filharmonie, jinak s výrobcem uměleckých koberců," domnívá se olomoucký jezuita.

Podle Altrichtra je pro některé teology umění vedlejší záležitostí. Mohou se domnívat, že posluchači si takové otázky nekladou. Přitom se s tématem umění sami fakticky nemůžou rozejít, protože je neustále provází. Naopak jiní teologové chápou setkávání teologie s uměním jako skvělý způsob, jak věcně přetlumočit to, co se ?izolovaným teologizováním? dá postihnout jen "velice nevěrohodně a pouze jednostranně".

"Snažím se žít ignaciánskou spiritualitu zasvěcené osoby, takže téma exercicií, kterými je publikace prorostlá, bez nichž by nevznikla, tvoří mojí identitu. Součástí oné identity je palčivá potřeba věčné krásy," vysvětluje Luisa Karczubová, čím si ji projekt natolik získal, že se rozhodla na něm spolupodílet. Uvědomovala si prý aktuální potřebu "předložit vážným zájemcům o teologii a duchovní život konkrétní, nefrázovité odpovědi, které mohou nasytit."


Knihu lze objednat na stránkách nakladatelství Refugium.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.8.2020 Kostel blahoslaveného Ruperta Mayera SJ získal mezinárodní ocenění
5.6.2020 Projekt Telč a jezuité zakončí výstava
25.3.2020 Počítačový model jezuitské koleje v Telči
9.3.2020 Přednášky o jezuitských objektech v Telči
21.2.2020 Postní umělecká intervence v OlomouciNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


Živě s Noe: S jezuity


Velehrad si připomene tři důležitá výročí


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil