Papež František se setkal s jezuity v Chile a Peru

22.1.2018 

Vatikán. Ve dnech 15. až 22. ledna uskutečnil papež František 22. mezinárodní apoštolskou cestu svého pontifikátu, která jej zavedla na rodný latinskoamerický kontinent, do Chile a Peru. Jak je jeho zvykem, do bohatého programu patřila i soukromá návštěva jezuitů v obou zemích. Zejména prostředí Chile je papeži známé, protože tam jeden rok studoval a má tam řadu přátel. V Peru byl několikrát účasten různých konferencí.


Jeho putování po zemi se neslo v duchu pláče s obětmi zneužívání, obejmutí Mapučů, důrazu na řešení situace migrantů a setkání s obětmi režimu sedmdesátých let. Klíčovým slovem papežovy cesty v Chile bylo „naslouchám“.

Opakovaně zmiňovanou osobností byl chilský světec Albert Hurtado, který měl vytříbené sociální cítění. Tento jezuitský kněz z první poloviny 20. století mimo jiné založil iniciativu Hogar di Cristo, síť azylových domů pro marginalizované. V roce 2005 jej kanonizoval papež Benedikt XVI. Hned na začátku cesty papeži chilská novinářka Matilde Bourgos z CNN věnovala model dodávky, ve které jezuita Hurtado ve čtyřicátých letech minulého století rozvážel potraviny chudým lidem.

Chile

Program prvního dne se soustředil na chilské hlavní město Santiago. Při mši sv. v parku O’Higgins Sv. otec použil slova sv. Alberta Hurtada, aby připomenul, že „národ je posláním, které je třeba splnit“. Hovořil o tom, že budoucnost národa spočívá ve schopnosti naslouchat různým okrajovým kategoriím – nezaměstnaným, domorodcům, přistěhovalcům, ale také čerpat z nadšení mladých lidí a moudrosti starců.

Pozdní večer pak patřil soukromé návštěvě Sanktuária sv. Alberta Hurtada, kostela, kde je světec pohřben. V rezidenci Tovaryštva Ježíšova přilehlé ke kostelu se papež František setkal s devadesáti chilskými jezuity. Nechybělo setkání s těmi, kteří pracují v dílech založených sv. Albertem.

Následující den při programu s mladými jim předával heslo jezuitského světce Hurtada: „Co by na mém místě dělal Kristus?“ a doporučil jim, aby si toto pravidlo, abychom žili jako Ježíš, zapsali do svých mobilů. O den později při promluvě v Iquique připomínal jeho slovy nezbytnost spolupráce s druhými. Kristus totiž „přišel na tento svět, aby svoje dílo neuskutečňoval sám, nýbrž s námi, s námi všemi, aby byl hlavou velkého lidu, živými, svobodnými a činorodými buňkami, jimiž jsme my“. Ježíš koná zázrak spolu s námi.

Peru

Ve čtvrtek se papež František přesunul do Peru. Posledním bodem následujícího dne byla návštěva kostela San Pedro a jezuitské komunity. Tento kostel vystavělo Tovaryšstvo Ježíšovo už v 16. století. Je zároveň národním poutním místem Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Svého času byl symbolickou stavbou Limy, jako hlavního města místokrálovství Nové Kastílie.

V sakristii kostela se papež František setkal se stovkou peruánských jezuitů. Jejich setkání mělo obdobně jako v Chile soukromý charakter. Před odchodem z kostela se papež krátce zastavil u náhrobního kamene ctihodného otce Francisca del Castillo (1615-1673). Tento peruánský jezuita ze 17. století proslul pro svou katechetickou a kazatelskou činnost mezi černými otroky.


Zdroj/Foto: RaVat.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2018 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.