Články / Nové knihy Dnes je 25. 2. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Nové knihy

         A     A     A

Trochu jiný de Mello

Pátek, 17.6.2011
Recenze nové knihy u nás známého autora

Jan Regner

Indického jezuitu a autora desítky knih, jež prosluly i mezi českými čtenáři, není jistě třeba představovat. Známe ho především jako duchovního spisovatele mnoha v nejlepším slova smyslu provokativních statí a sbírek příběhů.


Nyní se na pultech knihkupectví objevil jeho opus, který možná v mnohých příznivcích vyvolá nejedno překvapení. A to se nevyčerpá jen ve faktu, že je to jeho první kniha, která nevyšla v komorním nakladatelství Cesta, ale v mnohem větším Portálu. Zaskočit může někoho i to, že indický jezuita se zde neprezentuje jako provokatér, ale naopak jako znalec a zastánce Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly a ignaciánské spirituality vůbec.

Publikace Hledání Boha je přepisem zvukového záznamu série přednášek určených pro sedm jezuitů a řeholních sester, jež tvořili užší skupinu spolupracovníků Sádhana. O pečlivou redakci textu se postarali jezuité Gerald O’Collins, Daniel Kendall a Jeffrey LaBelle. Ti seřadili materiál podle souslednosti v Ignácově knize, dohledali zdroje citací a text opatřili cennými poznámkami.

Autor začíná úvodní statí Duchovních cvičení tzv. „Východiskem a základem“ a postupně prochází všechny „čtyři týdny“, aby jednotlivé části opatřil svým zasvěceným komentářem a poučením. Kniha se tak stává cennou pomůckou nejen pro ty, kteří druhé v exerciciích doprovázejí, ale i pro každého, kdo se snaží porozumět tomuto stěžejnímu pramenu ignaciánské spirituality. Tato duchovnost ostatně není určená jen pro členy jezuitského řádu, ale pro každého, kterému není cizí Ignácovo konání a duchovní smýšlení.


Psáno pro bulletin Jezuité


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
16.1.2018 Štafeta českého jezuitského misionáře
15.11.2016 Deník venkovského faráře
7.6.2016 Kniha fejetonů otce Jana Rybáře se dočkala nového vydání
14.7.2015 Jak se rodí Tichá srdce
19.7.2013 Nakladatelství Cesta vydalo další deník poutníka Lízny


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: „Ne“ korupci
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


více »

Nejbližší duchovní akce

Individuálně doprovázené exercicie


Postní duchovní obnova: Společenství svatých


Ignaciánské exercicie


Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil