Články / Články Dnes je 21. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Živé kameny na pouti důvěry ve Štrasburku

Čtvrtek, 2.1.2014
Mladí dobrovolníci ze tří kontinentů provázeli ve „městě smíření“

Lenka Češková

Ve dnech 28. prosince 2013 až 1. ledna 2014 se ve francouzském Štrasburku uskutečnilo 36. novoroční setkání mladých lidí, které každoročně pořádá ekumenická komunita bratří z Taizé jako evropskou etapu tzv. „Poutě důvěry na zemi“. Společně s více jak dvaceti tisíci mladých lidí z Evropy i dalších kontinentů do Štrasburku přijeli také členové mezinárodního ignaciánského společenství Živé kameny, aby účastníkům setkání přiblížili některá z významných míst alsaské metropole - symbolu francouzsko-německého smíření a evropské jednoty.


Pro mladé účastníky štrasburského setkání Živé kameny připravili workshop nazvaný „Procházka ulicemi Štrasburku: poznávání významných míst městského centra“. Během workshopu měl každý z účastníků možnost projít si historické centrum města a na několika vybraných místech si vyslechnout komentované prohlídky, připravené mladými dobrovolníky z Živých kamenů.

Výchozím bodem procházky byl kostel Saint-Pierre-le-Vieux, který je symbolem štrasburského ekumenismu, a dobře tak odrážel ducha celého setkání. Jedná se o tzv. dvojitý či simultánní kostel, jehož jedna část je vyhrazena protestantům a druhá katolíkům. Obě jsou spojeny tzv. bránou ekumenismu, která byla slavnostně otevřena roku 2012.

Vedle nové synagogy a sídla evropského parlamentu se dále provázelo také na náměstí při arcibiskupském paláci a štrasburské katedrále Notre-Dame. Jedním z hlavních témat výkladu o katedrále byl její historický orloj z 16. století, který poukazuje na pomíjivost lidské existence. „Orloj přináší poselství i pro mě samotného,“ svěřuje se Domenico z Neapole, který při katedrále provázel. „Díky němu jsem si uvědomil, jak rychle čas plyne a že není na co čekat; že máme žít v přítomnosti a naplno.“

Štrasburk je místem se silnou protestantskou tradicí a Živé kameny zde vůbec poprvé provázeli také v nekatolickém kostele. Dnešní kostel Saint-Pierre-le-Jeune protestant ovšem původně býval katolickým chrámem a jeho zachovaná středověká umělecká výzdoba pochází právě z tohoto období. „Freska znázorňující všechny národy Evropy, které jdou za Kristem na kříži, mi připomínala modlitbu u kříže, jež tvoří součást modliteb Taizé,“ přibližuje výzdobu chrámu Friederike, která je členkou mnichovské skupiny Živých kamenů. Také při ní totiž mladí lidé z celé Evropy přicházejí za Kristem, aby se mu poklonili a odevzdali mu své radosti i trápení.

Čas rozlišování a důvěry v Boha

Workshop připravilo patnáct mladých dobrovolníků, pocházejících z devíti zemí a tří různých kontinentů - Evropy, Asie a Afriky. Vedle vysokoškolských studentů a mladých pracujících z různých evropských států (Francie, Itálie, Malta, Německo, Portugalsko a Česká republika) do Štrasburku přijeli také tři jezuitští scholastikové z Indie, Toga a Ugandy, kteří v současné době studují teologii na jezuitské univerzitě Centre Sèvres v Paříži. „V Paříži trávíme většinu času studiem a na práci s lidmi nemáme moc času. Ve Štrasburku jsem se díky našemu společenství a jeho službě naučil novým věcem a dozvěděl se i něco o sobě samotném,“ vypráví mladý jezuita Sooraj z Indie. „Celá naše zkušenost mi připomínala zkušenost sv. Ignáce, který vypráví, že v Manrese s ním Bůh zacházel, jako učitel zachází s žákem. Také nás Bůh učil novým věcem a my jsme dělali, co jsme mohli.“ S dobrovolníky se krátce setkal také jezuita Christian Motsch, který pochází ze Štrasburku; ve Francii má na starosti pastoraci mládeže a v současné době působí v Paříži.

Do organizace programu novoročních setkání Taizé se Živé kameny zapojili již podruhé. Poprvé tomu bylo loňského roku během setkání v Římě, kde připravili dva workshopy, v kostele San Clemente a Quattro Santi Coronati. Letošní štrasburské setkání bylo pro mladé dobrovolníky především zkušeností rozlišování, budování společenství, navazování a prohlubování přátelství a přizpůsobování se novým nečekaným podmínkám. Jako sv. Ignác a jeho první „přátelé v Pánu“ společně hledali Boží vůli a snažili se rozlišit a pak uskutečnit to, co bude za dané situace k největší slávě Boží.

Byl to také čas důvěry v Boha a příležitost k posílení a prohloubení víry. „Uvědomil jsem si, že musím více důvěřovat,“ popisuje svou zkušenost Alessandro z italské Perugie. „Přijel jsem pozdě, nevěděl jsem, kde budu bydlet, měl jsem provázet v protestantském kostele, o kterém jsem vůbec nic nevěděl… A nakonec to všechno bylo přesně tak, jak jsem potřeboval.“


Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.1.2015 Mezinárodní setkání Taizé a Živé kameny v Praze
2.10.2013 Živé kameny tentokrát provázely v Mnichově
9.1.2013 Živé kameny ve Věčném městě
13.12.2012 Adventní Živé chrámy u Salvátora
21.7.2012 Kostel Nejsvětějšího Salvátora již podruhé v létě obživneNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Beseda o sv. Anežce České


Přednáška „Pavel Švanda a otec Špidlík“


"Mysterium světla" v podání Divadla Víti Marčíka


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil