Články / V médiích Dnes je 21. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
V médiích

         A     A     A

Jezuita Miroslav Herold tentokrát v roli sv. Cyrila

Pátek, 11.1.2013
Další z poetických dokumentů Otakára Schmidta přibližuje slovanské věrozvěsty

Lenka Češková

Režisér Otakáro Maria Schmidt dokončil další z řady svých poetických filmů, vykreslujících portréty významných českých světců. Po sv. Janu Nepomuckém a sv. Vojtěchovi je nejnovější dokument věnován svatým Cyrilu a Metodějovi. V úloze průvodce a jednoho z věrozvěstů se představí jezuita Miroslav Herold.


Při příležitosti letošních oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu připravil Otakáro Maria Schmidt společně s Janou Kristinou Studničkovou pro diváky České televize dokument věnovaný této dvojici slovanských věrozvěstů. Dokumentární film s hranými prvky "Cyril a Metoděj. Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!" vykresluje život, dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje. Prostřednictvím historických faktů detailně seznamuje s životem a učením obou věrozvěstů a ozřejmuje způsob a hlavní smysl jejich misie mezi Slovany. Bratry sleduje od jejich dětství v Soluni přes příchod na Velkou Moravu a cestu do Itálie až po pastýřské působení na Moravě.

Velkou pozornost film věnuje vlivu a šíření cyrilometodějské tradice do dalších zemí po smrti obou bratří. Nadčasovost jejich myšlenek a díla je v dokumentu vystižena putováním herců a zároveň průvodců současnou Evropou, ve které hledají stopy soluňských bratří. Toto propojení historie s naší současností dokazuje, že hodnoty z počátků vývoje západní civilizace představují základ a kořeny dnešní evropské společnosti. V roce 1980 ostatně Jan Pavel II. prohlásil svaté Cyrila a Metoděje společně se svatým Benediktem za spolupatrony Evropy.

Dokument se dotýká také dobového sporu mezi ikonoklasmem a ikonodulií, akcentuje význam překladu Písma pro duchovní život (polo) pohanských Slovanů a seznamuje se spiritualitou vycházející ze srozumitelné slovanské liturgie.

Schmidtův nejnovější film se natáčel v průběhu loňského roku na různých místech Evropy. Do Itálie, Řecka a Turecka se po stopách soluňských bratrů společně s televizním štábem vydal také mladý český jezuita a církevní historik Miroslav Herold, který ve Schmidtových filmech vystupuje již pravidelně. Vedle průvodce se divákům tentokrát představí také v roli sv. Cyrila. Jeho bratra sv. Metoděje a druhého z průvodců si zahrál Marek Orko Vácha. Oba hlavní protagonisté jsou sami kněží, v současnosti působící mimo jiné v brněnské diecézi. Oba také spojuje jejich úzké sepjetí s akademickým prostředím.

Na obrazovkách České televize bude film uveden v období Velikonoc.


Na fotografie z natáčení se můžete podívat ve fotogalerii.

 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.2.2018 Do kin přichází nový český film Alenka v zemi zázraků
31.12.2017 Film o sv. Ignáci z Loyoly přichází na české obrazovky
22.12.2017 Nepomucký o Vánocích v programu ČT
8.10.2017 Hledání srdce na cestách víry
18.9.2017 Cesty víry přiblížily nejstarší jezuitskou univerzituNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Beseda o sv. Anežce České


Přednáška „Pavel Švanda a otec Špidlík“


"Mysterium světla" v podání Divadla Víti Marčíka


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil