Články / Aktuality Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Péče o mladé a nová duchovní povolání

Pondělí, 10.6.2024
Drongen. Od 20. do 25. května se v belgickém Gentu nedaleko Drongenu konalo setkání šestnácti osob, které mají na starosti péči o nová povolání a mladé dospělé z celé Evropy. Za českou jezuitskou provincii byl přítomen P. Samuel Prívara SJ.


Toto každoroční setkání koordinuje Konference evropských provinciálů ve spolupráci se skupinami odpovědnými za obě oblasti. Letos se setkání konalo v malebném historickém Starém opatství (Oude Abdij), které je centrem spirituality regionu evropského Nizozemí.

Čtyři společně strávené dny byly časem duchovního rozhovoru, vzájemného učení a obohacování a prohlubování volání Pána k Tovaryšstvu Ježíšovu v dnešní Evropě. Hlavním řečníkem byla Sofi van Ussel, která je ředitelkou interdiecézní služby pro mládež vlámských biskupů. Sofi van Ussel se podělila se skupinou o nedávné poznatky z práce s mládeží a mladými dospělými ve Flandrech. Skupina si také vyhradila jeden den na to, aby přemýšlela a modlila se nad příslušnými částmi dokumentu De statu Societatis, který vyhlásil otec generál v loňském roce. Byl čas na sdílení strategií podpory povolání, jak je provozují různé provincie, a na plánování budoucnosti.

Čas byl věnován i poznání místa. Delegáti využili příležitosti navštívit historické město Gent, prohlédnout si místní památky a ochutnat místní delikatesy. Vrcholem byla návštěva katedrály svatého Bava a meditace slavného Gentského oltáře z patnáctého století, zejména obrazu Adorace mystického beránka bratrů van Eycků. Minulost se setkala s budoucností, protože skupina měla výsadu zhlédnout speciální virtuální prezentaci historie a významu díla.

Prezident Konference evropských provinciálů P. Dalibor Renic SJ při závěrečné mši poukázal na napětí, kterému dnes mladí lidé čelí mezi tím, že jsou na okraji společnosti, a přitom se dívají ven, a že jsou středem. Toto napětí mezi tendencí směřovat ven a tendencí být středem je charakteristické i pro jezuitské povolání. Když se promotoři povolání a koordinátoři služby mladým dospělým vraceli do svých provincií a služeb, byla jejich naděje v poslání Tovaryšstva pro mladé lidi a budoucí jezuity v dnešní Evropě obnovena.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
16.6.2024 Víkend pro zájemce o jezuitský řád
28.5.2024 Slovenští jezuité prosili o nová povolání
18.4.2024 Nekonečné Velikonoce
17.4.2024 Jezuitské povolání: výzva k tomu, co je „více“
4.12.2023 Setkání mluvčích řeholních kongregacíNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil