Články / V médiích Dnes je 19. 11. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
V médiích

         A     A     A

Nový film o jezuitských misiích bude uveden na Štědrý den

Úterý, 3.12.2013
Až na konec světa s jezuity

Lenka Češková

V úterý 3. prosince, na svátek patrona misií sv. Františka Xaverského, se v pražském Kině MAT na Karlově náměstí uskutečnila novinářská projekce nového filmu Otakára Maria Schmidta a Jany Kristiny Studničkové „Misie: Až na kraj světa s jezuity“. Další z řady poetických polohraných dokumentárních filmů s duchovní tématikou se tentokrát věnuje jezuitským misiím v Jižní Americe. Na televizní obrazovky bude film uveden na Štědrý den, v úterý 24. prosince v 13:25 na ČT2.


Nový film Otakára Maria Schmidta a Jany Kristiny Studničkové „Misie: Až na kraj světa s jezuity“ se zabývá fenoménem misionářství z hlediska křesťanského, historického a geografického a zaměřuje se přitom na misijní činnost jezuitského řádu v Jižní Americe. „Snad nikdy v dějinách nevděčí tak mnoho lidí za tak mnoho dobra tak málo lidem,“ popsal význam působení jezuitů v Jižní Americe Marek Orko Vácha při novinářské projekci filmu v Praze v úterý 3. prosince. „Indiáni Guaraní na jezuity dodnes vzpomínají; nikdy se neměli tak dobře,“ uvedl na základě vlastní zkušenosti Marek Orko Vácha, který roku 2011 navštívil starou jezuitskou misii v Santa Ana v Argentině.

Film „Misie: Až na kraj světa s jezuity“ je jakýmsi volným pokračováním dokumentu o jezuitském řádu Nejsme andělé, jen děláme jejich práci: Moc a tajemství jezuitů, který Otakáro Maria Schmidt natočil roku 2006. Filmem provázejí Marek Orko Vácha a jezuitský historik Miroslav Herold SJ. Vystupuje v něm ale také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, historik umění a hispanista Pavel Štěpánek, honorární konzul České republiky v Peru Raúl Alta-Torre de Aguila a další. Na televizní obrazovky bude film uveden na Štědrý den, v úterý 24. prosince v 13:25 na ČT2. Repríza se uskuteční 27. prosince v 6:40 na ČT2.

Spíše silou ducha než silou zbraní

Film přináší přehled historického vývoje misií jako významného fenoménu šíření křesťanství po celém světě. Starověk a jeho různá náboženství misie neznaly. Křesťanství, nové dynamické náboženství, chce celému světu přinést zvěst o tom, že Bůh se stal člověkem. Stává se misijním náboženstvím, určeným všem lidem, všem rasám a všem národům. Sám Ježíš říká: „Jděte do celého světa, získávejte mi učedníky a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Slovo missio znamená poslání a o misiích v křesťanském kontextu mluvíme jako o šíření křesťanské víry. Pro Evropu byla důležitá iroskotská misie sv. Kolumbána v 7. století a pro nás Slovany zejména misie soluňských bratří Konstantina a Metoděje v 9. století. Významným mezníkem se stává konec 15. století, všeobecně považovaný za konec středověku. Roku 1492 objevuje Kryštof Kolumbus Nový svět a roku 1498 portugalský mořeplavec Vasco de Gama připlouvá ke břehům Indie. Evropa tak poznává dva nové vesmíry: bohatý myšlenkový svět Asie a potom svět vskutku nový – rozlehlé neznámé planiny dvou obrovských kontinentů, které budou později nazvány Amerikami. Když se objeví nová území, vydávají se misionáři – františkáni, dominikáni, augustiniáni a později i jezuité – na misie.

Jezuité si do Jižní Ameriky nepřinesou nic, než co budou mít ve svých hlavách, myslích a srdcích – brilantní intelekt a víru ve vzkříšeného Krista Spasitele. Nebudou za nimi stát ani králové, ani vojenská síla Evropy. Mnozí budou zabiti Indiány, mnozí Portugalci, mnozí podlehnou nemocem a všemožným nástrahám džungle. Přesto se jezuité pokusí o věc, které se někdy říká conquista espiritual, tedy dobývání ducha, a pokusí se přesvědčit srdce Guaraníjů ušlechtilostí a láskou, spíše silou ducha než silou zbraní.


Fotografie z natáčení filmu si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Další informace najdete na webu České televize, kde také můžete celý film shlédnout.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.2.2018 Do kin přichází nový český film Alenka v zemi zázraků
31.12.2017 Film o sv. Ignáci z Loyoly přichází na české obrazovky
22.12.2017 Nepomucký o Vánocích v programu ČT
8.10.2017 Hledání srdce na cestách víry
18.9.2017 Cesty víry přiblížily nejstarší jezuitskou univerzituNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ve službě míru a pokoje
Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
Národní úmysl: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113b).
více »

Nejbližší akce

Setkání mladých lidí a řeholníků s názvem "Jsme svatí?"


III. konference o evangelizaci


Rekolekce s P. Józefem Augustynem


Setkání pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Kněžské exercicie


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské


Duchovní obnova od 18 let


více »

Kalendárium

Památka bl. Michaela Augustina Pro

Památka sv. Jana Berchmanse


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil