Články / Aktuality Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Služba chudým a bezdomovcům v Detroitu

Středa, 1.5.2024
Detroit. Otec Tim McCabe je ředitelem Centra papeže Františka v michiganském Detroitu. Jeho apoštolát je zaměřený na chudé a bezdomovce ve městě. Centrum je jedním z děl středozápadní provincie Spojených států, která navštívil P. generál Arturo Sosa na začátku dubna. O setkání hovoří P. Tim McCabe.


Naše radost byla téměř hmatatelná, když otec generál vystoupil ze svého vozu před téměř dokončeným ubytovacím zařízením pro detroitské bezdomovce o rozloze pět a půl tisíce metrů čtverečních. Zařízení je pojmenované po papeži Františkovi a zaujímá revoluční přístup k řešení základních příčin bezdomovectví prostřednictvím traumatické péče, radikální lásky a přijetí. Přítomnost otce Sosy znamenala radostné vyzvednutí druhé Univerzální apoštolské preference a živé vyjádření jejího poslání „kráčet s chudými, vyloučenými, s těmi, jejichž důstojnost byla porušena, v poslání smíření a spravedlnosti“.

Téměř ve stejné době, kdy Tovaryšstvo Ježíšovo rozlišovalo Univerzální apoštolské preference, se tým Centra papeže Františka v Detroitu zapojil do vlastního rozlišování, jak reagovat na rostoucí počet lidí bez přístřeší. Již více než třicet let poskytují jezuité a jejich laičtí kolegové místo odpočinku bezdomovcům v centru Detroitu při kostele svatých Petra a Pavla. Denní centrum poskytuje jídlo, oblečení, sprchy, praní prádla a řadu dalších služeb, jako je lékařská a zubní péče. V roce 2017 se pak mezi zaměstnanci a dobrovolníky začala objevovat svatá nespokojenost. Začali jsme si klást otázku, zda stačí náš transakční přístup k lidem bez domova, nebo bychom měli uvažovat o více transformačním způsobu, vycházejícím ze sociální a ekonomické spravedlnosti.

Slova otce Sosy týkající se této apoštolské preference rezonovala v našich touhách po magis: „Cesta, kterou se snažíme jít s chudými, je cestou, která podporuje sociální spravedlnost a změnu ekonomických, politických a sociálních struktur, které generují nespravedlnost; tato cesta je nezbytným rozměrem smíření jednotlivců, národů a jejich kultur mezi sebou navzájem, s přírodou a s Bohem.“ V čase, který s námi otec Sosa strávil, dal jasně najevo svou lásku k chudým. Když podnikáme toto velké úsilí o odstranění bezdomovectví v našem městě, návštěva otce Sosy nám ukázala, že jsme součástí něčeho mnohem většího, než je naše vlastní úsilí. Tyto univerzální priority nejsou jen slova na papíře, ale jsou potvrzené Svatým otcem, jsou konkrétními projevy lásky v akci. Jsme činiteli Slova.

Pro ty, kteří jsou bez domova, kteří se tak často cítí přehlíženi a neviděni, je důležité, že nejvyšší představený jezuitů přišel požehnat oltáři v naší kapli, ale také požehnat misii vrátit důstojnost a naději těm, kteří se příliš často cítí nemít ani jedno. Zatímco bezdomovci z Centra papeže Františka možná nepochopili všechny podrobnosti návštěvy otce generála, vědí, že velmi důležitý člověk z katolické církve přijel přes půl světa, protože mu na nich záleží.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.5.2024 Jezuita ve vězení
16.4.2024 Setkání evropské Jezuitské služby uprchlíkům v Bukurešti
19.3.2024 Byl jsi tam?
19.2.2024 Poselství otce generála ke Světovému dni sociální spravedlnosti
1.2.2024 Komplexní program ochrany zranitelných osobNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil