Články / Aktuality Dnes je 25. 6. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Zemřel průkopník informatiky Roberto Busa

Pondělí, 15.8.2011
Gallarate. Vatikánský deník Osservatore Romano nedávno přinesl obsáhlý nekrolog italského jezuity Roberta Busy, který 9. srpna ve věku nedožitých 98 let zemřel v severoitalském Gallarate. Je považován za průkopníka počítačové lingvistiky.


Byl to lingvista Roberto Busa, kdo v roce 1949 přesvědčil zakladatele americké firmy IBM, aby mu umožnil věnovat se počítačovému zpracování vybraných spisů. Americký magnát Thomas Watson mu zpočátku nedůvěřoval, nakonec mu však tuto činnost umožnil. Busa zůstal celý život v pozadí. Když byl roku 1965 zveřejněn objev tzv. hypertextu, který je klíčovým nástrojem pro internetové médium, přiznal Ted Nelson ve svém článku Literary Machines, že hypertext byl objeven ještě před vynálezem počítače.

Otcem této myšlenky byl právě zesnulý jezuita. Díky jeho téměř půl století trvajícímu heroickému nasazení se podařilo digitalizovat 56 svazků o celkem 70 tisících stranách. Prvním digitalizovaným textem na světě se stalo kompletní dílo sv. Tomáše Akvinského (Index Thomisticus. Sancti Thomae Aquinatis operum omnium indices et concordantiae, Stuttgart, Frommann Holzboog, 1974-1980). Již roku 1990 vyšlo také jako první CD-ROM. Později se italský vědec a programátor věnoval také digitalizaci Bible, Kumránských spisů i Koránu.

Roberto Busa vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova v roce 1933, roku 1940 přijal kněžské svěcení, během svého života poznal sedm papežů. Dva z nich – Pavel VI. a Jan Pavel I. – byli před svým zvolením na Petrův stolec také členy jeho pracovního týmu při zpracovávání 118 knih sv. Tomáše Akvinského a spisů dalších 61 autorů.

„Mysl, která dokáže vytvářet programy, je zajisté inteligentní, avšak mysl, která vytvořila programy, které samy dovedou psát programy, je na vyšším stupni inteligence,“ řekl v jednom z rozhovorů Busa. Vesmír byl pro něho gigantickým počítačem a Bůh tím nejnadanějším programátorem.


Více: RaVat

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.7.2020 Nový úhel pohledu na dobu pandemie
25.9.2016 Evropští jezuité mají novou webovou stránku
19.1.2012 Nový web Exercicie.cz spuštěn
16.12.2011 Adventní duchovní obnova s internetem
27.3.2011 Společenství při pražském kostele sv. Ignáce v sítiIgnaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil