Tanec jednoho svatého

16.11.2017 

Baletní vyprávění o životě jezuitského misionáře Rocha Gonzáleze

Na 16. listopadu připadá památka sv. Rocha Gonzáleze, paraguayského misionáře, který stál u zrodu jezuitských redukcí v Jižní Americe, a jeho druhů mučedníků. Netradiční zpracování příběhu tohoto prvního paraguayského světce, jehož život vedený vroucí láskou ke Kristu volně inspiroval také film Misie (1986), nabízí baletní představení Roque Marangatú, nastudované v Gonzálezově rodném městě Asunciónu.


Jezuita Roch González měl silného misionářského ducha. Rozvojem jezuitských redukcí otevřel novou možnost, jak hájit důstojnost domorodců, kteří ve své době představovali nejbezbrannější skupinu obyvatelstva. Díky baletnímu představení Roque Marangatú se svědectví víry tohoto jezuitského mučedníka dostalo až na prkna paraguayských divadel. Autorem baletu je tanečník, choreograf a ředitel Klasického a moderního baletu města Asunción Miguel Bonnín.

Touha po svatosti

Balet působivým způsobem líčí život paraguayského světce Rocha Gonzáleze, od jeho narození až po mučednickou smrt a pozdější svatořečení. V hodinovém představení o jednom dějství účinkuje více než padesát tanečníků a tanečnic. Hudební doprovod v sobě spojuje rock, paraguayské folklorní písně, domorodou hudbu, gregoriánský chorál, hip-hop, elektronickou muziku, jazz a další hudební žánry. Vše je skvěle propojeno do originálního, živého a působivého celku. „Chtěl jsem, aby hudba oslovila mladé lidi; musela tedy být moderní s domorodým zabarvením. Hovořil jsem s paraguayským skladatelem Ronaldem Chaparrem a on nabídku, složit hudbu pro tento balet, přijal", vypráví autor baletu. Choreografie je velmi výrazná a rychlá, a tak publikum, které je většinou složeno z mladých lidí, plně vtahuje do děje.

V premiéře byl balet uveden v srpnu roku 2013 na jevišti asunciónského Teatro Municipal, kde dosáhl celkem čtrnácti repríz. Zvláštního provedení se mu dostalo na jevišti asunciónského Gran Teatro Lirico při příležitosti návštěvy kardinála Claudia Hummese, který v Paraguayi reprezentoval papeže Františka při slavnostním zakončení oslav 25. výročí svatořečení Rocha Gonzáleze. „Na konci představení zazněla slova papeže Jana Pavla II., která pronesl při Rochově svatořečení. Paraguayce v nich vyzýval, aby si udrželi živou víru v Krista a bránili tuto víru, pro kterou sv. Roch a jeho druhové podstoupili mučednictví,“ líčí autor díla Miguel Bonnín. „To v lidech vyvolalo velmi silné pohnutí, které vedlo k slzám. Věřím, že Paraguayci ve svém nitru pociťují silnou touhu po svatosti, kterou však potlačuje naše konzumní a materialistická společnost,“ dodává paraguayský tanečník.

Roztančit svaté

U zrodu baletu stál kněz César Antonio de las Heras ze Společnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která má svůj původ ve francouzském Bétharramu a jejíž členové působí v Paraguay již delší dobu. Po premiéře baletu La Fierecilla Domada v roce 2002 Bonnínovi vyprávěl příběh, který napsal, o tom, jak jeden misionář, jímž mohl být sv. Roch, pomohl několika indiánům. „Domluvili jsme se, že sejdeme, aby mi mohl dát libreto. Ale on zemřel a já jsem se již nikdy nedozvěděl, jaká byla jeho idea,“ vzpomíná Bonnín.

Téma se však tanečnímu mistrovi velmi zalíbilo. Již od dětství, kdy chodil do základní školy bl. Rocha Gonzáleze, jej tento jezuita a jeho spolumučedníci velmi přitahovali. „Když jsem v roce 2007 uvedl balet Duchovní cvičení, inspirovaný zkušeností, kterou jsem získal při ignaciánských exerciciích v každodenním životě, požádali mne v roce 2009 františkáni, zda bych mohl nastudovat balet o životě sv. Františka; bylo to v roce, kdy slavili 800 let od schválení řehole Vatikánem. Tehdy jsem si uvědomil, že mohu nechat tančit i svaté, a začal jsem pomýšlet na to, že příští balet musí být o sv. Rochu Gonzálezovi,“ objasňuje autor baletu.

Dvě vášně

„Byl jsem velmi spokojený, že mohu ztvárnit život sv. Rocha uměním, které dovedu nejlépe, tedy tancem. Budova městského baletu je navíc velmi blízko katedrály, kde sv. Roch působil, takže když pak zkoušky probíhaly dobře, měl jsem velmi silný pocit, že jsem s ním důvěrně spojen,“ svěřuje se tvůrce představení Miguel Bonnín. „Životy svatých naplňovala velká vášeň pro Krista a podle mě je škoda, že tyto vášnivé životy svatých nejsou lidem představovány častěji. Vždyť svatí nesou velmi důležité poselství pro mládež a pro všechny lidi dnešní doby. Jan Pavel II. ve svém dopise umělcům psal, že stejně jako umění potřebuje náboženství, tak i náboženství potřebuje umění, aby mohlo dnešním mužům a ženám přinášet věčné poselství evangelia,“ připomíná tvůrce baletu Roque Marangatú.

Choreograf Miguel Bonnín vzpomíná, jak při skládání baletu o sv. Františkovi trpěl strachem, nejistotami a pochybnostmi, protože nikdy dříve nevytvořil balet na podobné téma. Roztancovat svaté navíc nebyl lehký úkol, protože tradiční sutana silně omezuje pohyby. Avšak známý paraguayský jezuitský hudebník Casimiro Irala mu dodal nezbytnou odvahu pokračovat v projektu. Tehdy začala jejich úzká spolupráce a velké dobrodružství, které propojilo dvě vášně: vášeň světce pro Krista a vášeň laika pro tanec. Když se tyto dvě vášně propojily na jevišti, silně pozitivně zapůsobily na diváky. P. Irala načrtl témata, která mohla nabídnout základní příběh baletu. S autorem také debatovali o mnoha kulturních konfliktech oné doby a přemýšleli o názvu díla, až P. Irala navrhl, aby se balet jmenoval Roque Marangatú, což v jazyce domorodců znamená „Svatý Roch“ či „Dobrý Roch“.


Néstor Gustavo Gozález (Jezuitské mediální centrum Paraguay)
Z Jesuiten Jahrbuch 2016 přeložil Josef Loub. Redakčně upraveno.

Ukázku z baletu naleznete například ZDE.

Foto: Asuncion.gov.py.

Redakce Jesuit.cz

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.