Zlepšovat službu duším a církvi

22.6.2016 

Rozhovor s Adolfem Nicolásem o multikulturní realitě a nových způsobech řízení

V různých částech dnešního světa působí více než 16 tisíc jezuitů. Tato multikulturní realita představuje velké bohatství, ale zároveň s sebou přináší také mnoho výzev. V nejnovějším z řady letošních rozhovorů P. Patrick Mulemi, ředitel oddělení mediální komunikace a PR jezuitské generální kurie v Římě, rozpráví s generálem představeným Tovaryšstva Ježíšova Adolfem Nicolásem o tom, co tato multikulturní realita znamená ve vztahu k řízení největšího mužského řeholního řádu na světě.


Setkal jste se s tím, že způsob řízení je v každé jezuitské provincii jiný? Můžete uvést nějaký příklad toho, jak se jednotlivé způsoby vedení mohou odlišovat?

Ano, způsob řízení se v jednotlivých provinciích liší. Někdy je to rozdíl kulturní, který odráží obecný způsob myšlení a konání těch lidí, jež v daných zemích působí ve vedoucích pozicích. Jindy je to otázka osobnosti; existují představení, kteří jsou si více jisti sami sebou a předtím, než učiní nějaké rozhodnutí, jsou vždy připraveni naslouchat různým názorům. Jsou také takoví představení, kteří žijí v jakémsi „zamlžení“ a jezuité tím trpět. Bohužel čas od času se setkáme také s typickým představitelem člověka, který není schopen naslouchat druhým a jehož rozhodnutí jsou vždy definitivní. To jsou lidé, kteří velmi trpí a kvůli nimž trpí také ostatní.

Začínají se prosazovat nové modely řízení?

Ano, bezpochyby. Systémy, které jsou uplatňovány v nově vzniklých provinciích Španělsko a Brazílie, vybočují z tradičních způsobů řízení a probíhá supervize, abychom zjistili, zda podporují způsob života a poslání Tovaryšstva. Není důležité, že jsou nové či odlišné, ale že jsou prospěšné Tovaryšstvu v tomto období změn a že nám pomáhají zlepšit naši službu duším a církvi.

Pomýšlí se na to, že představeným velkých jezuitských provincií, kteří se cítí zatížení vydáváním počtu ze svědomí, by bylo umožněno přenést některé povinnosti na asistenty nebo „viceprovinciály“?

Vůbec se nejedná o lehkou otázku. Se svými konzultory o této záležitosti uvažujeme a v žádném případě nechceme nijak měnit vizi sv. Ignáce. Pro něj bylo vydávání počtu ze svědomí vždy spojeno s posláním, tak, aby se žádný jezuita nedostal do situací či rolí, které by ohrožovaly jeho duchovní dobro nebo které by s sebou nesly negativní důsledky pro ty, jež se snažíme doprovázet a jimž chceme sloužit. Je-li tato zásada respektována, je konkrétní forma, podle níž jsou věci, časy a způsoby organizovány, ponechána na rozhodnutí příslušného provinciála.


Zdroj: SJWeb. Foto: Sjapc.net.

Redakce Jesuit.cz

Copyright © 2003-2018 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.