Články / V médiích Dnes je 25. 5. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
V médiích

         A     A     A

Jezuita Miroslav Herold tentokrát v roli sv. Cyrila

Pátek, 11.1.2013
Další z poetických dokumentů Otakára Schmidta přibližuje slovanské věrozvěsty

Lenka Češková

Režisér Otakáro Maria Schmidt dokončil další z řady svých poetických filmů, vykreslujících portréty významných českých světců. Po sv. Janu Nepomuckém a sv. Vojtěchovi je nejnovější dokument věnován svatým Cyrilu a Metodějovi. V úloze průvodce a jednoho z věrozvěstů se představí jezuita Miroslav Herold.


Při příležitosti letošních oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu připravil Otakáro Maria Schmidt společně s Janou Kristinou Studničkovou pro diváky České televize dokument věnovaný této dvojici slovanských věrozvěstů. Dokumentární film s hranými prvky "Cyril a Metoděj. Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!" vykresluje život, dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje. Prostřednictvím historických faktů detailně seznamuje s životem a učením obou věrozvěstů a ozřejmuje způsob a hlavní smysl jejich misie mezi Slovany. Bratry sleduje od jejich dětství v Soluni přes příchod na Velkou Moravu a cestu do Itálie až po pastýřské působení na Moravě.

Velkou pozornost film věnuje vlivu a šíření cyrilometodějské tradice do dalších zemí po smrti obou bratří. Nadčasovost jejich myšlenek a díla je v dokumentu vystižena putováním herců a zároveň průvodců současnou Evropou, ve které hledají stopy soluňských bratří. Toto propojení historie s naší současností dokazuje, že hodnoty z počátků vývoje západní civilizace představují základ a kořeny dnešní evropské společnosti. V roce 1980 ostatně Jan Pavel II. prohlásil svaté Cyrila a Metoděje společně se svatým Benediktem za spolupatrony Evropy.

Dokument se dotýká také dobového sporu mezi ikonoklasmem a ikonodulií, akcentuje význam překladu Písma pro duchovní život (polo) pohanských Slovanů a seznamuje se spiritualitou vycházející ze srozumitelné slovanské liturgie.

Schmidtův nejnovější film se natáčel v průběhu loňského roku na různých místech Evropy. Do Itálie, Řecka a Turecka se po stopách soluňských bratrů společně s televizním štábem vydal také mladý český jezuita a církevní historik Miroslav Herold, který ve Schmidtových filmech vystupuje již pravidelně. Vedle průvodce se divákům tentokrát představí také v roli sv. Cyrila. Jeho bratra sv. Metoděje a druhého z průvodců si zahrál Marek Orko Vácha. Oba hlavní protagonisté jsou sami kněží, v současnosti působící mimo jiné v brněnské diecézi. Oba také spojuje jejich úzké sepjetí s akademickým prostředím.

Na obrazovkách České televize bude film uveden v období Velikonoc.


Na fotografie z natáčení se můžete podívat ve fotogalerii.

 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.2.2018 Do kin přichází nový český film Alenka v zemi zázraků
31.12.2017 Film o sv. Ignáci z Loyoly přichází na české obrazovky
22.12.2017 Nepomucký o Vánocích v programu ČT
8.10.2017 Hledání srdce na cestách víry
18.9.2017 Cesty víry přiblížily nejstarší jezuitskou univerzitu


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).
více »

Nejbližší akce

Noc kostelů


Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (Kurz 243)


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil