Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Na Těšínsku jsou jezuité už 400 let

Pondělí, 18.10.2010
Český Těšín. Letos slaví jezuité v Českém Těšíně 400 let svého působení. První dva členové řádu, Jiří Dingenauer a Martin Slabina, přišli do tohoto města z Olomouce na Vánoce roku 1610. V současné době v řeholním domě žije šest jezuitů, kteří se starají o současnou farnost a exerciční dům.


Těšín v sedmnáctém století ještě nebyl rozdělen na dvě části, polskou a českou, jak je tomu dnes. Český Těšín vznikl až v roce 1920, když velvyslanecké konference rozhodla o rozdělení sporného území Těšínska mezi nově vznikající Československo a Polsko. Stanovená hranice probíhala podél řeky Olše. Ta městem protéká a dělí jej na dvě části. Na území dnešního Českého Těšína se o něco později vznikl díky řádu katolický kostel.

Římskokatolický farní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova stojí na okraji Masarykových sadů a v současnosti je nejvýraznější církevní památkou Českého Těšína. Základní kámen tohoto kostela byl položen 11. června roku 1892 za finanční podpory vratislavského arcibiskupa kardinála Georga Koppa a arcivévody Albrechta, kteří uhradili bezmála polovinu stavebních nákladů. Novostavba pak byla slavnostně vysvěcena 10. října 1894.

Kostel je postaven v novogotickém slohu podle návrhu vídeňského architekta Ludvíka Satzkého. Interiér chrámu vyzdobila řezbářská firma Stufflesser ze St. Ulrichu v rakouském Tyrolsku. Mezi charakteristické znaky exteriéru patří lomený portál nebo ornamentální prvek stylizovaného květu růže. Typickým prvkem, který je vidět i z velké dálky, je rozdílná výška průčelních věží. Západní je o poznání vyšší, zdobí ji hodiny a plní funkci zvonice. Rozdíl ve výšce věží je způsoben tím, že při stavbě kostela prostě finanční prostředky a stavba podle původní projektové dokumentace nemohla být dokončena.

V první polovině roku 1945 před koncem 2. světové války při odstřelu nedalekého mostu přes řeku Olši byl chrám vážně poškozen a musel projít dalekosáhlou opravou. V roce 2003 se z rozhodnutí Ministerstva kultury stal kostel kulturní památkou.


Více o historii působení jezuitů v Těšíně na stránkách farnosti.

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.3.2019 Narozeniny nejstaršího českého jezuity
23.1.2019 Čeští a slovenští jezuité prožili své exercicie na Hostýně
4.1.2019 Hostýn byl opět svědkem provinčního setkání
3.1.2019 Pořady o jezuitech a s jezuity
12.12.2018 Adventní koncerty a dobročinnostNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Poctivost v soudnictví
Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.
Národní úmysl: Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.
více »

Nejbližší akce

Evropský Magis 2019


Koncert ke cti svatého Stanislava


Slavnost svatého Ignáce z Loyoly


Koncert "Pocta svatému Ignáci"


více »

Nejbližší duchovní akce

Kreativní exercicie s bibliodramatem


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil