Články / Aktuality Dnes je 17. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Na Těšínsku jsou jezuité už 400 let

Pondělí, 18.10.2010
Český Těšín. Letos slaví jezuité v Českém Těšíně 400 let svého působení. První dva členové řádu, Jiří Dingenauer a Martin Slabina, přišli do tohoto města z Olomouce na Vánoce roku 1610. V současné době v řeholním domě žije šest jezuitů, kteří se starají o současnou farnost a exerciční dům.


Těšín v sedmnáctém století ještě nebyl rozdělen na dvě části, polskou a českou, jak je tomu dnes. Český Těšín vznikl až v roce 1920, když velvyslanecké konference rozhodla o rozdělení sporného území Těšínska mezi nově vznikající Československo a Polsko. Stanovená hranice probíhala podél řeky Olše. Ta městem protéká a dělí jej na dvě části. Na území dnešního Českého Těšína se o něco později vznikl díky řádu katolický kostel.

Římskokatolický farní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova stojí na okraji Masarykových sadů a v současnosti je nejvýraznější církevní památkou Českého Těšína. Základní kámen tohoto kostela byl položen 11. června roku 1892 za finanční podpory vratislavského arcibiskupa kardinála Georga Koppa a arcivévody Albrechta, kteří uhradili bezmála polovinu stavebních nákladů. Novostavba pak byla slavnostně vysvěcena 10. října 1894.

Kostel je postaven v novogotickém slohu podle návrhu vídeňského architekta Ludvíka Satzkého. Interiér chrámu vyzdobila řezbářská firma Stufflesser ze St. Ulrichu v rakouském Tyrolsku. Mezi charakteristické znaky exteriéru patří lomený portál nebo ornamentální prvek stylizovaného květu růže. Typickým prvkem, který je vidět i z velké dálky, je rozdílná výška průčelních věží. Západní je o poznání vyšší, zdobí ji hodiny a plní funkci zvonice. Rozdíl ve výšce věží je způsoben tím, že při stavbě kostela prostě finanční prostředky a stavba podle původní projektové dokumentace nemohla být dokončena.

V první polovině roku 1945 před koncem 2. světové války při odstřelu nedalekého mostu přes řeku Olši byl chrám vážně poškozen a musel projít dalekosáhlou opravou. V roce 2003 se z rozhodnutí Ministerstva kultury stal kostel kulturní památkou.


Více o historii působení jezuitů v Těšíně na stránkách farnosti.

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.1.2019 Čeští a slovenští jezuité prožili své exercicie na Hostýně
4.1.2019 Hostýn byl opět svědkem provinčního setkání
3.1.2019 Pořady o jezuitech a s jezuity
12.12.2018 Adventní koncerty a dobročinnost
24.11.2018 Jen se dívám, jak to všechno Pán děláNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil