Články / Aktuality Dnes je 20. 9. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Čeští biskupové ocenili Josefa Koláčka

Úterý, 6.7.2010
Velehrad. Jezuita Josef Koláček převzal na Velehradě ocenění od českých biskupů. Pamětní medaile České biskupské konference mu byla udělena za dlouholeté působení v české sekci Vatikánského rádia a za literární a publicistickou činnost.


Dlouholetý vedoucí české redakce vatikánské rozhlasové stanice, překladatel a publicista, byl vybrán do seznamu významných osobností, jež byly oceněny v závěru slavnostní bohoslužby v pondělí 5. července na Velehradě. Biskupové českých a moravských diecézí ji slavili na prostranství před velehradskou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Hlavním celebrantem mše svaté, kterou vyvrcholil jedenáctý ročník Dní lidí dobré vůle, byl kardinál Miloslav Vlk. V homilii k poutníkům promluvil současný pražský arcibiskup Dominik Duka.

„Přinesli nám sv. Cyril a Metod skutečně víru?“ ptal se řečnicky ve své promluvě nový pražský arcibiskup. „Ano, ale nebylo to tak přímočaré. Přinesli nám totiž Písmo svaté. Přinesli nám pozvání k víře,“ prohlásil Duka a dodal, že bible zve „k víře, která s logikou lásky a rozvážnosti přináší světlo pravdy a obnovu srdce.“

Ve svém kázání pro věřící, kteří zaplnili prostranství před velehradskou bazilikou, Duka dále zdůraznil, že se bible nevyznačuje nějakým naivním a růžovým popisem světa. „Zná holocaust, deportace, války, násilí, korupci i lež! Ukazuje však také na Neviditelného, který vítězí nad zlobou a mrzkostí člověka. Člověka, který zneužívá svého postavení, a tak v sobě korumpuje Boží obraz. Písmo svaté nás zve k víře, která s logikou lásky a rozvážnosti přináší světlo pravdy a obnovu srdce,“ prohlásil pražský arcibiskup.

Kromě jezuity Josefa Koláčka byly v závěru poutní bohoslužby, slavené ke cti věrozvěstů Cyrila a Metoděje, oceněny i další významné osobnosti. Manželé František Xaver a Dagmar Halasovi, kteří se podíleli na vydání českého překladu Jeruzalémské bible, obdrželi Řád Cyrila a Metoděje za celoživotní dílo. Děkovného uznání ČBK za literární a básnické dílo a dlouhodobý přínos naší kultuře se dostalo Jaroslavu Eliášovi a Věroslavu Mertlovi. Pamětní medaile navíc neputovala jen k Josefu Koláčkovi, biskupové ji letos udělili ještě i lékaři a publicistovi Petru Příhodovi.

Stejné výsady se dostalo v roce 2006 i dalšímu členovi jezuitského řádu, dnes už zesnulému Petru Ovečkovi. Medaile ČBK mu byla udělena za mimořádné zásluhy v oblasti rozvoje křesťanské kultury, tiskového apoštolátu a křesťanské etiky při práci ve sdělovacích prostředcích.

Josef Koláček (*1929), rodák z Bystrce u Brna do jezuitského řádu vstoupil po maturitě v roce 1948. V noci z 13. na 14. dubna 1950 byl zatčen spolu s ostatními jezuity a deportován do koncentračních klášterů v Bohosudově a Oseku, později se dostal do PTP. V letech 1954 až 1968 pracoval jako pomocný dělník a tajně studoval teologii.

Mnohokrát byl vyšetřován v různých procesech s jezuity, ale naštěstí nebyl nikdy odsouzen. V roce 1968 odešel do rakouského Innsbrucku, kde dokončil svá teologická studia. V roce 1970 odešel do Itálie a začal pracovat jako redaktor české sekce Vatikánského rozhlasu. Od roku 1971 do konce roku 2001 byl jejím vedoucím. Nyní v sekci dále působí jako redaktor a věnuje se překladatelské činnosti.

V roce 1985 ho poctil Jan Pavel II. tím, že si ho pozval před svou cestou do Rakouska, aby jej naučil české výslovnosti. Papež se tehdy rozhodl, že skrze rakouskou televizi, která se dala naladit i na českém území, pozdraví Čechy v jejich mateřštině.


Foto a více informací: TS ČBK

(jar)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.4.2019 Varhaník Jan Blabla přijme papežský řád
23.10.2018 Medaile pro Jaroslava
29.9.2018 P. Ludvík Armbruster SJ obdržel Stříbrnou pamětní medaili Senátu
12.12.2017 Nuncius předal řád sv. Silvestra prof. Svobodovi
15.10.2017 Milosrdní bratři ocenili jezuitského misionáře Jana PalackéhoNáš tip

U stolu v Betánii: Víra, hrob a přátelství

Marko Ivan Rupnik

Polarita dvou povah, činné a meditující osobnosti, je skloubitelná ve společném domově, v Betánii. Text načrtává plusy a minusy dvou duchovních typologií a rozvíjí pohled na místo, kde se vyhraněné osobnosti mohou setkávat: v domě, kde je stále zván Pán...
více »


Ignác z Loyoly a spiritualita Východu: Průvodce knihou Duchovní cvičení

Tomáš Špidlík

Špidlíkův Průvodce je napsán jak pro ty, kdo hledají cestu obnovy svého života, tak pro ty, kdo dávají duchovní cvičení. Průvodce pomáhá odkrývat vše, co nám běžně v úsilí o prohloubení vztahu s Pánem snadno uniká: jemnost Božího hlasu, na který je třeba reagovat, křehký záchvěv lidského srdce, které „mluví“, a také závratné Boží hlubiny, které člověka zvou do Božího Srdce...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ochrana moří a oceánů
Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
Národní úmysl: Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
více »

Nejbližší akce

Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Víkend pro ženy s biblickými a židovskými tanci


Kněžské exercicie


Duchovní pobyt - Senioři na Hostýně


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil