Články / Články Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na červen

Čtvrtek, 30.5.2024
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Úmysl papeže: Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti – Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Závěrečná synodní zpráva hovoří o našem vztahu k uprchlíkům: „Tváří v tvář stále nepřátelštějším postojům vůči uprchlíkům jsme si vědomi, že jsme povoláni praktikovat otevřené přijetí, doprovázet je při budování nového života a budovat skutečné mezikulturní společenství mezi národy.“ Již Izaiáš nás povzbuzuje: „Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu: tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva.“ (Iz 58,7–8)

Národní úmysl: Za volby do Evropského parlamentu – Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

Poslanci jsou zástupci občanů, kteří jim svěřili svoji důvěru, a proto mají jejich mandát. Slovo mandát pochází z latiny a znamená nabídnout ruku. Původním záměrem otců zakladatelů vize jednotné Evropy, který může být i záměrem současným, je usilovat nejen o organizaci, která chrání zájmy evropských národů, ale o unii, v níž může každý žít „lidsky důstojně, bratrsky a spravedlivě“. (De Gasperi) Bratrství a sociální přátelství je velkým snem papeže Františka, který sdílí s celou církví a se všemi muži a ženami dobré vůle. Křesťanští politici by dnes měli být oceňováni podle toho, jak dokáží velký sen o bratrství převést do konkrétních činů dobré politiky na všech úrovních: místní, národní i mezinárodní.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete zhlédnout ZDE.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.6.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
4.6.2024 Pouť na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
19.5.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
30.4.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na květen
30.4.2024 Odčinit, co odčinit nelze?Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil