Články / Články Dnes je 4. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Živé kameny ve Věčném městě

Středa, 9.1.2013
Mladí dobrovolníci z Živých kamenů provázeli po římských památkách

Lenka Češková

V rámci každoročního silvestrovského setkání komunity Taizé, které letos ve dnech 28. prosince 2012 až 2. ledna 2013 hostila italská metropole Řím, se tentokrát prezentoval také mezinárodní jezuitský projekt Živé kameny. Jeho mladí dobrovolníci nabídli tisícům účastníků setkání netradiční komentované prohlídky významných římských památek.


Projekt se uskutečnil v celkem jedenácti památkách v centru Říma. Jeho jádro tvořily prohlídky velmi frekventovaných barokních jezuitských chrámů Il Gesù, Sant´Ignazio a Sant' Andrea al Quirinale. V kostele San Luigi dei Francesi se výklad soustředil na interpretaci cyklu Caravaggiových maleb s tématikou povolání a mučednictví sv. Matouše. Provázelo se také v raně křesťanských a středověkých chrámech, například v bazilice Santa Maria in Trastevere.

Bůh uschopní ty, které si povolá

V kostelech San Clemente a Quattro Santi Coronati připravili dobrovolníci z Živých kamenů rovněž workshopy, kterých se zúčastnily stovky mladých lidí. Během workshopů nechyběly prohlídky v angličtině a italštině, osobní modlitba ani sdílení ve skupinkách. „Překonal jsem některé svoje bariéry a posunul jsem si hranice,“ dělí se o svůj zážitek mladý architekt a člen Vysokoškolského katolického hnutí Praha Jan Rosík, který se podílel na tvorbě workshopu v Quattro Santi Coronati. V San Clemente vytvořili účastníci workshopu ze svých modliteb papírovou mozaiku, inspirovanou středověkou mozaikou Ukřižování Krista v apsidě kostela.

Vedle křesťanských chrámů provázeli mladí dobrovolníci také po památkách antického Říma: římských fórech, Koloseu a Pantheonu. Soustředili se přitom na význam starověkého umění pro vznik umění raně křesťanského. „Křesťanské baziliky svou formou vycházejí z pohanských bazilik, které bychom mohli přirovnat k dnešním obchodním domům. Převzetím této formy se mělo naznačit, že víra je součástí našeho každodenního života. Že ji nemáme prožívat pouze v chrámech, ale ve všech činnostech, které děláme, tedy i při obchodování, při tom, jak zacházíme s penězi, či v politice,“ objasňuje student archeologie z italské Perugie Alessandro Parise.

8

Na projektu se podílelo téměř padesát studentů a mladých pracujících z pěti evropských zemí. Společně s účastníky z Itálie, Německa a Španělska se do projektu zapojila také celkem dvanáctičlenná skupina z České republiky a ze Slovenska. Dobrovolníky doprovázelo zhruba patnáct mladých jezuitů různého původu (Itálie, Portugalsko, Polsko, Malta, Německo, Indie). „Nejdřív jsem přesně nevěděl, co mě čeká, a kdyby mě někdo požádal, ať provázím v kostele Il Gesù, tak bych mu asi řekl, že na to nemám. Nakonec ale všechno šlo a já jsem měl pocit, že jsem tam, kde mě Bůh chce mít,“ prozrazuje své pocity mladý informatik Michal Valluš z Bratislavy, který se Živých kamenů účastnil poprvé.

Potvrzuje tak přesvědčení iniciátorů projektu, zakotvené i v evangelijních vyprávěních o povolání apoštolů, totiž že Bůh si nepovolává ty schopné, nýbrž uschopní ty, které si povolá. „Člověk turistům prostě dává to, co může. Je tím, kým je, a na nic si nehraje,“ tak popisuje svou zkušenost Mária Fuchsbergerová, studentka Vysoké školy múzických umění v Bratislavě.

Během setkání komunity Taizé se sešla také ignaciánská mládež

V předvečer silvestrovských oslav byli dobrovolníci z Živých kamenů pozváni na setkání ignaciánské mládeže, které se konalo v oratoři sv. Františka Xaverského zvané Caravita. Zde se mohli seznámit s dalšími mladými lidmi, zapojenými do jezuitské pastorace mládeže v Itálii. Setkání se zúčastnila skupina vysokoškolských studentů ze společenství Rete Loyola v Bologni, ale i středoškolská mládež z hnutí MEG (Movimento Eucaristico Giovanile). Nechyběli ani hosté z Albánie, kde italští jezuité pořádají pravidelné misie.

V Caravitě si mladí lidé vyslechli svědectví jezuitského scholastika z maltské provincie Michaela Debona, který v současné době studuje filosofii v Padově a v Římě se zapojil do Živých kamenů. O své cestě k zasvěcenému životu promluvila také Lorena Armiento z kongregace sester Pomocnic, inspirované ignaciánskou spiritualitou. „Nejdřív jsem si nedovedla představit, že bych se stala řeholnicí, a začátky v noviciátu pro mě byly dost těžké. Říkala jsem si ale, že jestli uteču, tak popřu všechno, co jsem dosud s Bohem prožila,“ prozradila sestra Lorena, která je mimo jiné členkou římské skupiny Živých kamenů.

Mladí lidé se také setkali s provinciálem italských jezuitů Carlem Casalonem. V přednášce o tom, kdo jsou jezuité a co dělají, zdůraznil různorodost členů jezuitského řádu - jejich rozdílné osobnosti, rozmanité schopnosti i díla, kterým se věnují. Všechny ale spojuje stejný duch a stejný cíl. Proč se sám stal jezuitou, zdůvodňuje Casalone, původní profesí kardiolog, slovy: „Uvědomil jsem si, že v našem světě je mnoho vědy, ale jen málo moudrosti.“

U vzniku Živých kamenů stála touha

Římské setkání bylo svým rozsahem, množstvím zapojených dobrovolníků a mladých jezuitů i počtem památek samotných jedinečné a pro další vývoj Živých kamenů představuje významný okamžik.

5

Projekt vznikl již roku 2005 ve Frankfurtu nad Mohanem. Jak prozrazuje jeho iniciátor, italský jezuita Jean-Paul Hernandez, stály na počátku Živých kamenů touha a hněv. Touha přiblížit turistům skutečnou, teologickou, podstatu děl křesťanského umění a zvěstovat jim prostřednictvím krásy uměleckých děl evangelium. A hněv nad tím, že mnoho dnes nabízených komentovaných prohlídek se této podstaty ani zdaleka nedotýká.

Živé kameny se postupně rozšířily v několika evropských státech a velký rozkvět zažily právě uplynulého roku 2012.

Dnes nabízejí dobrovolníci tohoto projektu pravidelné komentované prohlídky v jezuitských kostelech v Římě, Neapoli, Janově, Cagliari a v Mnichově a v byzantských památkách UNESCO v Ravenně. Jednou z novinek roku 2013 bude obnovení prohlídek v komplexu Santo Stefano v Bologni, zvaného „bolognský Jeruzalém“. Tyto prohlídky znovu začnou již v sobotu 19. ledna. Na léto tohoto roku se plánují také prohlídky v Santiagu de Compostela.

V České republice se dosud v rámci Živých kamenů uskutečnila dvě mezinárodní setkání, při kterých dobrovolníci z různých evropských zemí objasňovali turistům význam umělecké výzdoby nejstaršího jezuitského chrámu v českých zemích - kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Na podzim roku 2012 vznikla při tomto kostele také stabilnější skupinka mladých lidí. „Živé kameny ve mně probouzejí radost z víry, radost z krásy a radost z pravdy, kterou je Kristus,“ popisuje jeden z členů pražské skupiny Jan Bednář, který se do projektu zapojil na podzim roku 2012.


Fotografie z Říma najdete ve fotogalerii

Více informací o projektu se dozvíte na jeho webových stránkách.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.6.2023 Mezinárodní setkání Živých kamenů v Neapoli
1.1.2015 Mezinárodní setkání Taizé a Živé kameny v Praze
2.1.2014 Živé kameny na pouti důvěry ve Štrasburku
2.10.2013 Živé kameny tentokrát provázely v Mnichově
13.12.2012 Adventní Živé chrámy u SalvátoraNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil