Články / Aktuality Dnes je 12. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Setkání studentských kaplanů na Maltě

Sobota, 12.11.2011
Malta. Na začátku listopadu se v jezuitském exercičním domě sv. Josefa na ostrově Malta konala mezinárodní konference jezuitů a jejich spolupracovníků působících na poli univerzitní pastorace. Téma setkání znělo Spiritualita v akci, univerzitní pastorace v náročném kontextu a zúčastnili se ho i tři čeští jezuité.


Přijelo více než dvacet účastníků z několika evropských zemí (kromě České republiky i z Polska, Španělska, Británie, Skotska, Irska, Lotyšska či Belgie), moderátorem byl britský jezuitský teolog James Hanvey. Součástí akce byla i představení práce Jezuitské služby pro uprchlíky, diskuse nad jezuitským předprogramem Světových dní mládeže Magis, návštěva místního univerzitního centra či setkání s maltským provinciálem.

Příští setkání by se mělo konat v české metropoli 8.-12. listopadu 2012 a organizace tedy bude hlavně v režii českých jezuitů. Koordinací byl pověřen Jan Regner ve spolupráci s Petrem Vacíkem.

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2018 Slovenský biblista P. Peter Dubovský SJ bude přednášet v Praze
28.11.2018 Konference o církevních osobnostech v historii Československa
26.11.2018 Konference o cyrilometodějské tradici se uskuteční ve Starém Městě
19.11.2018 V Olomouci proběhne III. konference o evangelizaci
21.9.2018 V Telči proběhne konference Řád a město, řád a jeho mecenášiNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Filmové exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil