Rozhovor papeže Františka s jezuitskými spolubratry v Chile a Peru

19.2.2018 

Vatikán. Italský deník Corrire della Sera zveřejnil část rozhovoru papeže Františka s jezuity při jeho nedávné návštěvě v Chile a Peru, jak ji poskytl P. Spadar SJ. Svatý otec hovořil o zneužívání autority, sexuality a ekonomických skandálech. Vyslovil, že „vždycky jde o peníze. Ďábel vchází přes peněženku.“ Uvedl také, že se s oběťmi pedofilie v církvi pravidelně setkává.


Bolestná situace sexuálních skandálů je nyní aktualitou zejména v Chile, proto byl papež také na tuto záležitost dotázán. „Je to největší trápení, jaké na církev doléhá. Vede nás k zahanbení, ale je třeba mít na paměti, že zahanbení je v ignaciánském smyslu také milost. Přijměme je tedy jako milost a hluboce se zastyďme. Církev je třeba milovat s jejími ranami,“ řekl Svatý otec svým spolubratřím. Prozradil, že se obyvykle v pátek setkává s oběťmi pedofilie v církvi. K setkáním dochází několikrát do měsíce, někdy individuálně, jindy ve skupinách, s velkým respektem k soukromí obětí. „Sexuální zneužívání v církvi ukazuje naši křehkost, ale také pokrytectví,“ dodal papež. „Zneužívání je vždy plodem mentality spojené s mocí, kterou je třeba uzdravovat od jejích zlých kořenů.“

Papež František promluvil také na téma „rezistence“ v církvi a znovu zopakoval, jak ho rmoutí pomluvy a klepy, typické pro uzavřené světy. Varoval zároveň před snadným a rychlým nálepkováním nepřátel, vždy je třeba rozlišovat. „Je snadné říkat, že proti něčemu je odpor, a nepovšimnout si, že v nesouhlasu může být také střípek pravdy. Takto lze relativizovat mnoho věcí, které se na první pohled jeví jako rezistence, ale ve skutečnosti jsou reakcí vznikající z nedorozumění... Když si však uvědomím, že jde o sktuečnou rezistenci, samozřejmě mne to zamrzí. Když vnímám odpor, snažím se o dialog, pokud je možný, některé rezistence však přicházejí od lidí přesvědčených, že vlastní pravé učení, a obviňují tě, že jsi heretik. Když v těchto lidech nenacházím duchovní dobrotu, prostě se za ně modlím. Jistěže mne to mrzí, ale nesetrvávám u tohoto pocitu kvůli duchovní hygieně,“ řekl na adresu svých odpůrců papež František.

V lednu navštívil Českou republiku německý jezuitský psycholog a předseda Centra na ochranu dětí při Papežské gregoriánské univerzitě v Římě Hans Zollner. Zabývá se prevencí sexuálního zneužívání dětí a studijními programy zaměřenými na ochranu nezletilých. Poukazoval na rakouský model, který v této oblasti již několik let s užitkem funguje. Je vytvořena komise nezávislá na biskupech. Ta pověřila jednu osobu, na kterou se mohou obracet všichni, kdo se cítí v této oblasti poškozeni. Dotyčný se jim plně věnuje, vyslechne je, má pro ně čas. Profesor hovořil ze své bohaté zkušenosti, že tato otevřenost pro příběhy lidí je na počátku procesu uzdravování to nejdůležitější. Tento individuální přístup v procesu uzdravování oběti i okolí vede ke krokům, které jsou stejně individuální jako případy samé. Tím se vytváří prostředí, kde je možné obnovit dialog a důvěru.


Zdroj/Foto: RaVat.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2018 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.