Články / Názory Dnes je 9. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Názory

         A     A     A

K výročí listopadové revoluce

Středa, 2.12.2009
Malé poohlédnutí za dobou totality a převratu

Jan Rybář

Když jsem byl kdysi ve valdické věznici vysvěcen na kněze, slíbil jsem biskupu Otčenáškovi, že mu za to po propuštění půjdu pracovat do jeho diecéze. Přišlo Pražské jaro a po návratu z Innsbrucku mě tam můj provinciál P. Šilhan skutečně poslal.


Bylo nás v Hradci Králové pět jezuitů a další dva působili nedaleko od nás. Jenže normalizace vše zvrátila a na příkaz KCT (krajského církevního tajemníka) jsem byl poslán do Poříčí u Trutnova. Strašili mne, že je tam duchovní pustina, cikáni a zlatokopové. Že je to daleko od života. Ale nebylo.

Tehdy jsem netušil, že se tam brzy vytvoří protistátní ohnisko. Poříčí je předměstí Trutnova, který má dnes 35.000 obyvatel. Je to třetí největší město východních Čech a jadrná katolická farnost. V roce 1970 byl navíc na Hrádeček u Trutnova vykázán Václav Havel. Našel práci v pivovaře a brzy se sem sjížděla individua režimem nazývaná zaprodanci, zatracenci, pomatenci, disidenti.

První, s kým jsem se dostal do styku, byl Havlův dlouholetý přítel a osobní fotograf Bohdan Holomíček. Lidé zde měli možnost pozorovat v pivovaře dva tajné, hlídající každý Havlův krok. A proti jeho chalupě se objevila budka na kuří nožce s pozorovatelem. Pozdější zděná pozorovatelna tam stojí dodnes.

Havlova chalupa se stala středem „alternativní“ politiky v ČSSR. StB mělo plné ruce práce. Navíc v blízkých Janských lázních byly františkánky a v Albeřicích sestry Nejsvětější Svátosti s generální představenou.

Při častých kontrolách dopravní policie jsem měl velkou výhodu. V mé občance totiž bylo razítko „zaměstnán u ONV Trutnov od 1.12.1969“. Mimochodem, z této výhody jsem se mohl těšit tak dlouho, dokud nezměnili legitimace a nedodali tam „církevní osoba“.

17. listopadu 1989 se vše začalo rychle měnit. Z neznámého Havla se stal prezident a i pumpař se mi chlubil: „Teď právě, pane Rybář, tu tankoval sám prezident!“ A někdejší pekařský pomocník Richard Sacher mně najednou ministroval jako ministr vnitra…

Dodnes chodím rád na vycházku na Hrádeček. Je tam teď poklidno a když jsou pod stromy venku červená proutěná křesla, neodvážil bych se vzít za kliku. Ať má po letech vzruchu pokoj…


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.7.2018 Jezuita P. Fantišek Šilhan na TV Noe
19.8.2013 Přenesení ostatků Antonína Zgarbíka
9.2.2010 Šaty dělaj člověka
27.6.2009 Proces H opět obživlNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Setkání pro zájemce o jezuitský řád


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Filmové exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil