Články / Aktuality Dnes je 16. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Evropští provinciálové se setkali na ostrově Malta

Středa, 4.11.2009
Malta. Exerciční dům sv. Josefa na ostrově Maltě hostil od 15. do 21. října letošní pravidelné zasedání Konference evropských jezuitských provinciálů. Nejprve proběhlo dvoudenní jednání ve třech skupinách podle tak zvaných asistencí, tedy regionálních celků, které sdružují vždy několik provincií.


Jednotliví provinční představení musí pochopitelně řešit v různých částech světa odlišné problémy. Tak například země střední a východní Evropy začínají uvažovat nad možnostmi společného apoštolského působení. Na setkání si také vzájemně představili své školy a jejich projekty. Jezuité v západní Evropě vidí stále jasněji, že v jejich zemích je prioritou bezprostřední hlásání evangelia. Před provinciály jižní Evropy stojí v současné době otázka nové organizace jejich provincií a sítě četných institucí.

Tři dny potom rokovalo celé shromáždění společně. Pokud se týká společných institucí, účastníci se vyjádřili k rozmanité činnosti evropské jezuitské služby pro uprchlíky (Jesuit Refugee Service Europe) a jezuitské informační kanceláře při Evropské unii (OCIPE) a vynořila se také možnost dalšího společného díla na pomezí Evropy, jako např. v Kosovu, Rusku nebo v Turecku.

Projednávaly se také otázky spojené s formací jezuitů, která by vedla k tvořivému hlásání Krista mladým lidem dnešní doby. O prvních krocích v oblasti spolupráce referovala společná komise provinciálů Evropy a Afriky. Značná část diskuse byla věnována současné a budoucí práci evropských jezuitů na intelektuálním poli. Konference se seznámila s přípravou se rozsáhlého jezuitského programu Magis 2011, jenž bude součástí Světových dnů mládeže v Madridu 2011.

Celému jednání byl přítomen generální představený P. Adolfo Nicolás. Ten v závěru zasedání informoval o proměnách římské kurie řádu v duchu 35. generální kongregace a zmínil se i o tom, jak on sám podporuje Tovaryšstvo ve větší spolupráci provincií, oblastí a kontinentálních konferencí. Podtrhl především nutnost obnovy formace, která by mladé jezuity připravila ke tvořivé, důkladné a efektivní spolupráci na všeobecném poslání dnešního Tovaryšstva v církvi a ve světě.

(frh)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2018 Slovenský biblista P. Peter Dubovský SJ bude přednášet v Praze
28.11.2018 Konference o církevních osobnostech v historii Československa
26.11.2018 Konference o cyrilometodějské tradici se uskuteční ve Starém Městě
19.11.2018 V Olomouci proběhne III. konference o evangelizaci
21.9.2018 V Telči proběhne konference Řád a město, řád a jeho mecenášiNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova s filmem


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil