Články / Aktuality Dnes je 24. 3. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Evropští provinciálové se setkali na ostrově Malta

Středa, 4.11.2009
Malta. Exerciční dům sv. Josefa na ostrově Maltě hostil od 15. do 21. října letošní pravidelné zasedání Konference evropských jezuitských provinciálů. Nejprve proběhlo dvoudenní jednání ve třech skupinách podle tak zvaných asistencí, tedy regionálních celků, které sdružují vždy několik provincií.


Jednotliví provinční představení musí pochopitelně řešit v různých částech světa odlišné problémy. Tak například země střední a východní Evropy začínají uvažovat nad možnostmi společného apoštolského působení. Na setkání si také vzájemně představili své školy a jejich projekty. Jezuité v západní Evropě vidí stále jasněji, že v jejich zemích je prioritou bezprostřední hlásání evangelia. Před provinciály jižní Evropy stojí v současné době otázka nové organizace jejich provincií a sítě četných institucí.

Tři dny potom rokovalo celé shromáždění společně. Pokud se týká společných institucí, účastníci se vyjádřili k rozmanité činnosti evropské jezuitské služby pro uprchlíky (Jesuit Refugee Service Europe) a jezuitské informační kanceláře při Evropské unii (OCIPE) a vynořila se také možnost dalšího společného díla na pomezí Evropy, jako např. v Kosovu, Rusku nebo v Turecku.

Projednávaly se také otázky spojené s formací jezuitů, která by vedla k tvořivému hlásání Krista mladým lidem dnešní doby. O prvních krocích v oblasti spolupráce referovala společná komise provinciálů Evropy a Afriky. Značná část diskuse byla věnována současné a budoucí práci evropských jezuitů na intelektuálním poli. Konference se seznámila s přípravou se rozsáhlého jezuitského programu Magis 2011, jenž bude součástí Světových dnů mládeže v Madridu 2011.

Celému jednání byl přítomen generální představený P. Adolfo Nicolás. Ten v závěru zasedání informoval o proměnách římské kurie řádu v duchu 35. generální kongregace a zmínil se i o tom, jak on sám podporuje Tovaryšstvo ve větší spolupráci provincií, oblastí a kontinentálních konferencí. Podtrhl především nutnost obnovy formace, která by mladé jezuity připravila ke tvořivé, důkladné a efektivní spolupráci na všeobecném poslání dnešního Tovaryšstva v církvi a ve světě.

(frh)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.1.2018 Německý jezuita Hans Zollner bude přednášet v České republice
27.1.2016 V Praze bude přednášet jezuitský psycholog Hans Zollner
11.11.2012 Jezuité z celé Evropy rokovali v Praze o nové evangelizaci
7.2.2012 Ve Věčném městě se konalo sympozium o sexuálním zneužívání
12.11.2011 Setkání studentských kaplanů na Maltě


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování
Aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.
Národní úmysl: Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Osmé výročí úmrtí kardinála Špidlíka a kněžské svěcení


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie: 1. týden


Víkend pro seniory


Duchovní cvičení (Kurz 238)


Ignaciánské exercicie: 2. týden


více »

Kalendárium

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil