Představený jezuitů se setkal s mladými uprchlíky

16.1.2017 

Řím. Při příležitosti Světového dne migrantů a uprchlíků, který letos připadl na neděli 15. ledna, navštívil nedávno zvolený generální představený Tovaryšstva Ježíšova Arturo Sosa v pátek 13. ledna odpoledne římské jezuitské centrum pro uprchlíky Centro Astalli, spravované italskou pobočkou JRS. Společně s řadou migrantů a jejich přátel se pak v nedalekém chrámě Il Gesù zúčastnil modlitebního pásma, jehož program vycházel z tématu letošního dne migrantů a uprchlíků – „Mladiství migranti, zranitelní a bez hlasu“.


Modlitební setkání nazvané „Mladí uprchlíci: naděje na mírovou budoucnost“ zahájil ředitel Centra Astalli Camillo Ripamonti, který připomněl poselství papeže Františka k letošnímu dni migrantů a uprchlíků. „Do Itálie přišlo zhruba 26 tisíc [nezletilých migrantů], byli sami, bez doprovodu rodičů nebo nějaké dospělé osoby. Papež poukazuje na to, že mezi migranty děti představují nejzranitelnější skupinu, neboť (…) si jich nikdo nevšímá a nikdo jim nenaslouchá. A proto nám připomíná potřebu je chránit, integrovat a hledět společně s nimi do budoucnosti,“ zdůraznil italský jezuita.

Během své promluvy otec generál Arturo Sosa uvedl, že je „důležitým znamením, že Tovaryšstvo Ježíšovo se svými skromnými silami doprovází uprchlíky na celém světě“. Dále vyprávěl, že při své práci v Latinské Americe zažil mnoho situací podobných tomu, co prožíváme v dnešní Evropě. „Sám jsem byl svědkem podobných situací na hranicích mezi Kolumbií a Venezuelou, kde jsem žil deset let. Setkal jsem se s celými rodinami, které musely opustit vše, aby si zachránily životy ohrožené nespravedlností a násilím, jež zachvátily naši společnost. Potkal jsem tam děti a mladé lidi, kteří byli donuceni vydat se do války jako vojáci a vzdát se svých snů, představ a tužeb,“ popisuje své zkušenosti z Latinské Ameriky otec generál. „Důležité však je, že jsem se také setkal s velkorysostí mnoha rodin, které se uprchlíků ujaly jako bratrů a sester, hledajících nový život. Narazil jsem na školy, učitele a křesťanská společenství, ochotná podat pomocnou ruku nově příchozím,“ dokresluje Arturo Sosa. Dále také podtrhl, že je třeba vytvořit bezpečné kanály, aby mladiství mohli nalézt přijetí v zemích, kde jsou jejich práva uznávána.

8 Dvacet uprchlíků a migrantů různých národností pak proneslo ve svém mateřském jazyce poselství míru adresované celému světu a jejich vlastnímu národu. Zazněla také svědectví pěti mladých lidí z různých částí světa (Guinea, Albánie, Afghánistán, Sýrie, Etiopie), kteří již několik let žijí jako uprchlíci v Itálii, kam přišli ještě jako nezletilí. Na závěr setkání pronesl otec generál Arturo Sosa modlitbu za uprchlíky a migranty, složenou pro tuto příležitost, a skupina mladých migrantů představila otci generálovi ikonu Klanění tří mudrců, vytvořenou jezuitským scholastikem Luigim Territtou. Mudrcové však nejsou vyobrazeni jako králové, nýbrž jako chudí přistěhovalci.

Nalézt lidskou tvář migrace

„Myslím si, že všichni máme lidské srdce a že pokud se nám skutečně podaří vidět ostatní jako osoby, a ne jako hrozby nebo jako cizince, bude to pro nás mnohem jednodušší. Podíváme-li se na to více analyticky, musíme říci, že Evropa migraci potřebuje, protože není soběstačná. Přijímejme tedy migranty jako dar a ne jako hrozbu,“ uvedl při této příležitosti v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas jezuitský generál Arturo Sosa, který dále zdůraznil potřebu posílit humanitární koridory i dlouhodobé procesy integrace.

„Mám dojem, že Itálie, která má migranty před sebou každý den, možná měla více příležitostí nalézt lidskou tvář migrace. Není to totéž, když mluvíte o migrantech a díváte se přitom do tváře dítěti, které někdo zachránil z moře nebo z nějaké obtížné situace. Zdá se mi tedy, že Itálie měla možnost navázat mnohem hlubší lidský kontakt. A to je důvod, proč je také daleko vstřícnější,“ popisuje jezuitský generál situaci v Itálii, kde se během loňského roku vylodilo téměř 154 tisíc migrantů, pocházejících většinou ze Sýrie, Nigérie či Somálska.


Zdroj: RaVat, Centro Astalli, News.gesuiti.it. Foto: News.gesuiti.it.

Lenka Češková

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.