Články / Rozhovory Dnes je 19. 11. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

Bůh píše rovně i na křivých řádcích

Úterý, 6.2.2007
Rozhovor s generálem jezuitů Peterem-Hansem Kolvenbachem

Redakce Jesuit.cz

Novinář Jean-Marie Guénois zveřejnil v nedělním vydání la Croix 7. ledna rozhovor s generálním představeným Peterem-Hansem Kolvenbachem o jezuitské pověsti, současných prioritách řádu a jeho přínosu církvi. Interview se nevyhýbá ani otázkám spojeným se situací církve ve Francii a se střetem civilizací.

Jezuité jsou velmi známí, ale zároveň mají i špatnou pověst. Co znamená jezuita dnes?

Podle nejlepších francouzských slovníků je jezuita intrikán nebo ještě hůře pokrytec. Jezuité vědí, že jsou hříšníci, ale vědí také, že Pán je povolal, aby pokračovali v hlásání radostné zvěsti mezi dnešními lidmi.

Mnoho církevních řádů by odpovědělo totéž. Co vás opravdu odlišuje?

Každé náboženské společenství je darem Ducha svatého církvi, aby zdůraznilo jeden znak osobnosti Krista. A tak se mniši modlí, františkáni nám dávají Pána chudého. Na sv. Ignáce zapůsobil obraz Pána, který jde od vesnice k vesnici. Tam viděl, jak Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuité - musí přinášet srdce církve na její hranice, které mohou být geografické, ale také kulturní. A zvláště ho musí přinášet těm, kteří Krista neznají nebo ho znají špatně.

Jaké jsou vaše priority na počátku třetího tisíciletí po téměř pěti stoletích existence?

Je vždy na Svatém otci, aby nám tyto priority přímo nebo nepřímo určil, protože on je všeobecný pastýř nebo, jak říkal sv. Ignác, on je náměstek Krista na Zemi. Geograficky nám jako prioritu určil Afriku, protože to je marginalizovaný a zanedbávaný kontinent. Od doby sv. Františka Xaverského je v tradici Tovaryšstva přítomna také láska k Číně. Vedle toho jsou jezuité mezinárodním náboženským společenstvím a jsou přirozeně povoláni, aby pomáhali těm, kteří jsou v pohybu: uprchlíkům, imigrantům.

A co velká intelektuální tradice jezuitů?

Tato intelektuální služba, tento intelektuální apoštolát se netýká pouze školního a univerzitního vzdělávání. Spočívá v pomoci ve všech oblastech, kde by církev chtěla jít kupředu, v jejich prohlubování a reflexi.

Setkáváte se se stejnými problémy ohledně povolání jako mnoho kongregací?

Ano, ale stejně máme 900 noviců téměř všude po světě. Většina těchto povolání je v Asii, Africe a některých zemích Latinské Ameriky.

Přesto se obracíte na laiky, jak jsme viděli během jubilea v roce 2006. Proč?

Pro laiky je to trochu jiná záležitost: sv. Ignác učinil zkušenost s duchovními cvičeními v době, kdy byl laik. Tato duchovní cvičení nepatří ostatně Tovaryšstvu, jako nějaký druh autorského práva, patří církvi! Duchovní cvičení ukazují cestu, kde se člověk může osobně setkat s Pánem a zeptat se ho: Jaký bude můj život a jaký je smysl mého života?

Jezuité jsou v církvi stejně tak oceňováni jako obáváni. O generálovi se na základě jeho moci říká, že je "černý papež". Jaký je dnes přínos jezuitů církvi?

Sám Benedikt XVI. upřesnil přínos Tovaryšstva církvi, když nás dne 22. dubna 2006 přijal v bazilice sv. Petra: výslovně žádal, abychom spolu s dalšími pomohli církvi čelit výzvám dialogu s moderním světem. To pro nás znamená nejen tuto práci konat, ale rovněž investovat do velmi solidní a velmi seriózní formace.

Zmínil jste "dialog". Rok 2006 spíše charakterizoval střet kultur a náboženství. Sdílíte tento názor?

Úplně s tím souhlasím, protože se to odehrává před našima očima a nemůžeme to popírat. Ale neznepokojuji se, protože se často zapomíná číst začátek Bible: Bůh si nás přál rozmanité. Když stvořil zemi a nebe, tak nás chtěl odlišné a žádná lidská bytost není stejná jako druhá.

Je snad tento střet šancí?

Střet je šancí! Když lidé v Babylonu chtějí mluvit stejným jazykem, Pán to absolutně nechce. Množství jazyků, kultur, mentalit a rodů je bohatstvím, které nám Pán dal ze svého bohatství. Ale my ho užíváme, abychom spolu bojovali a nenáviděli se. Taková je bohužel realita.

V tomto rámci je konfrontace s islámem velmi znepokojivá. Vy jste žil dlouhou dobu na Blízkém východě, jak ji vnímáte?

Vnímám ji tak, jako Svatý otec docela nedávno v Turecku: hluboký respekt k tomuto náboženství a ke každému muslimu, protože velmi často, hlavně v Evropě, to jsou jediní viditelní věřící nebo výslovně náboženští lidé. Ale je třeba uznat, že jejich cesta k Bohu není tou naší.

Za rok se chystáte vzdát se úřadu generála Tovaryšstva Ježíšova, po téměř čtvrtstoletí odpovědnosti. Co chcete předat zejména mladým, kteří pochybují?

V tomto vánočním čase a skrze víru v Krista, který se stal člověkem a který chtěl být s námi, jim mohu pouze říci, že nejsme sami ani opuštění! Dějiny nepíšeme sami, Pán je píše s námi a tady myslím na slavnou větu francouzské literatury: Bůh píše rovně i na křivých řádcích.

Jaká vám připadá francouzská církev?

Pro mě je francouzská církev stále místem děkování. Svět přijal mnoho od Francie a já také (a nejenom, když jsem studoval lingvistiku na Sorbonně). Francouzská církev dnes vyvíjí mnoho iniciativ i v prostředí, které není vždy povzbudivé. Je to církev velmi kreativní.

Zdroj: la Croix, otázky v Římě kladl Jean-Marie Guénois, překlad Anna Čecháková

 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2017 Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
23.10.2017 Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na FilipínyNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ve službě míru a pokoje
Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
Národní úmysl: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113b).
více »

Nejbližší akce

Setkání mladých lidí a řeholníků s názvem "Jsme svatí?"


III. konference o evangelizaci


Rekolekce s P. Józefem Augustynem


Setkání pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Kněžské exercicie


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské


Duchovní obnova od 18 let


více »

Kalendárium

Památka bl. Michaela Augustina Pro

Památka sv. Jana Berchmanse


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil