Články / Aktuality Dnes je 19. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Život jezuitů v Turecku

Čtvrtek, 6.6.2024
Ankara. Otec Jean-Marc Balhan SJ vypráví o působení jezuitů v Turecku.


Co děláš v Ankaře? To je často jedna z prvních otázek, které slyším, když cestuji. Každý z nás čtyř má samozřejmě své obvyklé aktivity: Michael píše pro různé publikace (nyní o univerzálním povolání ke svatosti); Changmo studuje turečtinu, začíná se věnovat mladým lidem na faře a postupně se aklimatizuje v Turecku; Alexis je zodpovědný za tuto turecky mluvící farnost a vedení jejích katechumenů a také se podílí na prezentaci v médiích a praktickém řízení rezidence. Pokud jde o mě, jsem představeným komunity, pracuji v oblasti školení a podpory ve službě turecké církvi a mám určité závazky mimo zemi pro mezináboženský dialog v různých funkcích.

Do každodenního života jsou zasazeny různé aktivity a setkání. Tak trávil Michael měsíc duben ve své rodné zemi při příležitosti nástupu do úřadu jednoho ze svých bratrů, který je již biskupem; rodina dala Tovaryšstvu tři své syny, kteří se zúčastnili nedávné synody jménem Irska v ústředí v Belfastu. Changmo zve a je zván svými společníky z kurzu, ale také Korejci žijícími v Turecku; tak byl během svátků ramadánu v Efezu se skupinou korejských řeholníků působících na Blízkém východě, zatímco Alexis se nedaleko zúčastnil národního školení pro katechety.

Pokud jde o mě, těsně před těmito dny oslav jsem byl na setkání místních představených provincie, které se konalo v Káhiře; poté, po školicích aktivitách v Istanbulu pro budoucí místní stálé jáhny, jsem doprovázel místní delegaci do Bursy, protože diecéze se rozšiřuje do tohoto města otevřením nové fary. Využil jsem tohoto pobytu v bývalém hlavním městě Osmanské říše (před Istanbulem), abych se vydal hned vedle do Niceje, kde se univerzální církev připravuje na oslavu 1700. výročí prvního ekumenického koncilu (325), který definoval konsubstancionalitu Syna s Otcem a stanovil datum Velikonoc. Šťastnou shodou okolností budou všichni křesťané v roce 2025 slavit Velikonoce ve stejný den: bude to prorocké, co by se jednou mohlo stát, jak v tomto směru prosí patriarcha Bartoloměj? V každém případě se zdá, že papež při této příležitosti přijde.

V komunitě jsme díky Changmovi přivítali nové společníky: čtyři zlaté rybky nyní vedle nás dovádějí v nádherném akváriu, zatímco my si dáváme jídlo podávané jednou z nejlepších kuchařek v provincii (říká provinciál!)… když ona není „ve vesnici“, když je nyní měsíc nepřítomná... Vážněji jsme právě přivítali Dalibora Reniçe, prezidenta Jezuitské konference evropských provinciálů a v současnosti našeho vyššího představeného, se kterým jsme přemýšleli o našich aktuálních projektech. V této souvislosti jsme se jako komunita vydali do sousedního města Eskişehir (250 kilometrů na západ, 80 minut rychlíkem), abychom si odpočinuli a zamysleli se nad možným rozšířením naší farní činnosti do tohoto univerzitního města. Kanál, který je protíná, mu dodává atmosféru přímořského města.

Těsně před jeho příjezdem jsme na pár dní přivítali mladou kazašskou křesťanku Zarinu, která pochází z jedné ze středoasijských zemí, kde žijí naši Turkové. Zastavila se v Ankaře a po studiích teologie v Polsku se vracela do své rodné země Almaty. To nám dalo příležitost porovnat život církve a vytvořit vazby, které by snad mohly dát vzniknout twinningu, když je Tovaryšstvo zodpovědné za církev v Kyrgyzstánu na jižní hranici, ačkoli v zemi zatím nesídlí.

Jsem potěšen, že některé spolubratry opět uvidím v Berlíně na začátku července na setkání Jezuitů mezi muslimy, ale ještě více že všechny opět vidím na konci téhož měsíce v Taanayel u příležitosti provinčního setkání, na kterém bude přítomna celá naše komunita.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Turkey.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
29.5.2024 Jezuité koupili dům v Bagdádu
14.12.2023 Jezuité pokračují ve své misi v Kyrgyzstánu
4.10.2023 Osobní svědectví scholastika Michaela Petra SJ o práci v Bejrútu
2.10.2023 Animovaný film Arrupe v Japonsku
15.8.2023 Na zkušené v IndiiNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil