Články / Aktuality Dnes je 22. 6. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Evropští provinciálové se setkali na ostrově Malta

Středa, 4.11.2009
Malta. Exerciční dům sv. Josefa na ostrově Maltě hostil od 15. do 21. října letošní pravidelné zasedání Konference evropských jezuitských provinciálů. Nejprve proběhlo dvoudenní jednání ve třech skupinách podle tak zvaných asistencí, tedy regionálních celků, které sdružují vždy několik provincií.


Jednotliví provinční představení musí pochopitelně řešit v různých částech světa odlišné problémy. Tak například země střední a východní Evropy začínají uvažovat nad možnostmi společného apoštolského působení. Na setkání si také vzájemně představili své školy a jejich projekty. Jezuité v západní Evropě vidí stále jasněji, že v jejich zemích je prioritou bezprostřední hlásání evangelia. Před provinciály jižní Evropy stojí v současné době otázka nové organizace jejich provincií a sítě četných institucí.

Tři dny potom rokovalo celé shromáždění společně. Pokud se týká společných institucí, účastníci se vyjádřili k rozmanité činnosti evropské jezuitské služby pro uprchlíky (Jesuit Refugee Service Europe) a jezuitské informační kanceláře při Evropské unii (OCIPE) a vynořila se také možnost dalšího společného díla na pomezí Evropy, jako např. v Kosovu, Rusku nebo v Turecku.

Projednávaly se také otázky spojené s formací jezuitů, která by vedla k tvořivému hlásání Krista mladým lidem dnešní doby. O prvních krocích v oblasti spolupráce referovala společná komise provinciálů Evropy a Afriky. Značná část diskuse byla věnována současné a budoucí práci evropských jezuitů na intelektuálním poli. Konference se seznámila s přípravou se rozsáhlého jezuitského programu Magis 2011, jenž bude součástí Světových dnů mládeže v Madridu 2011.

Celému jednání byl přítomen generální představený P. Adolfo Nicolás. Ten v závěru zasedání informoval o proměnách římské kurie řádu v duchu 35. generální kongregace a zmínil se i o tom, jak on sám podporuje Tovaryšstvo ve větší spolupráci provincií, oblastí a kontinentálních konferencí. Podtrhl především nutnost obnovy formace, která by mladé jezuity připravila ke tvořivé, důkladné a efektivní spolupráci na všeobecném poslání dnešního Tovaryšstva v církvi a ve světě.

(frh)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.1.2018 Německý jezuita Hans Zollner bude přednášet v České republice
27.1.2016 V Praze bude přednášet jezuitský psycholog Hans Zollner
11.11.2012 Jezuité z celé Evropy rokovali v Praze o nové evangelizaci
7.2.2012 Ve Věčném městě se konalo sympozium o sexuálním zneužívání
12.11.2011 Setkání studentských kaplanů na MaltěNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Sociální sítě
Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti.
Národní úmysl: Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90).
více »

Nejbližší akce

Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


Ignaciánské exercicie


Uspořádat si život: ignaciánské exercicie (Kurz 248)


více »

Kalendárium

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil